MAANDAG 13 SEPTEMBER 2010

Nu wij toch aan het terugblikken zijn heb ik mij voorgenomen deze week de documenten in herinnering te brengen die ik veertien jaar geleden heb geproduceerd. Op 13 SEPTEMBER 1996 waren dat 13 SEPTEMBER 1996 AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW KENMERK 0681.87.038 D.D. 13 SEPTEMBER 1996 TER ATTENTIE VAN DE ONTVANGER BELASTINGDIENST PARTICULIEREN TE NIJMEGEN en 13 SEPTEMBER 1996 SUPPORT TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES beste MAAGD: Laat het runnen van de dagelijkse routine eens aan uw partner over. U bent niet in de juiste stemming om situaties diplomatiek te benaderen en u hebt evenmin zin om naar anderen te luisteren. U bent wat brommerig en wilt gewoon uw ding doen. Ik denk dat de astroloog daarin gelijk heeft. Zeker op jouw 54ste verjaardag. Proficiat! De uitdrukking "uw ding doen" herken ik nog van FRITS OPDAM tijdens ons verblijf op IBIZA van 20 APRIL 2008 tot en met 1 MEI 2008. Ik neem mij voor mijn foto's van dat verblijf in mijn dagboek op te nemen. SCHORPIOEN: Kijk eerst even wat er op uw bankrekening staat voor u de deur uitgaat en impulsief dingen aanschaft. De kosmos waarschuwt voor overdrijving en het nemen van risico's. Schakel uw gezonde verstand in en handel overeenkomstig. Ik heb op dit moment geen behoefte om dingen aan te schaffen en ga verder met het bijwerken van mijn dagboek vanaf VRIJDAG 13 AUGUSTUS 2010. Vandaagt zien wij PHIL SPENCER in NEWCASTLE aan het werk. COMMUNICATIE: On Sep 13, 2010, at 2:01 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Hallo John I.p.v dat de p.v.d.a ons aan het werk zet, zetten wij de p.v.d.a aan het werk. Rollen worden dus nu weer omgedraaid. m.v.g je kameraad Thomas. Ik ga nu weer gitaar spelen en de liedjes zitten er nu redenlijk goed in. bey bey...... ANTWOORD Beste Thomas, Jij mag je met de politiek inlaten. Dat kun je van mij niet verwachten. Ik ben in juridische zin als eigenaar van het handelsmerk INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX een collega van de SPAANSE KONING en dus ook van ONZE KONINGIN. Dat neemt niet weg dat ik als voorzitter van de STICHTING CERVANTES BENELUX de op 11 december 1996 aangeschreven fracties van politieke partijen heb geattendeerd op de vordering die ik indertijd heb ingesteld tegen de Staat der Nederlanden. Je vindt die correspondentie op 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CDA, 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN D66, 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID en 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE. Hierin is dus geen sprake van een vordering op een politieke partij maar van een kennisgeving aan de toendertijd vier grootste politieke partijen in de TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL. Als vermoedelijk nazaat van de grote staatsman HEYDANUS zou het voor mij een staatsrechtelijke doodzonde zijn geweest als ik de Nederlandse volksvertegenwoordiging niet van deze VORDERING OP DE STAAT DER NEDERLANDEN in kennis zou hebben gesteld. De factuur van 35 miljoen EURO is dus een VORDERING van de STICHTING CERVANTES BENELUX op de STAAT DER NEDERLANDEN zoals ik dat op 13 SEPTEMBER 1996 per fax aan de toenmalige NEDERLANDSE MINISTER-PRESIDENT heb medegedeeld, zoals je kunt zien op AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD van die dag. Over het hierop vermelde bedrag is overigens ook nog de wettelijke rente verschuldigd tot op heden. Bij het woordje "bey" moet ik denken aan de heer KINGSTONE "BEY" REED VICE PRESIDENT AND CHIEF FINANCIAL OFFICER van TRAFFORD PUBLISHING als vermeld in 4 APRIL 2002 NOEM MÁXIMA PRINSES VAN ORANJE, 5 APRIL 2002 KINGSTONE "BEY" REED VICE-PRESIDENT AND CHIEF FINANCIAL OFFICER, 15 APRIL 2002 EROICA, 24 MEI 2002 HER ROYAL MAJESTY THE QUEEN en mijn brief van 14 AUGUSTUS 2002 aan TJITSE BREUKER, getiteld 14 AUGUSTUS 2002 TERUGBLIKKEN EN VOORUITZIEN INZAKE OUD-BURGEMEESTER J. DRIJBER VAN ARNHEM. Hoever ben je overigens gevorderd met het lezen van MIJN BOEK? On Sep 13, 2010, at 7:19 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Op blz 144.....Subject: 28 FEBRUARI 1997 Date: September 13, 2010 7:26:15 PM GMT+02:00 ANTWOORD Dan ben je dus gevorderd tot 28 FEBRUARI 1997 als vermeld op 28 FEBRUARY 1997 ORGANIZATIONAL STRUCTURE. Subject: DE PAARSE HEIDE Date: September 13, 2010 9:19:51 PM GMT+02:00 Hoi Thomas, Bedankt voor jouw reactie. Ik zie net op het NOS-journaal een speciale aandacht voor de PAARSE HEIDE. Dat sluit al direct aan bij mijn beleidsplan en de huiskleur van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Bij de beelden meen ik de heide van Epe te hebben herkend achter het huis van JAN WILZING, waar ik kort voor de bijeenkomst SPIN IN HET WEB DUIZENDPOOT...? op DE BAAK in NOORDWIJK mijn heideplantje heb afgeleverd, mede in het verlengde van de Slotdag van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen die ik op 25 juni 1995 - 2 dagen na het indienen van 23 JUNI 1995 FACTUUR 001 TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - heb georganiseerd in VORDEN en omgeving en KASTEEL DOORNENBURG onder het motto: "Het wordt een SLOTDAG met een HEYDENS TINTJE" en "13 FEBRUARI 2003 HELP DE ADEL IN HET ZADEL". Hiervan heb ik nog een leuke foto bewaard. Jan mocht toen even de sleutel vasthouden van de Slotheer.

HET WAS EEN LEUKE DAG! Maar ik denk dat hij nog wel even moest nadenken over mijn bericht 23 JUNI 1995 FACTUUR 001 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST van twee dagen eerder.

Ik heb op die slotdag trouwens nog een lift van hem gehad vanuit Arnhem. Samen met mijn twee zoons Ramon en Mark.

DINSDAG 14 SEPTEMBER 2010 DR DOFFERHOFF EN COMMUNICATIE MET THOMAS TRIEBELS