Nijmegen, 16 november 1995. Beste Dirk, Vorige week donderdag heb ik mijn bestuurlijke gegevens van de VSOS aan Dago overgedragen. Dago heeft mij geadviseerd met jou in contact te blijven m.b.t. het Instituto Cervantes Benelux. Dat doe ik dan bij deze en laat je graag weten dat ik minister Dijkstal op 4 november 1995, 16.00 uur, per fax heb laten weten dat ik van mening ben dat de uitvoering van het beleidsplan met onmiddellijke ingang krachtig ter hand genomen dient te worden en heb hem daarbij verzocht in het eerstvolgende kabinetsberaad een daartoe strekkend besluit te laten nemen, met als prioriteiten: 1. het toekennen van een werkkapitaal; 2. voorstel tot invulling van het bestuur; 3. de aanstelling van een directeur per 1 januari 1996; 4. uitwerking rechtspositionele regeling initiatiefnemer; 5. vaststelling overlegstructuur. Het kabinetsberaad heeft afgelopen vrijdag plaats gehad. Ik weet niet of dit punt geagendeerd is geweest, maar direct na afloop van het beraad heeft de Minister President een werkbezoek aan Spanje afgelegd waarvan hij zondagmorgen is teruggekeerd. Ik heb er derhalve wel vertrouwen in dat mijn signalen zijn opgepakt. Ik heb van je begrepen dat je je nog beraadt over je positie na afloop van je werkzaamheden bij het Nationaal Actie Programma. Ik geef je graag ter overweging jouw activiteit aldaar - wat nader toegespitst op de Nederlands-Spaanstalige handelsrelatie - in het kader van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux voort te zetten. Hartelijke groet.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

ADVIES MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN