Product Manager Top Start Nijmegen, Mevrouw J. Zwijnenburg. Datum: 7 februari 1997. Tijdstip : 9.30 uur. Betreft: Benoeming. Aantal pagina's: 2. Geachte Mevrouw Zwijnenburg, Ik heb de eer U bijgaand mijn benoeming te doen toekomen tot director of Instituto Cervantes Limited. Ik kan mij thans de functie toekennen van General Manager Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Alle actieplannen kunnen thans tot uitvoering worden gebracht. Ik heb mij voorgenomen mij vanaf 1 april aanstaande te vestigen in Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van William Shakespeare, teneinde aldaar mijn educatieve taken te kunnen voortzetten. Ik handhaaf hierbij mijn eerder gedane aanbod en wordt graag op de hoogte gesteld van het resultaat van uw gesprek met Uw hoofddirectie. Voor de goede orde meld ik dat mijn onderhoud met een management consultant van Coopers&Lybrandt geen doorgang heeft gevonden. Wel heb ik contact met een consultant van KPMG. Met vriendelijke groet, John Van der Heyden. Bijlage: Brief PSU/CO d.d. 18/01/97 van Chief Executive John Holden of Companies House, Cardiff.

10 JUNI 1997 NIEUWE START