Datum: Vrijdag 10 april 2009 Betreft: VERSLAG AAN JAN BLOEM Kenmerk: 20090316JHLH Beste Liesbeth, Voordat ik morgen naar Argentinië vertrek schrijf ik je vandaag mijn wederwaardigheden van afgelopen woensdag 8 april in Arnhem en de te realiseren korte termijndoelstellingen willen wij het INSTITUTO CERVANTES BENELUX in september aanstaande van start laten gaan op DE ENGELENBURG in Brummen. Woensdagavond heb ik de voorstelling VICTORY BOOGIE WOOGIE bijgewoond in de stadsschouwburg in Arnhem. Bijgaand ontvang je de mij aldaar verstrekte flyer. Voordien had ik in restaurant MAHLER van Musis Sacrum een toevallige ontmoeting met de heer Anton de Lange en zijn huidige partner Erna Zwart (v/h Hartlief). Erna is vermeld in 28 SEPTEMBER 1997, TOMORROW NEVER DIES, HOME ALONE, LIEFDE IS..., SO, UND JETZT EIN BAVARIA, FAITHFUL HOUND, VORSTELIJKE ZAKEN, CONTRACT, PARASOLORGANISATIE, NICOLA FORMBY, INSTITUTO CERVANTES BENELUX, OPERATION PURPLE, PURPLE HEART OPERATION, VORSTELIJK BEZOEK, 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN, ICH DIEN, HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX IN BRUMMEN, ACHT JAAR GEMACHTIGD, 28 SEPTEMBERBORREL, BEZOEK AAN DE ENGELENBURG, NUMMER 100 en DURFINVESTEERDERS. De heer De Lange heeft van mij vanaf 10 oktober 1996 de volgende faxberichten en brieven ontvangen: BRUGGEN BOUWEN, 28 SEPTEMBER 1997, THE PEOPLE'S PRINCESS, EL MUNDO DE MAÑANA, DE RODE DRAAD en 28 SEPTEMBER 2002. Op mijn opmerking dat ik graag op De Engelenburg kom wonen reageerde hij zeer positief met de woorden "dat moet je doen, maar het wordt wel iets duurder". Duurder dan wat is mij niet bekend. Hij was er echter zeer over te spreken dat ik DE ENGELENBURG op al mijn webpagina's heb afgebeeld. Daar gaat mijns inziens een behoorlijk spin-off effect van uit die aan de exploitatie van de Engelenburg ten goede komt. Dat heeft mij nadien aan het denken gezet. Vanaf 19:15 was ik door de directie van de schouwburg ook uitgenodigd voor een inleiding op het stuk. Eén van de medewerksters van HET ZUIDELIJK TONEEL gaf in een vloeiend betoog van drie kwartier een inleiding over het leven van PIET MONDRIAAN (1872-1944). Zijn laatste werk VICTORY BOOGIE WOOGIE is naar haar zeggen in 1998 aangekocht door de staat voor 86 miljoen gulden. Voor zover mijn informatie gaat was het bedrag echter 80 miljoen. In ieder geval ter grootte van mijn rekening aan GERRIT ZALM d.d. 30 december 1996. Ingeval de heer ZALM op dat moment nog niet aan zijn wettelijke verplichtingen had voldaan jegens de STICHTING CERVANTES BENELUX sluit ik niet uit dat mijn VORDERING OP DE STAAT DER NEDERLANDEN middels doorberekening van de wettelijke rente in 1998 is opgelopen tot 86 miljoen en hiermee het aankoopbedrag van dat schilderij in overeenstemming was met de vordering ten behoeve van de stichting. Ik vraag mij dan ook af of dat betaalde bedrag aan de voormalige eigenaar van VICTORY BOOGIE WOOGIE aan mijn stichting ten goede is gekomen. Dat zou een goede zaak zijn. Daarmee zou dan ook mijn VORDERING OP DE STAAT DER NEDERLANDEN komen te vervallen. In dat verband liet ik kort voor aanvang van het toneelspel in de zaal aan mijn buurman ter linker zijde weten dat het eerste toneelstuk dat ik in de Arnhemse stadsschouwburg heb gezien de GIJSBRECHT VAN AMSTEL was van VONDEL. Ook nog even gesproken over de twee laatste stukken daar van Shakespeare: AS YOU LIKE IT en HET TEMMEN VAN DE FEEKS. De geestelijke groei van PIET MONDRIAAN werd in het stuk voortreffelijk tot uitdrukking gebracht. Hij was eigenlijk ook een moderne DON QUICHOT en werkte met de basiskleuren ROOD, GEEL en BLAUW.

Dat zijn ook de kleuren van NIEUW ELAN, SBO en NIOW. NIEUW ELAN en VICTORY liggen dus in elkaars verlengde uitgaande van de gedachtengang van het acterende trio.

Nu de actualiteit.
Zoals ik in mijn brief van 16 maart heb laten weten tracht ik het huurcontract van mijn overleden moeder over te nemen als pied à terre in Nederland om uiteindelijk op de Engelenburg in Brummen terecht te komen. Ik werk nog steeds volgens de ideeën als beschreven in
DE LEVENSLOOP VAN DE MENS van BERNARD LIEVEGOED. Ik heb inmiddels aan alle voorwaarden voldaan jegens de makelaar. Er zit echter een addertje onder het gras. Het betreft artikel 8.1. Hierover heb ik gisteren aangehechte brief ARTIKEL 8.1 HUURCONTRACT ZWANENVELD 91-31 verzonden met als voornaamste opmerking:

Artikel 8.1 van het contract dient daarom te luiden: 8.1 Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het adres van het gehuurde, zijnde het werkelijke logeeradres van huurder. Het woonadres is Roquedal 17, C740, E29620 Torremolinos, Spanje, als vermeld in certificaat 1667898 van de comisaría de policía de Torremolinos d.d. 2-3-2009.

Ingeval Verbeek hiermee akkoord gaat is er niets aan de hand. Mijn extra woonlasten stijgen dan globaal 9000 euro op jaarbasis. Ik heb berekend dat ik daaraan kan voldoen dit jaar als er geen budgetoverschrijdingen plaatsvinden zoals eventueel in Argentinië dit jaar. Maar ik kan er ook een autootje voor kopen.

Indien men niet akkoord gaat dient het pand per 1 juni volledig ontruimd te zijn. Er staan mij dan de volgende opties open.

1. Verhuizing van de inboedel naar Brummen conform mijn schrijven PIED À TERRE IN NEDERLAND d.d. 23 maart 2009 aan Johan Agricola. Indien de hiervoor te maken kosten het bovenvermelde bedrag te boven gaan dient een externe financier een stuk extra dekking te geven, zoals de STICHTING CERVANTES BENELUX. Dat geldt natuurlijk niet als je het gehele landgoed al in de holding hebt ondergebracht. Dan kan er op andere wijze worden doorberekend. In elk geval hecht ik eraan ter plaatse een start te kunnen maken met RESIDENTIËLE TAALTRAININGEN SPAANS aan MANAGERS onder verantwoordelijkheid van INSTITUTO CERVANTES BENELUX LTD. Bank ING heeft nu ook besloten hun kerntaken te gaan terugbrengen tot de BENELUX. Dan weet ik ook direct een MOOIE NAAM voor deze bank van v/h ALEXANDER RINNOOY KAN cs.
2. Opslag van de inboedel bij verhuisbedrijf Van den Berg. Hierover heb ik al contact gehad met dat bedrijf. Dan verandert er in feite niets. Mijn opslagkosten bedragen thans 34,49 (=413,88 per jaar). Hierdoor bespaar ik dan globaal 8000 euro op mijn jaarbudget.

De vraag is nu dus of ik voor het laatste kies of toch weer kies voor het ondernemersschap. Ik heb immers niet voor niets aan dat BUSINESS PLAN CONTEST deelgenomen in 1998. En nu we de grootste netwerkorganisatie ter wereld hebben opgebouwd moeten wij daar nu ook onze vruchten van kunnen plukken. En die 140.000 EURO heb ik niet voor des keizers baard geïnvesteerd. De economie heeft weer behoefte aan de noodzakelijke ondernemersgeest die ons eigen is. Als spin in het web blijf ik dan ook graag in het centrum van dit netwerk actief. Pendelend tussen Torremolinos en Brummen bij voorkeur. Ik verzoek je hierover met Johan Agricola van gedachten te wisselen, zodat ik vandaaruit ook bij Kluwer een bijdrage aan de sectie Spaans kan leveren. Daarom ontvangt Johan ook een kopie van deze brief om samen tot een voor alle partijen werkbare afspraak te komen. Maar wellicht heb jij nog een veel beter idee. Laat dat dan maar weten. Je ontvangt hierbij ook de webversie van deze brief op CD. Ik zal hem pas op mijn website publiceren na terugkeer uit BUENOS AIRES. TOT DAN CC JOHAN AGRICOLA Bijlagen: 1. FLYER VICTORIE BOOGIE WOOGIE 2. HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE 3. HUURCONTRACT 4. PIED À TERRE IN NEDERLAND AAN JOHAN AGRICOLA 5. VICTORY BOOGIE WOOGIE AAN JOHAN AGRICOLA

30 APRIL 2009 REISVERSLAG ZUID-AMERIKA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA