De heer J.A. Miele Voorzitter Internationaal Parkinson Fonds Hoofdweg 667A 2131 BB HOOFDDORP Datum: 23 september 2002 Betreft: 'Extra Gift' Kenmerk: JH/IPF20020923 Nijmegen, dinsdag 23 september 2002 (moet zijn 24 september) Geachte heer Miele, Afgelopen zaterdag trof ik uw BEDANKBRIEF in mijn postbus te Utrecht. Graag zou ik u wederom een bijdrage doen toekomen, ware het niet dat de bodem van mijn 'schatkist' thans - voor de zoveelste keer - in zicht is gekomen. Ik ondersteun uw initiatief van harte, aangezien mijn vader Floris op 26 mei 1998 aan deze ziekte is overleden en ik dus de effecten hiervan in het huisgezin van mijn ouders heb ervaren. Onderstaand treft u de informatie aan van mijn boek met de brieven aan mijn op 31 augustus 1997 in Parijs overleden Britse partner Lady Diana Frances Spencer. Ik heb Haar daar indertijd ook over geschreven. Dit weekend heb ik de laatste hand gelegd aan de Nederlandstalige versie van het boek met de titel "NOUS MAINTIENDRONS, Brieven aan Diana, Prinses van Wales". Hieruit citeer ik de volgende passage: "Donderdag, 31-07-1997 Terug uit Amsterdam. Bij Intertaal had ik een telefoongesprek met de heer Paul Jansma, de directeur. Ik heb hem in kennis gesteld van de operationalisering van de werkmaatschappijen. Ik zal de Spaanse uitgeverijen 'Edelsa' en 'SM' een participatie aanbieden in 'Opleiding en Training'. Op Paleisstraat 1 had ik een gesprek met de jongedame van de receptie en heb haar mijn plannen ontvouwd. Zij adviseerde mij een afspraak te maken met de PR-afdeling in ROTTERDAM. Dat zal ik doen. Daarna heb ik Marks & Spencer bezocht in de Kalverstraat en heb ik gepauseerd op een terras op het Leidseplein. Daar las ik het artikel op pagina 23 van The Mirror en zag jou in 'low profile' met gele bloemen. Ik hoop dat je in jouw element bent. Ik zie dat je beschermvrouwe bent geweest van de Parkinson's Desease Society en schitterend werk hebt verricht. Mijn vader heeft ook Parkinson. Dat is zeer triest na zijn lange en actieve leven. In het 'American Hotel' had ik een ontmoeting met Leonore. Zij verkeerde helaas in een zeer slechte gezondheidstoestand." Dat was precies een jaar nadat ik de kroonprinsen van Nederland, België, Luxemburg en Spanje had uitgenodigd plaats te nemen in het Bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Wat hierna is gebeurd is te lezen in mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. Het gehele avontuur heeft mij inmiddels een vermogen gekost en tot op heden heb ik slechts $ 66,85 aan royalties ontvangen (zie bijlage). Zodra u mij kunt bijstaan om de verkoopcijfers van deze uitgave te verhogen zal ik ook weer mogelijkheden krijgen om uw fonds te steunen. Bij voorkeur vanuit het Prinses Diana Fonds, dat op mijn initiatief is opgericht en waaraan men helaas het woord 'Memorial' heeft toegevoegd zonder mij daarbij te raadplegen. Ik hoop dat men dat nog kan rechtzetten in het Verenigd Koninkrijk. Ik moet de rollen dus helaas even omdraaien. Ik stel vast dat u in Hoofddorp gevestigd bent. Zo'n 12,5 jaar geleden ben ik daar als beleidsmedewerker werkzaam geweest voor de activiteit Nieuw Elan van de Baak in Noordwijk (in het Holland Office Centre aan de Kruisweg). De term is na lange tijd weer eens gehanteerd in de troonrede van dit jaar. Ik denk dat we die activiteit samen weer eens moeten oppakken. Voor uw medewerking terzake zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank. Ook voor uw stickers. Uw acceptgiro stuur ik deze keer even retour. Ik hoop echter dat dat slechts voor korte duur noodzakelijk is. HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Mijn correspondentie-overzicht inzake bovenvermelde aangelegenheid heb ik op dinsdag 7 mei aan onze huidige nieuwe Minister-President Jan Peter Balkenende doen toekomen onder kenmerk ICB/CDA20020507 onder het motto "Wie mijn boek het beste kan verkopen wordt de nieuwe Minister-President". * * * * * News Release LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES by John L. Van der Heyden ISBN 1-55212-939-X etc.etc. FOR IMMEDIATE RELEASE

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

UW BRIEF VAN 28 JANUARI 2004

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN