Education & Training, Recruitment & Selection, Management, Business Consultancy, Travels, Translation Services, Interpret Services, Public Relations, Communication, Publishing, Spanish in Spain, America, Enterprises, Air Lines, Automation, Internet, Productions, Assurances, Hotels, Banking, Football.

De heer R.R. de Vries Stadelaar Calle Danza Invisible 519 29620 TORREMOLINOS Datum: 17 juni 2002 Betreft: OVERNAME VAN HET JACHT VAN DE PRINCE DE LIGNAC Kenmerk: JH/RdV20020618 Torremolinos, maandag 17 juni 2002 Geachte heer De Vries, Naar aanleiding van ons aangenaam onderhoud op zondagavond 16 juni 2002 ontvangt u hiermede het verslag van mijn reis naar Friesland in de eerste week van augustus 1999, gericht aan mijn collega Drs. E.H. Halbertsma, voormalig statutair directeur van de Stichting de Baak te Noordwijk. Betreft: 'Friesland Boppe'. Kenmerk: JH/LH990809. Tot zover dit verhaal, geachte heer De Vries. Het vervolg is te lezen in mijn boek, waarvan u onderstaand het persbericht aantreft. News Release LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind. Etc. Ik ben in afwachting van een aantal juridische beslissingen, maar ik denk dat wij binnenkort het jacht van de heer Van Leeuwen zaliger in onze holding kunnen inbrengen. Uw medewerking terzake wordt daarbij buitengewoon op prijs gesteld. Met vriendelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN