Directie Uitzendbureau Start, De weledele heer ing. S. Attema, Stavorenweg 6, 2803 PT GOUDA, Datum: 10 juni 1997. Betreft: Nieuwe Start. Kenmerk: ICB/Start970610. Geachte heer Attema, Sinds vorige week beschikt de stad Utrecht over twee instituten met dezelfde naam 'Instituto Cervantes'. Eén legaal en één illegaal (het Spaanse). Dit wordt met name tot uitdrukking gebracht in het communicatieplan van de 'Government Game Competitie' waarbij ik tot mijn grote vreugde heb kunnen vaststellen uw organisatie tot mijn supporters te kunnen rekenen. Als het goed is beschikt u over mijn Business Plan en ik zou hierover binnen zeer korte termijn eens met u van gedachten willen wisselen boven 't Neutje in Utrecht, waar ik thans gevestigd ben. Ik wil graag dat uw organisatie participeert in het bedrijf 'Cervantes Recruitment & Selection', te vestigen op de Luchthaven Schiphol (om te beginnen). Dit moet een uitzendbureau worden voor mensen met een Spaanstalige achtergrond. In het artikel 'Start zoekt expansie in buitenland" in het NRC van 5 juni jl. heb ik onder meer gelezen "We richten ons vooral op Duitsland en Spanje. We voeren daar serieuze gesprekken" zei Start-voorzitter ing. S. Attema gisteren tijdens de eerste persconferentie die het bedrijf ooit heeft gegeven. Voor de buitenlandse expansieplannen zijn volgens mede-directeur ir. F.L. Beringen grofweg twee belangrijke drijfveren aan te geven. "Onze klanten vragen erom. Niet in de zin dat ze zeggen 'ga naar het buitenland', maar ze willen offertes hebben voor hun hele werkgebied. Niet alleen dus voor hun vestigingen in Nederland maar ook voor die in het buitenland." Mijn werkgebied is nu Nederland, België, Luxemburg, Spanje, Engeland en Wales en mijn taak is 'bruggen bouwen'. De tijd is nu aangebroken om die Nieuwe Start te maken en verzoek u derhalve contact met mij op te nemen voor het maken van een afspraak. Naast bovenvermeld telefoonnummer ben ik eveneens bereikbaar op mijn mobiele lijn. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES. Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN