J.L. van der Heyden. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. Nieuw adres vanaf 27-10-95. Prof.dr. B. Smalhout BOSCH EN DUIN. Uw ref.: BS/tdv/960429. Nijmegen, 14 januari 1996. Geachte Heer Smalhout, Hartelijk dank voor bovengenoemd schrijven d.d. 4 januari j.l. Ik heb met genoegen kunnen vaststellen dat de parlementaire enquêtecommissie zich uitzonderlijk goed van haar valse start heeft hersteld. Ik ben vooral zeer gelukkig met het rijksrecherche-onderzoek naar aanleiding van de liquidatie van mijn naamgenoot in Alkmaar in april 1993. Ik heb er volledig begrip voor dat u geen kans ziet lid te worden van het Bestuur van de Stichting Cervantes Benelux gezien uw drukke werkzaamheden en uw activiteiten als columnist van de Telegraaf. Met zorg heb ik vandaag kennis genomen van een artikel van uw collega-columnist Kees Lunshof met de titel "Haalt Sorgdrager de zomer van '96' ". Blijkbaar is het virus vanuit een medium dat veel drugsgebruikers onder haar lezerspubliek kent naar een medewerker van de Telegraaf overgewaaid. Ik acht het onwenselijk en ethisch onacceptabel dat onze Minister van Justitie nog verder wordt beschadigd en de georganiseerde misdaad weer vat op de situatie gaat krijgen. Het is een gevaarlijke ontwikkeling als de georganiseerde criminaliteit van het medium Telegraaf gebruik zou maken om het Nederlandse volk en daarmee de Nederlandse volksvertegenwoordiging te manipuleren. Nogmaals hartelijk dank voor uw aimabele brief en wellicht graag een keer tot ziens. Hoogachtend, J.L. van der Heijden.

14 JANUARI 1996 UW REF.: BS/tdv/960429 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. BOB SMALHOUT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN