Datum: 13 april 2002 Betreft: CORRECTIES Nijmegen, zaterdag 11 april 2002 Gisteren heb ik in de sauna van Velp mijn brief aan jou van afgelopen donderdag nog een keer doorgelezen. Ik heb gezien dat ik een paar vergissingen heb gemaakt en vind het belangrijk om je dat te laten weten om te voorkomen dat er een onjuist beeld ontstaat. Onderaan pagina 4 lees ik. "Op 9 oktober 1993 heb ik bij advocatenkantoor Nauta-Dutilh in Amsterdam ook de Stichting Cervantes Benelux opgericht." Dat moet zijn "9 oktober 1992". Het gesprek met Diana's lijfwacht Sgt David Sharp heb ik niet gevoerd op 27 april 1997, zoals ik abusievelijk onderaan pagina 5 heb vermeld, maar op 23 april 1997. Hij heeft mij toen nog gezegd "I advise you to stay away from the Royal Palaces for the time being, Mr. Van der Heyden!". Vooral dat "for the time being" was voor mij al een teken dat Diana het met mijn voorstel eens was. Liesbeth Halbertsma heb ik tot 1 maart 2000 van alle ontwikkelingen op de hoogte gesteld. De tijd vliegt, maar ik hoop toch gauw weer met haar te kunnen gaan samenwerken. Ik heb haar verzocht de meeste in het blad Quote vermelde miljonairs als aandeelhouders in onze holding uit te nodigen. Zo heb ik onze advocaat gisteren nog het volgende emailbericht gestuurd:

Mr. G. van Amstel Subject: Instituto Cervantes Holding. Geachte heer Van Amstel, Ik reageer vandaag op de horoscoop in de Telegraaf. Een uitstekend communicatiemiddel. Ik opereer - vanuit de Nieuw Elantijd - zelf onder het teken 'Schorpioen'. De sterrenbeelden van de zogenaamde "Gouden Driehoek". Ik bevind mij op dit moment - tot 23 april - in Nijmegen. Van de Nederlandse belastingdienst kreeg ik het verzoek om vóór die datum EUR 7008,- te betalen. Dat geld heb ik niet. Vorige week heb ik nog EUR 505,- aan Knijff & Partners betaald voor de vernieuwing alsmede aantekening van adreswijziging bij mijn Benelux registratie nr. 508277 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41. Ik heb aan al mijn financiële verplichtingen voldaan jegens de Stichting Cervantes Benelux, de Limited Company Instituto Cervantes England & Wales en mijn internetdomeinnamen. Op de Stichting Cervantes Benelux heb ik een vordering van (Hfl. 89.968,24) EUR 40.824,46 (y pico), zijnde alle gemaakte kosten vanaf de oprichting op 9 oktober 1992. Ik heb dit bedrag op 1 januari 2001 verantwoord aan de Minister-President, de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken (op CD). Verder heb ik kosten moeten maken voor het handhaven van mijn rechten op het handelsmerk 'Instituto Cervantes', de Limited Company 'Instituto Cervantes en de internet-domeinnamen Cervantes.nu, Cervantesweb.nl, Cervantesweb.be, Cervantesonline.nl, Cervantesonline.be, Cervantesonline.info, Cervantesonline.biz. Alsmede voor de produktie van mijn boek 'Letters to Diana, Princess of Wales'. Tot op heden heb ik vanuit deze rechtspersonen nog geen inkomsten genoten. Van het boek zijn slechts drie exemplaren verkocht. Een exemplaar ten behoeve van mijn collega's Halbertsma en Starren heb ik op donderdag 21 maart aan hun collega Frits Wiersema afgegeven op de Baak in de Malietoren te 's-Gravenhage. Meer informatie over dit boek op website www.trafford.com/robots/01-0341.html Mijn collega's Ottenhoff en Halbertsma heb ik verzocht alles m.b.t. de ontwikkeling van de holding in overleg met u te regelen. Zij beschikken ook over mijn beleidsplan. Mevrouw Halbertsma heeft van mij een volmacht om terzake alle juridische stappen te nemen die voor de opbouw van ons bedrijf noodzakelijk zijn. Gaarne verneem ik van u welke ontwikkelingen terzake al zijn gerealiseerd, zodat ik ook aan mijn overige verplichtingen kan voldoen. Ik ga graag op zo kort mogelijke termijn met de nieuwe onderneming aan het werk. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN P/a NIJMEGEN Tot 23 april 2002. P.S. Vanmiddag ga ik weer eens in Velp op bezoek. Niet in de Willem Honigweg, tenzij op uitdrukkelijk verzoek.

Gisteren trof ik het blad Quote bij Bruna op het station van Arnhem met als kop Finance DE NIEUWE TOEKOMST. In opmerkelijk Paars met veel rood. Ik hoop dus dat Liesbeth met mijn plannen bezig is. Van de belastingdienst kreeg ik ook een beschikking uitstel van betaling totdat op het bezwaarschrift is beslist. Dat geeft mij even lucht. 14.31 Ik ontving ook jouw brief. Hartelijk dank voor deze snelle reactie en jouw mooie gedichten. Het doet mij goed deze verhalen van jou te lezen. Ook bedankt voor jouw bericht over THEO DOUMA. Ik hoop dat het goed met hem gaat in Portugal. Wellicht kan ik hem daar eens een keer opzoeken vanuit Torremolinos. Vanaf 23 april blijf ik voorlopig weer een flinke tijd op het Iberisch schiereiland. Ik heb immers geen verplichtingen meer, tenzij de boekenverkoop een beetje op gang wil komen. Vannacht heb ik naar PRINSES IRENE en HERMAN WIJFFELS gekeken. Zeer goede bekenden. In 1980 heb ik met Irene's kindermeisje - Corthea Goeman Borghesius - nog filmopnames gemaakt in Madrid. Corthea nam toen interviews af in het Spaans. Deze film heeft - vermoedelijk - model gestaan voor de latere televisiecursus 'Por Favor'. Herman Wijffels woont in het bos in Maarn waar ik in de periode dat ik nog getrouwd was met mijn eerste vrouw veel ging joggen en mediteren op een heuveltje naast zijn huis. Dan kwam ik vaak zijn echtgenote Helma tegen met haar hond. Dat waren altijd leuke ontmoetingen. Ik heb hun zoon Pieter nog eens een half jaar begeleid in een vormselproject met als hoofdthema het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Pieter zat bij mijn oudste zoon Mark in de klas. De wereld is maar klein. Op 1 november 1989 heb ik Liesbeth op mijn werk leren kennen. Dat was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Ik heb met niemand ooit zo prettig samengewerkt als met haar. Dat klikte fantastisch. Wij hadden geen ellenlage gesprekken nodig om elkaar te begrijpen. Liesbeth vertelde in vergaderingen altijd wat ik zat te denken. Dat is voor mij in spiritueel opzicht ook altijd een hele ervaring geweest. Ik heb ook nog steeds die ervaring dat ik voortdurend met haar communiceer, al zie ik haar nooit. De laatste keer dat ik haar heb gezien was tijdens het 40-jarig bestaan van de Baak. Dat was na meer dan vijf jaar. "Ik heb mij grote zorgen over jou gemaakt" heb ik haar toen nog gezegd. Haar nuchtere Friese antwoord "Dat moet je niet doen". Onze advocaat Van Amstel heeft de laatste jaren geprobeerd ons uit elkaar te houden, maar op 1 mei zijn we 'de facto' 12 1/2 jaar "getrouwd". Althans zo voel ik dat aan. Een advocaat is geneigd om dat de naam 'stalking' te geven. Hetgeen ik als een zware belediging heb ervaren. Maar iedereen maakt wel eens een foutje. Zelfs een advocaat. Ik kan mij dus goed voorstellen wat jij doormaakt als je jouw vader wilt zien. Liesbeth heeft mij in ieder geval op de eerste plaats gezet, zoals op de foto van Paars I. Dat heb ik uiteraard ook aan Koningin Beatrix te danken. Volgens de redactrice van het blad 'Vorsten' neem ik een bijzonder plekje bij haar in. Majesteit heeft in de loop van de tijd uiteraard nogal wat brieven van mij ontvangen en ook de prinsen Willem-Alexander en Johan Friso. Traditiegetrouw stuur ik 'Alex' elk jaar een fax op zijn verjaardag. Over twee weken is het weer zover. Zijn nieuwe echtgenote heb ik al in de planning staan voor ons nieuwe bedrijf dat juridisch nu honderd procent in elkaar zit. Het maakt dan ook niet meer zo hard uit of Nederland een Monarchie of republiek wordt. De Cervantes Organisatie gaat vanaf nu een belangrijker rol spelen dan de hele Europese Unie. Het is de terugkeer van het "Rijk waar de zon nooit ondergaat" van Karel V, die een vermoedelijke voorvader is van mij. Vermoedelijk buitenechtelijk vader van Gaspar van der Heyden (Heydanus), oprichter van de Nederduits gereformeerde kerk (1530-1586) en persoonlijke vriend van Willem van Oranje en Marnix van Sint Aldegonde. Daarom heb ik mijn eerste boek aan de heer Woelderink geschonken van het Koninklijk Huisarchief, ten behoeve van de hele familie Van Oranje. Uiteindelijk bevat het ook de uitgangspunten van de nieuwe organisatie. Liesbeth heeft mij steeds geadviseerd uitsluitend met 'Decision Makers' te communiceren. Ik ben dus 'top down' aan het werk gegaan, zoals je kunt zien aan de bijgevoegde 'Royal Letters'. Dank voor jouw verhaal over jouw vader en moeder. Ik denk dat ik het begrijp. Gisteren speelde men in de sauna van Velp het nummer van Beethoven dat ook werd gespeeld tijdens de uitreiking van de Karel de Groteprijs in mei 1996. Willem-Alexander droeg toen een paarse stropdas. Vanaf die tijd draag ik veelal een Oranje stropdas. Bij die gelegenheid heb ik Hare Majesteit de volgende brief doen toekomen: KARLSPREIS TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN. En ga zo maar door. Ik mag aannemen dat de echtgenote van jouw vader inmiddels een volledig dossier heeft aangelegd van ons bedrijf. Ook Liesbeth Halbertsma heb ik bij Haar aanbevolen als mijn beste collega. Uiteraard op het briefpapier van het Instituto Cervantes Benelux dat nu aan operationalisering toe is. Op zich ben ik geen voorstander van een Republiek. Nadat de Franse Koninklijke Familie is vermoord tijdens de Franse revolutie en de Familie Romanov in 1917 in Jekaterinenburg, heeft ons werelddeel te lijden gehad onder twee wereldoorlogen en een Spaanse Burgeroorlog. Juan Carlos heeft in Spanje het land genormaliseerd. Koning Albert van België heeft persoonlijk bij Justitie ingegrepen, toen het daar fout dreigde te gaan en ikzelf ben druk met de Britse problemen bezig geweest, waardoor het Britse volkslied thans regelmatig wordt aangeduid met JOHN SAVED THE QUEEN. Een president krijgt nooit het respect van de voltallige bevolking omdat hij een politieke stroming vertegenwoordigt. Ik heb de Cervantes Organisatie dus vooral opgericht om de normen en waarden van de Europese Adel te handhaven. Die kunnen we immers goed gebruiken in een samenleving waar normvervaging aan de orde van de dag is. Ik ben het met jou eens dat Licht en Liefde sterker zijn dan de duisternis. Vannacht heb ik als reactie op de uitzending Krachtstroom de Nederlandse vertaling naar de Avro gemailed van het kerstverhaal dat ik in 1996 naar St. James's Palace heb gestuurd voor de gehele Britse Koninklijke Familie. Het staat ook in mijn boek. Hier is het.

Voor Herman en Irene deze nacht een reactie van een oud streek- en plaatsgenoot. Een oud kerstverhaal, ontstaan in de Kaapse Bossen van Maarn. Etc. Het vervolg van dit verhaal staat dus in mijn boek. Het was mij inmiddels duidelijk geworden wie "The Beautiful" was. Even terug naar jouw brief. Over loslaten ben ik het met je eens. Processen de gelegenheid bieden zich autonoom te ontwikkelen om elkaar later op een hoger niveau te ontmoeten. Zo kwam ik deze zomer na tien jaar weer eens terug op de Baak. Deze keer in DRIEBERGEN. Het meest sprak mij daarbij de rode loper aan.

Liesbeth was er niet meer. Wel haar advocaat. Ik heb hem naar stand 28 doorverwezen en het thema bruggen bouwen.

Over die rode loper heb ik ook eens gecorrespondeerd met Christie's in Londen. Ik zie mij daar binnenkort weer eens overheen lopen. Leuk dat jouw opa van moederskant chauffeur is geweest van Koningin Emma. De tante van mijn aanstaande schoondochter - "tante Cox" - was hofdame van Koningin Wilhelmina op Het Loo. De Van der Heydens zijn ook altijd zeer Oranjegezind geweest. Althans de tak van mijn vader. De baronnen Van der Heyden van Baak tot Doornenburg waren tijdens de Franse bezetting echter Napoleontisch gezind. Zij kregen de titel 'Baron de l'Empire'. Ook de Graven Van der Heyden uit het Limburgse Terworm bij Heerlen. Zij hebben toenmalig Koning Lodewijk Napoleon nog onderdak verschaft in Doetinchem. Van die tak zijn dus ook nog de mooiste kastelen en landhuizen overgebleven, waar ik graag vertoef. Zoals op Kasteel Landgoed De Engelenburg in Brummen, waar ik met Diana zou gaan wonen volgens afspraak. Ik vind het niet zo vreemd dat de achternaam van jouw vader is vernederlandst in Van Amsberg. De familie Von Heyden wordt hier ook Van Heyden genoemd en is later waarschijnlijk ook tot Van der Heyden verbasterd. In Duitsland heten wij overigens ook nog Von der Heyden. In Frankrijk 'De la Bruyère', de vermoedelijke voorouders van de familie De Bourbon en ga zo maar door. Ik weet niet waarom jullie elkaar niet mogen zien. In Engeland is Koningin Elizabeth tegen de contacten van Charles met Camilla Parker Bowles, die in feite Camilla Shand heet, zoals Diana's moeder Frances Shand Kydd. Camilla is naar verluidt ook een nazaat van een buitenechtelijk kind van een van de Britse koningen (George V, geloof ik). Camilla draagt nog steeds de achternaam van haar voormalige echtgenoot. Vreemd.

De aanwezigheid van Diana voel ik inderdaad altijd. Ik heb mij in die periode volledig met haar geïdentificeerd. Deze foto heb ik op 28 december 1999 nog gekocht in Hollyrood House Palace in Edinburgh nadat ik op dezelfde dag nog mijn testament op Balmoral Castle heb afgegeven voor Prins William. Ik heb in het Schotse Paleis en ook in Edinburgh Castle gezegd: "I was advised to stay away from the Royal Palaces for the time being, but now I am back". Ik hoop binnenkort dan ook een substantiële functie te kunnen gaan vervullen op de Eikenhorst in Wassenaar, als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux, die nog in European Cervantes Foundation moet worden omgezet, zoals ik Diana heb beloofd. Mijn brieven aan Diana bevatten ook veel humor. Het was ook mijn bedoeling om haar aan het lachen te maken. Een voorbeeld:

The 28th of November. Dear Diana, Yesterday I discussed security measures. I am solving a financial temporary problem, but I hope you will be able to come. The business plan I am translating myself. I will bring it with me and come by train. Afterwards I will stay with you if you wish and follow you to England. In your country I can be appointed Earl. We had some more earls in our family, for example Karel (1749-1826), Senator in the Imperial Court of Napoleon in Paris (1810). Now I only can be called Sir. That would be a final solution of my personal problem and perhaps of yours as well. This would also be the end of a new fairy tale and a new chapter of the Bold and the Beautiful. There's only one problem: I'm ugly. Yours, Peter Pan.

I have your photograph from Stratford on the wall now and I am Proud of it. I also bought Vanity Fair of July 1997. I look at page 14 and I look in The Mirror again. I see myself with You. It's Mario Testino. But he is my lookalike. Wonderful. I am happy to see that you are also interested in ugly people.

Gisteren ontving ik weer sleutel 14 in de sauna. Dat is een gunstig voorteken. Er stond ook nog een foto van Máxima, een beetje weggestopt. Voor zover ik nu kan nagaan is het boek LETTERS TO DIANA nog niet in de Nederlandse boekwinkels verschenen. Het is een goed idee om de American Bookstore in te schakelen in de Kalverstraat. Daar is het hele verhaal ook begonnen. Het ging toen om een rood mantelpakje. In ieder geval kun je het boek ook via het internet bij Trafford bestellen www.trafford.com/robots/01-0341.html. Zij sturen het dan op. Hartelijke groet uit de Keizer Karelstad, JOHN L. VAN DER HEYDEN.

19 APRIL 2002 ZOMAAR EEN BRIEF AAN MARIA DELORME IN HARLINGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN