Betreft: ABIDE WITH ME Kenmerk: JH/HdK20010108. Nijmegen, maandag 8 januari 2001. Apreciado Amigo, Alweer een bijzondere dag achter de rug in mijn oude woongemeenschap. Van deze reis weer enige beelden.

Wederom werd ik getroffen door de verschillende boodschappen om mij heen, ook wel hidden messages genoemd. Zo vond ik de appeltjesgroene achtergrond bij de paarse jurk in de State off Art Metal Store buitengewoon gepast. Het opschrift Saint deed mij ogenblikkelijk aan Roger More denken in verband met de rol die hij in talloze films omtrent mijn voorganger 007 heeft vertolkt in het verleden. Mijn brief van gisteren aan jou heb ik in de hieronder afgebeelde brievenbus gedeponeerd. Het is maar een weet. Ik acht het van het grootste belang dat daarover geen misverstanden meer kunnen ontstaan.

Op het station Dukenburg heb ik een omstander uitgelegd wat men - vanuit mijn inzichten -bedoelt met 'As always the TrutH is in The MiddLe'. De hoofdletter H is daarbij buitengewoon smaakvol gekozen. Dat geldt eveneens voor de hoofdletter L.

Reden waarom ik om 15.20 alsnog heb besloten een kijkje te gaan nemen bij de galerie Stijl in Arnhem. Op het Willemsplein passeerde ik een bekend gebouw. Nummer 20. Hierin is op tijdelijke basis het College van Burgemeester en Wethouders van de stad gehuisvest totdat het nieuwe Arnhemse stadhuis klaar is. De opening van het nieuwe gebouw lijkt al te naderen. Het gedeelte van het gebouw waar ik in oktober 1999 een kort gesprek heb gevoerd met mevrouw Schipaanboord is thans in gebruik genomen door uitzendbureau Start. Ik hoop dus dat zij snel in onze organisatie stappen. Aangaande mijn contacten met mevrouw Schipaanboord heb ik Liesbeth in diezelfde tijd alsvolgt gerapporteerd: HARTENSTEIN

Op diezelfde middag heb ik vastgesteld dat die sauna was afgebrand. Leuk dat ik in Elst het verhaal weer heb kunnen oppakken. Zo liep ik ook nog langs een sigarenzaak die conform de ideeeën als vermeld in mijn Business Plan NBLEW English version thans royalties is verschuldigd aan de huidige vorstin van het Verenigd Koninkrijk. Na een winkel te zijn gepasseerd die meer verwantschap vertoont met jouw familiegeschiedenis, belandde ik op de Jansplaats met een vermoedelijke voorvader van mijn twee zoons uit mijn eerste huwelijk. De hiernavolgende beelden spreken voor zich.

Om 20.25 bereikte ik na een korte culinaire onderbreking het NS-stationnetje van mijn voormalige woonplaats. De trein vertrok echter eerst om 20.52. Vandaar dat ik nog even langs de Plattenberg 2 ben gewandeld. Het pand ligt er goed bij. De bomen die ik er heb geplant teneinde het inzicht door de overburen te beperken, reiken thans tot in de hemel. De vijver die ik nog heb gegraven met Peter Ottenhoff is overdekt met het World Wide Web. Althans een keurig NetWerk, hetgeen mij heeft geïnspireerd in Utrecht nog even bij de Florin & Firkin op bezoek te gaan. Er stond een mij bekend Brits heerschap achte de bar. Het was Michael uit Bristol. Hij staat nog vermeld in mijn brief met de titel Ramschip Schorpioen. Ik heb in die tijd van Michael nog een foto gemaakt. Hij is niet meer in mijn bezit, maar in die tijd had hij zijn haar rood geverfd, voor zover ik mij kan herinneren. Daar heb ik hem gisteravond nog even aan herinnerd en hem voor alle duidelijkheid deze foto nog eens onder ogen gebracht

met het advies vanaf heden zijn haar paars te laten kleuren onder het motto "EVERYBODY MUST GET PURPLE" Hierop liet hij weten dat hij dat al eerder heeft geprobeerd, maar zodra hij onder de douche staat spoelt de kleur al snel weg. "Then you have to try it again. Every Day" heb ik hem daarop vervolgens laten weten. Voorts heeft hij mij medegedeeld dat zijn collega Ed inmiddels naar de United States of America is teruggekeerd. Uiteraard heb ik hem terzake gemeld dat mijn volgende bestemming Harvard University wordt in Boston. Vanmiddag heb ik bij Foto Roos een Minolta diascanner besteld. Ik dien nog zo'n kleine 4.000 à 5.000 dia's te digitaliseren alvorens ik mijn presentatie kan verzorgen voor de Lions met de titel Circles. Ik zal zien of mij dat nog lukt vóór eind maart. Zodra die zaak in goed teamverband kan worden georganiseerd, lijkt mij dat wel mogelijk. Daarom ga ik nu voort met de analyse van de weekhoroscoop, zoals ik dat ook steeds in mijn brieven aan Liesbeth heb gedaan als uitloper van een oude traditie die aan de Noordzeekust een aanvang heeft genomen. Zojuist (16.00) zag ik een interview met Nelson Mandela. Moge deze brief een inspiratiebron zijn om bij het thema leiderschap aansluiting te vinden. Ik vraag mij wel af waarom de Zypendaalseweg en de Sonsbeekweg zijn afgesloten. Ik heb gekozen voor een concert van doedelzakspelers met als belangrijkste nummer

ABIDE WITH ME

In het Nederlands: Blijf bij mij Heer, want de avond is nabij. Maar elke ochtend gloort er weer een nieuwe dag. Liefde is... ...niet te stoppen. Zo heeft oud Philips-directeur Bob van Aalst ooit het glas met rode wijn geheven met de woorden: "John We gaan door". TOT MORGEN

11 JANUARI 2001 WEDDEN OP HET WINNENDE PAARD