Datum: Vrijdag 14 januari 2005 Betreft: HENRY CHARLES ALBERT DAVID Kenmerk: 20050114JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn laatste brief van gisteren. 18.40 Brief Back to Basics verzonden. Ook Vitalizee heb ik erop nageslagen. Hierin lees ik: Voorts had ik een buitengewoon verhelderende ontmoeting met de heer Gijsbert van den Broek uit Hilversum. Hij heeft mij een excursie aangeboden naar zijn geboorteplaats Nigtevecht. Wij passeerden daarbij het landgoed waar wij ooit eens over de toekomst van Nieuw Elan hebben gefilosofeerd in 's-Graveland. Hij vertelde mij dat hij een goede relatie heeft gehad met Diana in januari 1984 in Zuid-Frankrijk, niet ver van de Spaanse grens. Ook haar zus kent hij goed. Hij wist niet dat het leden betrof van het Britse Vorstenhuis. Ik schrijf je dit met zijn toestemming. Wij hebben een leuk bezoek gebracht aan de herberg 'Zaer Peter'. Czaar Peter de Grote van Rusland heeft daar ooit aan de overkant gewoond. Vanavond heb ik Gijsbert thuis ontvangen en hem de foto laten zien van Brook Street in Warwick en een kaart meegegeven van The European Cervantes Foundation. It's all in The Family. Dit geeft mij inderdaad stof om rustig na te denken. Ik ontspan mij vanavond onder het genot van een wijntje en een stukje kaas. Echte Hollandse uit een kaasboerderij bij Nigtevecht. De heer Van den Broek heb ik nog een doosje lucifers meegegeven van Nieuw Elan. Ze zijn immers nog niet allemaal verbrand op het strand. Genealogie is inderdaad een leuke hobby.

Ik zit echt met deze situatie omhoog Liesbeth. Ik moet het kwijt en het vraagt om een oplossing. Ik kan hier niet langer mee blijven rondlopen. De heer Van den Broek heeft mij nog meer details verteld inzake zijn contact met Diana. Ik loop nu al zeven jaar rond met dit probleem. Ik ben ervan overtuigd dat hij de buitenechtelijke vader is van Prins Harry. Dat heeft hij mij verteld. Hij werkte in januari 1984 in een hotel in Lacaune als stucadoor. Diana logeerde daar toen ook naar zijn zeggen. Harry is exact negen maanden later geboren. Op 15 september 1984 om precies te zijn. Henry Charles Albert David zag op 15 september 1984 om 4.20 uur voor het eerst het levenslicht in de Lindo-vleugel van St. Mary's Hospital Paddington in Londen. Voor zover ik heb begrepen bevond Prins Charles zich negen maanden eerder niet in Lacaune. Indien dit klopt is Harry geen Windsor maar een Spencer. Ofwel een Van den Broek. Ik heb mij daarom ook afgevraagd waarom het zo lang moest duren voordat Diana's testament werd gepubliceerd. Ik ben ervan overtuigd - hoewel het bewijs daartoe nog niet is geleverd - dat ik in haar testament van december 1996 sta vermeld. Althans onze limited. 'Overspel' tijdens haar huwelijk zou mijns inziens het enige motief kunnen zijn waardoor haar daadwerkelijke 'Last Will' ongedaan gemaakt zou kunnen zijn door Boodle Hatfield. Een rekening van 400.000 pond is immers niet niks, terwijl het daadwerkelijke testament in de kluis ligt van Anthony Julius. Ik heb Harry steeds willen sparen. Maar moeten wij daar nu het slachtoffer van worden? Toen Gijsbert van den Broek mij zijn verhaal vertelde was Harry dertien jaar. Ik heb altijd met die jongen meegeleefd. Toen Diana continu door fotografen werd lastig gevallen heb ik haar geadviseerd om een factureringssyteem aan te leggen en een database met alle fotografen die zonder haar toestemming foto's van haar zouden maken. "You are the mother of the future king of England. So let them pay for it!" heb ik haar geschreven. Vanaf dat moment liep 'Little Harry' voortdurend met een camera rond, zodat hij alle omstanders op de gevoelige plaat kon vastleggen. Ik heb hem altijd willen sparen. Hij heeft veel meegemaakt. Vooral de manier waarop hij zijn moeder is kwijtgeraakt. Maar ook daar zal hij zich overheen moeten zetten. Dinsdagavond las ik bij IXAT een artikel over hem en een vriendin uit Zuid-Afrika. Zelfs het onderwerp 'sex on the beach' is daarbij aan de orde gekomen. De jongens worden ook een dagje ouder. Wat zal er door hem heen gaan als hij zich realiseert dat hij geen directe bloedverwant is van de Koningin van Engeland? Ik poneer dit als probleem. Niet als oplossing. Het heeft vele haken en ogen. Hoe zal de wereld reageren als blijkt dat hij een natuurlijke zoon is van een Nederlandse stucadoor? Ik heb mij dertien maanden - niet belangeloos - voor zijn moeder ingezet. Daar mag nu wel iets tegenover staan. If I were a carpenter and you were a lady. Would you marry me anyway? Would you be my baby? is nu wel heel sterk op de situatie van toepassing. Ook 'carpenters' kunnen voortkomen uit een roemrijk geslacht. Die term is wel van toepassing op het geslacht Van den Broek. Zo trof ik bij Gijsbertus onder meer dit familiewapen aan.

Dit bevat dus drie kastelen en het is niet denkbeeldig dat Gijsbertus van den Broek een nazaat is van de grafelijke tak van de familie. Diana moet dat hebben geweten. Ik ben van mening dat nader DNA-onderzoek nu moet leiden tot de oplossing van het probleem. De enige brief die ik namens Prins Charles heb ontvangen is die van 13 oktober 1998 waarin hij zijn waardering heeft laten uitspreken voor de door mij gehanteerde werkwijze.

Een structurele oplossing voor het probleem heeft hij de jaren daarna echter nog niet aangedragen. Van de 875 brieven die ik jou heb geschreven heeft Marco de Ruyter er 862 van mijn website verwijderd. Ik ga er dus vanuit dat deze zaak jouw aandacht heeft. In ons beider belang naar ik hoop. Bij het zien van Harry's oogopslag vanavond op het journaal herkende ik deze blik.

Ik moet mij sterk vergissen als dat niet op bloedverwantschap wijst. Inmiddels heb ik als genealoog een aardig zintuig op dat gebied ontwikkeld. Zo heb ik vanavond ook weer eens de foto's gescand die ik ter gelegenheid van de 81ste verjaardag van mijn moeder op 30 maart 2000 heb geproduceerd. Zowel de Van der Heydens als Van den Broeken staan vanaf de middeleeuwen bekend als een eerzame familie met hoge normen en waarden.

Dit is de vooroorlogse gezinsfoto van mijn vader. V.l.n.r. Arnoldus Hendrikus (1910-1987), Johanna Wilhelmina (Coeleman 1987-1970), Floris (mijn vader 1917-1998), Hendrik (1921-1942), Willem Frederik (1880-1961) en Antonia Wilhelmina.

Afgaande op hetgeen ik over jouw familiegeslacht in de blauwe patriciaatsboekjes heb aangetroffen geldt dat ook voor de Halbertsma's. Ik vond het daarom wel vreemd dat ik je niet meer kon bereiken via jouw natuurlijke vader. Daar is PERSOONLIJKE GROEI voor nodig.

Dit is mijn grootvader Johannes Lambertus van den Broek (1883-1961) met zijn jongste dochter Cornelia Paulina (1924-1969). Zij huwde de Britse militair John Walter Passway. Dit is mijn tante waarover ik Diana heb geschreven. Opmerkelijk is het smalle snorretje van mijn grootvader. Blijkbaar een modeverschijnsel in die tijd. Ik heb nooit gehoord dat hij ooit nazi-sympathieën zou hebben gehad. In dat verband bevreemdt mij ook Harry's gedrag. Zelfs CNN had er vandaag een uitgebreide reportage over. Crisis dus. Die kan uitsluitend worden doorbroken met DE WAARHEID. Wij hebben wel vaker voor crisissituaties gestaan. Dus deze kunnen WIJ SAMEN ook wel aan. Harry is na Charles en William de derde in de lijn van de troonsopvolging. Friso was de tweede in ons land. Er zullen op dat punt ook keuzes gemaakt moeten worden in het Verenigd Koninkrijk, zoals dat ook in Nederland is gebeurd.

Vrijdag 14 januari 2005
Webstatistiek 435 bezoeken. Top 100 van 2288 verwijzende pagina's
Hoog genoteerd: 13. Historisch Statement 15. 20020507ICBPvdA Paars III 24. Beleidsplan Cervantes 01 Inleiding. 30. Upside Down 41. Abide with Me 42. Dynasty 43. Lorca 49. Moskou. 54. Lorca en Murcia 62. Spoorzoeken 70. Britten herdenken Diana 79. Nieuwe Start 80. MAXIMILIAAN - GERICHT AAN ONZE KONINKLIJKE HOOGHEDEN PRINS WILLEM ALEXANDER EN PRINSES MÁXIMA 90. Ludwig van Beethoven 94. Sluitstuk II

Nieuw in de Top 20 van 156 zoekopdrachten
1. christies london
Hier heb ik direct na BUCKINGHAM PALACE, Kensington Palace en 10 Downing Street het vierde exemplaar van het manuscript van mijn boek afgegeven t.b.v. Lord Balfour, die ook Diana's jurken heeft geveild in New York, tijdens mijn kerstreis van 1997, t.w. op dinsdag 23 december om 13.30. Ik citeer London Report Christmas 1997: 11.00-12.30 Guided tour through the Abbey by virgil Mark. Explanation of the Coronation service. The next coronation will be King William. I intend to be back then. A lot of kings are buried here. The chapel of Saint Edmund carries the coat of arms of the family Van Wassenaar. Next to the Queen Elizabeth II Conference Centre there is the Methodist Church. It reminds me of my study of the Halbertsma Family. 14.00 I am writing before the appartments of Sixty Park Lane. Half an hour ago I delivered my 'Letters no. 4" at Christie's King Street. I spoke with the secretary of Lord Balfour, the Direct Contact with Diana. I communicated that I put Mohamed Al Fayed personally responsible for the accident in Paris in a fax-message to Ambassador Rosemary Spencer in The Hague. Lord Balfours secretaresse heeft mij toen nog gevraagd: "And what about the boys with Christmas?'" Hierop heb ik haar toen laten weten "Princess Anne cares for them and her children, Peter and Zara Phillips". Bij Christies in London heb ik clientcode 361106. Dit verwijst naar mijn stellige overtuiging naar Diana's leeftijd (36) en de dag dat ik met ambassadeur Röell heb gesproken in Brussel (6 november). De Amerikaanse schrijfwijze dus (eerst de maand, dan de dag). Ik ben ervan overtuigd dat in Diana's testament van december 1996 staat beschreven wat er met de opbrengst van de veiling van Diana's jurken moest gebeuren. Het bewijs daartoe dient nog te worden geleverd. Zoals je weet heb ik op 22 april 1997 bij Christie's in Londen ook nog gesproken met de heer David Lancaster. Hij heeft mij toen toegezegd mijn oen met paarse inkt te veilen zodra er een historische overeenkomst mee zou worden getekend. Ten gevolge van de ongevraagde interventie van het management van Harrods is dat niet doorgegaan op 28 september daaropvolgend. Mijn clientcode 361106 is ook bekend bij Christie's in de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam Ref. the red carpet, Your reference: 361106 en Veiling 27 mei

20. uitzendbureau voor academici Hiervoor heb ik vooral contact gehad met Sylvia Tóth (schriftelijk) en Jules Zwijnenburg van TopStart ref. Oprichting Instituto Cervantes Holding, Gesprek met hoofddirectie, Benoeming en Nieuwe Start. Ik wacht de reactie op deze brief met belangstelling af en ga nu weer naar Wellecom in Ellecom en morgen naar Yoyo.

16 JANUARI 2005 ROYAL WELLECOM SPA