Datum: Vrijdag 20 augustus 2004 Betreft: WERKVERSLAG Kenmerk: 20040820JHLH Beste Liesbeth, Ik vervolg mijn brief H&H van afgelopen dinsdag. 19.22 Brieven H&H en H&H heb ik om 19.03 'con urgencia' op het postkantoor van Torremolinos ter verzending aangeboden.

Woensdag 18 augustus 2004
Onroerend goed-belasting betaald in de bank Unicaja. 13.30 Léontien Zijlaart-van Moorsel heeft grote indruk op mij gemaakt met haar gouden plak na haar val van afgelopen zaterdag. Zij heeft thans een voorbeeldfunctie. Leuk onze kroonprins ook te zien. 13.45 UWV gebeld. Mevrouw M. Wooter-Vreden is met vakantie. Afgesproken om volgende week terug te bellen. 19.41 Ook goud voor Pieter van den Hoogenband op het Koningsnummer, de honderd meter vrije slag. Om19.16 heb ik brief Ponencia Alcalá de Henares met de ponencia sobre La relación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes ter verzending naar Madrid op het postkantoor van Torremolinos aangeboden.

Donderdag 19 augustus 2004
Don Vino
droeg gisteravond een rood shirt met een oranje hart op de rug. Op de Plaza de la Independencia vond een optreden plaats van een dansgroep uit de Verenigde Staten. Ik heb Prins Lee laten weten dat mijn koers thans in die richting gaat. Vandaag houd ik mij weer met mijn dagboek bezig. Ik stel vast dat ik mijn PowerPoint Presentatie Bedrijfsstructuur reeds op 28 januari 2002 naar de heer Heering heb gemaild van het Haags Juristen College op Cyprus. Vanmiddag naar de Feria in Málaga, waar Bart van Thienen op zijn paard zal verschijnen.

20.30 Dit is hij dan. Bart draagt een koninklijke zilveren medaille in verband met zijn deelname aan de Romería del Rocío in Huelva.

Vrijdag 20 augustus 2004
Ik zag het interview van Mart Smeets met Willem-Alexander op de Lykkavyttos in Athene. Hij sprak nog even over zijn studie in Wales. Ik kan mij die tijd van hem op het United World College nog goed herinneren. Vandaar dat ik mijn shirt uit Wales maar weer eens een keer heb aangetrokken "representing our company". De kroonprins heeft zijn verblijf in Athene thans beëindigd vanwege andere 'commitments'. Hierna ben ik nog even naar de NUMBER ONE geweest en heb daar twee foto's van Bart aan Ryan verstrekt ten behoeve van Bart van Thienen. De kleur roze begint daar binnen te komen. De nieuwe barkeepster Carla droeg al een roze shirt en ook de Britse PR-medewerker Tim met het gele opschrift I'm lost. Bring me back to Bar Number One. Ik had een gesprek in het Italiaans met een echtpaar uit Treviso bij Venetië. Hen laten weten dat Diana een kapper had in Rimini. Daarover heb ik haar toen nog enthousiast geschreven voordat zij naar Australië vertrok. Ik trof er een briefje met het opschrift FEEL ME.

Vanzelfsprekend brengt mij dit in gedachten terug naar ons verblijf op de camping in Laleham in de eerste week van augustus 1996 en het gedicht dat ik toen heb geschreven.

Zeker nu ik Marloes van Baalen heb zien rijden in de dressuur. Zo zou ik jou ook nog wel weer een keer willen zien. 12.25 Mijn moeder belde uit Nijmegen. Vermoedelijk heeft zij last van een 'stalker'. Naar haar zeggen werd zij steeds gebeld en werd er bij het opnemen neergelegd. Hier ben ik absoluut niet van gediend. '28 passage' stond er tijdens de kuur van Marlies van Baalen op het scherm. Jij weet wellicht nog beter dan ik wat dat betekent. Dave, de zoon van Martin en Valery uit Preston komt overigens op 28 augustus weer naar Spanje."A very important date" heb ik Valery daarbij gezegd. Dat vond zij ook. Ik werk thans aan mijn dossier Knijff & Partners.

5 februari 2002. Van de Heer Paul A.W. Thiel van KNIJFF & PARTNERS ontving ik brieven d.d. 30 november 2001 en 9 januari 2002 m.b.t. Vernieuwing Benelux registratie nummer 508277 INSTITUTO CERVANTES Termijn: 25 maart 2002. Ik heb hier vanmiddag telefonisch via 00 31 294 490925 over gesproken met zijn medewerkster Linda Broeren. In het verlengde hiervan zond ik om 20.18 het volgende emailbericht aan l.broeren@knijff.com Geachte mevrouw Broeren, Ik verzoek u dit bericht ook aan de heer Paul A.W. Thiel over te brengen, met mijn complimenten. Dit naar aanleiding van ons telefoongesprek van hedenmiddag en de brieven d.d. 30 november 2001

en 9 januari 2002

aangaande bovenvermeld depot nummer 508277. Dit betreft dus het tienjarig bestaan van ons bedrijf. In juni/juli 1996 heb ik het merk definitief in gebruik genomen. Zoals u weet hebben wij op 28 februari 1995 een herhalingsdepot verricht onder nummer 843323. De vervaldatum van dit depot is 28 februari 2005. Ik vraag mij dus af of een vernieuwing van registratie 508277 noodzakelijk is om mijn rechten te behouden. Zoals u weet heeft de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid nadien vestigingen geopend met dezelfde naam in Utrecht en Brussel. Om die reden heb ik - onder meer - Hare Majesteit de Koningin en de overige troonopvolgers in de Benelux in mijn testament opgenomen. Op 25 oktober 2001 heeft het Spaanse koningspaar een bezoek gebracht aan ons bedrijf in Utrecht. Zie aangehechte foto.

Het is mij niet bekend in hoeverre Hare Majesteit dienaangaande al zaken met Haar Spaanse Collega's heeft kunnen doen. Jongstleden zaterdag 2 februari was daartoe een uitstekende gelegenheid om de procedure dienaangaande af te ronden. De door mij gevoerde procedure staat beschreven in mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES, dat onlangs op de Engelstalige markt is verschenen. Onderstaand treft u het persbericht dienaangaande aan. Ook de heer Thiels Londense collega Carrollane Lindley staat hierin vermeld in verband met mijn bezoek aan haar kantoor in Fleet Street op 18 april 1997. Dat zal de heer Thiel leuk vinden. De eerste reactie op het persbericht kwam namelijk uit Californië ("Paul. You'll never know who came walking into my office lately: MISTER VANDERHEYDEN!"). Gaarne verneem ik van u hoe te handelen. Bij voorbaat dank, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS. Het persbericht van Trafford Publishing in Canada luidt: LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind. LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES by John L. Van der Heyden ISBN 1-55212-939-X FOR IMMEDIATE RELEASE Etc. 15.15 "Nederland is toe aan een nieuwe Pim Fortuyn", hoorde ik zojuist op de Nederlandse televisie. Daar leen ik mij niet voor. Dat kan Peter Ottenhoff Het Beste doen.16.00 Ik zag de rit van Imke Schellekens Bartels. Goed gedaan (69,75%).

9 februari 2002. Ik ontving van Knijff & Partners gisteren om 9.52 het volgende bericht via E.Stegeman Cc L.Broeren P.Thiel Subject: Vernieuwing Benelux registratie nr. 508277 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41 Uw ref: -- Onze ref: T/Instituto, Geachte heer van der Heyden, Onze dank voor uw email hieronder inzake uw bovengenoemde Benelux registratie, alsmede het aangehechte persbericht. Doordat u uw merk INSTITUTO CERVANTES reeds sinds 1996 in de Benelux gebruikt voor de diensten waarvoor u het merk heeft ingeschreven, nl. onderwijs, opleidingen en cursussen, zijn u beide registraties voor het merk niet vatbaar voor vervallenverklaring. Daar beide registraties exact dezelfde diensten dekken, staat er in beginsel niets aan in de weg om er eentje te laten vervallen. Indien u ervoor kiest om uw onderhavige registratie niet te vernieuwen, heeft dit tot gevolg dat de datum vanaf wanneer u rechten op het merk INSTITUTO CERVANTES kunt claimen niet meer 25 maart 1992 zal zijn, maar 28 februari 1995 (de datum van uw tweede Benelux registratie voor het merk). Dit zou een reden kunnen zijn om uw onderhavige Benelux registratie wel te vernieuwen en, te zijner tijd, uw registratie van 1995 (nr. 570018) te laten vervallen. In vertrouwen u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd, zie ik met belangstelling uw verdere bericht in deze, voor de deadline van 25 maart a.s., tegemoet. Met vriendelijke groet, Elka Stegeman voor Paul Thiel PS: ook de heer Thiel brengt zijn hartelijke groeten over. Knijff & Partners Leeuwenveldseweg 12 1382 LX WEESP.

Ik heb hier om 22.56 alsvolgt op gereageerd. Geachte mevrouw Stegeman, Hartelijk dank voor deze reactie. Ik komt zojuist terug van een adembenemende 'bloesemtocht' door Andalusië. Mijn collega Drs. E.H. Halbertsma heeft ooit eens gesteld: "OP HET OVERSCHRIJDEN VAN DEADLINES STAAT DE DOODSTRAF". Vandaar dat ik ogenblikkelijk reageer. Het jaar 1992, waarin ik mijn eerste registratie heb gedaan, is uitermate belangrijk. Het was het jaar van de Wereldtentoonstelling in Sevilla. Vandaag kreeg ik het verzoek om wederom een bezoek aan deze stad te brengen op 24 en 25 april aanstaande en een hernieuwd bezoek aan 'La Cartuja'. Het lijkt mij goed, in het kader van een zorgvuldige geschiedschrijving, daartoe het depot van 1992 te handhaven. De rekening kunt u verzenden naar Postbus 689 3500 AR Utrecht. Met dank voor uw medewerking en de hartelijke groeten aan de heer Paul A.W. Thiel.

The Bold and the Beautiful is een uitstekende 'case'. De nieuwe company director besluit te kiezen voor kwaliteit en klasse. Dat wordt ook de Core Business van onze holding. Wij richten ons dus slechts op de TOP VAN DE MARKT. Daarbij is het inderdaad belangrijk te weten wie de meerderheid van alle aandelen heeft. Ik vraag mij dus af of het eigendomsrecht van mijn handelsmerk kan worden omgezet in 51 procent aandelen in de holding. Met de Smart Bookstore zijn er afspraken gemaakt inzake de verkoop van mijn boek via het internet en betaling per klik. Ik neem aan dat zij inmiddels wel het een en ander hebben ontvangen. En vraag mij dus af wat er met het geld is gebeurd. Het marketing agreement dateert van 12 februari 2002.

23 AUGUSTUS 2004 THE FINAL COUNTDOWN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN