VRIJDAG 25 FEBRUARI 2005

WAARDE COLLEGAE

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Mijn webstatistiek meldt slechts 4 bezoeken over gisteren. 00.46 Inmiddels gegroeid tot 336. In de website van de Daily Mail mis ik overigens de beeltenis van Sir Michael Peat. Hij staat als 'cost-cutter' afgebeeld op pagina 9 van de Spaanse editie bij het artikel Charles rescued by law he despises. Op de fiets.

Ik heb zijn foto maar even weggelaten om problemen te voorkomen met de fotograaf. Maar ik hoop dat het een indicatie is dat de Prince of Wales thans aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan jegens Ons Bedrijf. Sir Michael Peat is de huidige 'private secretary' van Prins Charles. Eenzelfde functie als van Mrs. Caroline MacMillan in september 1996.

Voor zover ik mij kan herinneren heb ik de heer Peat nog ontmoet op dinsdag 23 november 2004 in THE NUMBER ONE. Maar ik kan mij vergissen. In ieder geval is hij verantwoordelijk voor de budgetten van de Prince of Wales. Voor zover mij bekend is hij medevennoot van KPMG (Klynfeld Peat Marwick Group) - op de vestiging in Kensington Palace - dat in Nederland samenwerkt met Meijburg en Co. Vanaf 1981 heb ik al met dat bureau samengewerkt. Maar vaak kon de vennootschap de rekening niet betalen door gebrek aan financiële middelen ten gevolge van problemen met de automatisering. Dat is ook exact de reden geweest waarom ik op 21 augustus 1996 op de fiets naar de Baak ben gereden vanaf Paleis Huis ten Bosch en de Eikenhorst in Wassenaar. Dat was ik al gewend vanaf de tijd van Nieuw Elan, zoals beschreven in mijn Brieven aan Breuker. Om mijn bijdrage aan de financieel-economische gezondmaking duidelijk te maken heb ik op 21 augustus 1996 die ludieke fietstocht gemaakt. Dat is door onze advocaat later nog met 'stalking' aangeduid. Dat was overigens de favoriete hobby van de Prince of Wales tijdens mijn relatie met zijn voormalige echtgenote ('stalking and hunting on the Royal Deeside'). Ik hoop dus dat de heer Michael Peat thans aan zijn juridische en financiële verplichtingen heeft voldaan jegens Ons Bedrijf. Ik mag van mijn collega's wel verwachten dat zij medeverantwoordelijkheid nemen voor DE ZAAK. Bovendien heb ik voor mijn werkzaamheden tot op heden nog niets ontvangen wat mij RECHTENS toekomt.

LEVE DE KONINGIN!

Vandaag is er speciale aandacht voor het Dossier Vitesse, de Cervanteskring, mijn bezoek aan Alcalá de Henares, Segovia, Salamanca en Valladolid, onze geplande luchtvaartmaatschappij, ons geplande communicatiebedrijf in de (omgeving van) de pas afgebrande Windsortoren in Madrid en ons internetbedrijf. Mijn gelukwensen gaan uit naar Prinses Margriet en echtgenoot met het voorgenomen huwelijk van hun twee jongste zonen Pieter-Christiaan en Floris. De naamgenoot van mijn vader zaliger. En beiden geboren in mijn vaderstad. Dat schept een bijzondere band. Ik heb met belangstelling kennis genomen van de korte c.v.'s van Anita Theodora van Eijk en Aimée Leonie Allegonde Marie Söhngen. Op basis hiervan heet ik beide jongedames van harte welkom in de Cervanteskring. Het doet mij deugd dat Floris ook Spaans heeft gestudeerd. In mijn persoonlijk dossier lees ik tevens: De vierde en jongste zoon van het prinselijk paar wordt een halfjaar na zijn geboorte in het Nijmeegse Radboudziekenhuis, op 14 oktober 1975, gedoopt in de kapel van Rijksmuseum Het Loo. Kort daarna verlaat prinses Margriet met haar gezin als laatste bewoner dit paleis. Mijn opmerking dat mijn voorgenomen huwelijk met Prinses Diana in de Anglicaanse kapel van Paleis Het Loo de eerste officiële plechtigheid zou zijn na het overlijden van Koning-Stadhouder Willem III en Mary Stuart berust dus op een vergissing mijnerzijds. Hans van den Broek wordt Minister van Staat. Ik nodig hem - als collega - hierbij dan ook van harte uit in de Cervanteskring. Vanzelfsprekend stel ik het ook op prijs als hij deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van onze holding. Dat had ik jaren geleden al voor ogen.

26 FEBRUARI 2005 HANS VAN DEN BROEK