J.L. van der Heijden. NIJMEGEN TELEFAX Bestemd voor: De Weledelgeleerde Heer Prof.dr B. Smalhout. Afzender: J.L. van der Heijden. Betreft: Uw brief BS/mvd/950404 d.d. 19 juli 1995. Aantal pagina's: 2. Geachte Heer Smalhout, Met een diep gevoel van blijdschap ontving ik vanmorgen Uw bovenvermelde brief. Ik dank u hiermee ook de hoofdredactie van de Telegraaf, die U een kopie toezond van mijn brief. Ter accordering ontvangt U hierbij mijn fax aan de Telegraaf van 8 december 1994, dus twee dagen vóór het verschijnen van Uw artikel "Italië in Amsterdam". Het doet mij bijzonder veel deugd dat wij m.b.t. de onderhavige problematiek dezelfde denklijn hanteren. In uw artikel over de heroïne-hotemetoten maakt u melding van het eerste Oudaen-rapport, een informeel advies van een denktank bestaande uit topfiguren uit het bedrijfsleven, de wetenschap, de economie, justitie en hulpverlening. Als voormalig medewerker van het Management Studie Centrum van de Federatie van Nederlandse Werkgevers Verenigingen 'de Baak' in NOORDWIJK en als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux zou ik gaarne over dat rapport willen beschikken. De Stichting Cervantes Benelux heeft sinds 28 april 1993 haar activiteiten in de ijskast moeten zetten. Eerst op 5 juli jl. heb ik als bestuurslid voor het eerst weer deelgenomen aan een Round Table Conference op de Baak met het thema 'Business Process Redesign'. Op basis hiervan heb ik mijn in 1991 ontwikkelde beleidsplan Instituto Cervantes Benelux aan een herontwerp onderworpen. Vanaf 25 maart 1992 ben ik in de Benelux rechtmatig eigenaar van het handelsmerk 'Instituto Cervantes' voor klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen. Het nieuwe beleidsplan voorziet onder meer in de reactivering van de Stichting Cervantes Benelux teneinde de belangen van Nederlandstalige, afgestudeerde hispanisten en bonafide Nederlands-Spaanse bedrijven te behartigen. Daartoe heb ik behoefte aan uitbreiding van het stichtingsbestuur. U staat al geruime tijd met stip genoteerd op mijn wensenlijstje. Ik zou het op prijs stellen als wij hierover eens van gedachten kunnen wisselen. Mocht U binnenkort eens in Nijmegen of omgeving moeten zijn dan verneem ik dat graag van U. Met vriendelijke groet en de meeste hoogachting, J.L. van der Heijden. Bijlage: Tekst "Valse start enquêtecommissie" d.d. 8 december 1994.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

UW REF.: BS/tdv/960429

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS