ZONDAG 22 APRIL 2012

WAARDE COLLEGAE

De belangstelling gaat op deze website vanmorgen uit naar VRIJDAG 19 AUGUSTUS 2011 UITNODIGING VOOR BEZOEK AAN PALEIS SOESTDIJK ONTVANGEN en GRAN HERMANO. Gisteren heb ik deelgenomen aan het 95ste congres van D66 in Rotterdam. Met de trein van 8:40 ben ik vanuit Nijmegen Centraal samen met wethouder HENK BEERTEN van onderwijs, cultuur en mobiliteit van de gemeente Nijmegen en de D66-wethouder van de gemeente UBBERGEN naar Rotterdam gereisd. Het congres vond plaats aan de zuidzijde van de ERASMUSBRUG.

Een geweldig affiche als brug tussen ERASMUS EN CERVANTES.

Bij aankomst van de plenaire zaal was motie 95.006 aan de orde voor het invoeren van een Europese nationaliteit.

Hoewel ontraden door het landelijk bestuur werd deze motie met een grote meerderheid aangenomen. Tijdens de middagpauzre heb ik enkele oude herinneringen inzake de Open Universiteit opgehaald met de heer ED SCHUYER en hem in kennis gesteld van mijn recentelijke reis naar Zuid-Limburg als beschreven in ZONDAG 18 MAART 2012 OP REIS MET HET BOEKENWEEKGESCHENK NAAR ZUID-LIMBURG EN HET VERDRAG VAN MAASTRICHT D.D. 1987. Op dat moment - rond 13:00 uur - raakte ik ook in gesprek met LOUSEWIES VAN DER LAAN. Dit gesprek werd onderbroken door een bericht uit het Catshuis. Het KABINET RUTTE is ten einde. Als geestelijke vader van het poldermodel heb ik nadien tot 15:00 uur deelgenomen aan de fringe meeting HET MODERNE POLDERMODEL. Ik citeer het programma: "De sociale partners worstelen zichtbaar met hun positie. Tekenend is het moeizame process waarmee het pensioenakkoord tot stand kwam, Uiteindelijk leidde dit zelfs tot het uiteenvallen van de FNV. De representativiteit van de sociale partners staat er ter discussie. De vakbonden vergrijzen in hoog tempo. Werkgeversorganisatie wordt soms verweten teveel op te komen voor de gevestigde belangen. Zouden niet-leden - bijvoorbeeld via stemrecht - meer invloed moeten kunnen uitoefenen?

Het poldermodel is gebaseerd op oude wtten. De huidige CAO stamt uit 1927, de AVV uit 1937, beide zijn dus uit het begin van de vorige eeuw. Past deze juridische basis nog wel bij de moderne arbeidsmarkt?

Kortom, genoeg aanleiding om het poldermodel onder de loep te nemen. Tijdens deze fringemeeting discussieert een expertpanel over deze thema's en is er ruimte voor uw inbreng.

Deelnemers
Moderator:
Bert Bakker (voormalig woordvoerder Sociale Zaken van Tweede Kamerfractie D66). Panel: Henk van der Kolk (Voorzitter FNV Bondgenoten). Panel: Hans Kamps (Kroonlid SER en voorzitter van de ABU, de branchevereniging voor uitzendorganisaties)."

Onderstaande foto's geven een beeld van onderstaande programma-onderdelen:

15:25 Vragen aan voorzitter van het Landelijk Bestuur (INGRID VAN ENGELSHOVEN), de fracties Tweede Kamer (ALEXANDER PECHTOLD), Eerste Kamer (ROGER VAN BOXTEL) en delegatie in het Europees Parlement (SOPHIE IN 'T VELD). Na afloop van het congres heb ik GERBEN-JAN GERBRANDY laten weten dat ik bereid ben om mij voor D66 als vierde man kandidaat te stellen voor de EUROPESE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 2014 en BORIS VAN DER HAM van harte bedankt voor zijn SPEECH OVER SHAKESPEARE EN DE LIEFDE.

Meer informatie over dit congres op CONGRES 95. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar DE STATISTIEK VAN VANDAAG. Eergisteren 1992, gisteren 1969 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 7531 verwijzende pagina's 83. 12 JUNI 2009 PETER OTTENHOFF met speciale aandacht voor DONDERDAG 4 AUGUSTUS 2005 LA PAZ DE VALLADOLID, 16 AUGUSTUS 1996 EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF, 22 FEBRUARI 1998 TEAMBUILDING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 12 JUNI 1998 HET GEHEIM VAN UTRECHT, 17 OKTOBER 1999 ROODKAPJE, 5 OKTOBER 2000 KAMER VAN KOOPHANDEL TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX D.D. 5 OKTOBER 2000, 12 MAART 2002 ING PRIVATE BANKING, 16 MAART 2002 VIJFDE CONGRES SPAANS IN NEDERLAND, 13 APRIL 2002 CORRECTIES TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME IN HARLINGEN, 23 MEI 2002 VERMOGENSPOSITIE STICHTING CERVANTES BENELUX, 20 AUGUSTUS 2004 WERKVERSLAG TEN BEHOEVE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 23 SEPTEMBER 2004 POSTBUS 689 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 4 MEI 2009 FC CERVANTES VITESSE OP WEG NAAR EUROPEES VOETBAL, BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD D.D. 7 DECEMBER 2008 INZAKE ERNEST HELMICH EN KO KOOIJMAN, BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL VAN 2002 TOT EN MET 2010, 2 JULI 2003 GRAN HERMANO, 18 AUGUSTUS 2003 JOHN SAVED THE QUEEN, 2 JANUARI 2008 6601 CB 28, 4 FEBRUARI 2006 NIEUW ELAN BIJ D66, 28 JUNI 2006 RICO, 7 JUNI 2009 PAARS EN ORANJE NAAR ZUID-AFRIKA en 12 NOVEMBER 2000 MADE IN SWITZERLAND. Nieuw in de Top 20 van 70 zoekopdrachten 8. JACQUELINE BROERE 9. OTTELIEN LELS 19. BETROUWBAARHEID BANCO POPULAR

Het nieuws van vandaag: "Prinses Carolina stiekem getrouwd Van een onzer verslaggevers WIJK BIJ DUURSTEDE - Prinses Carolina de Bourbon de Parme is gisteren voor de wet getrouwd in Wijk bij Duurstede. Zij trad in het huwelijk met C&A-telg Albert Brenninkmeijer. Van onze koninklijke familie waren haar moeder prinses Irene, haar broer prins Carlos met prinses Annemarie en hun neef prins Constantijn met prinses Laurentien aanwezig. Het huwelijk wordt op 16 juni ingezegend in Florence". MAAGD: De komende twee weken zullen projecten die te maken hebben met reizen. educatie, de wet of publiceren succesvoller zijn dan u had verwacht. Een afspraak met iemand die u lang niet hebt gezien zal u tot nieuwe inzichten inspireren. SCHORPIOEN: Inzet om een verstoorde relatie te herstellen zal met succes worden bekroond en dat geeft u beiden de kans opnieuw te beginnen. Aan de meeste van uw wensen zal worden voldaan. IK BEN BENIEUWD.

MAANDAG 23 APRIL 2012 MARK RUTTE NAAR DE KONINGIN