Zaterdag 19 april 2003 Verzonden: Subject: Alle ballen verzamelen Date: Sat, 19 Apr 2003 18:16:40 To: Drs E.H. Halbertsma CC: Mr. G. van Amstel, Haags Juristen College Cyprus, Ronald Blankenstein, De heer Herman Veenendaal Waarde Collegae, Vanmiddag ben ik op bezoek geweest in het Gelredome te Arnhem, aangezien ik op mijn emailbericht van dinsdag 15 april 16.35 aan de heer Herman Veenendaal nog geen reactie heb ontvangen. Via TV Gelderland vernam ik dat er rigoureuze maatregelen door de Gemeente Arnhem zijn voorgesteld om de voetbalclub Vitesse en het multifunctioneel centrum 'Gelredome' voor de Gelderse hoofdstad te behouden. De gemeente Arnhem zou hebben voorgesteld dat het gehele bestuur van de voetbalclub en van het Gelredome plaats zou moeten maken voor een nieuw bestuur. De naam Karel Aalbers is hierbij genoemd. Dit komt overeen met hetgeen er in mijn beleidsplan is opgenomen ref. FC Cervantes Arnhem. Aangezien ik niet over het emailadres beschik van de heer Aalbers te Marbella doe ik dit bericht tevens toekomen aan de heer Ronald Blankenstein, directeur/eigenaar van Blankenstein Satellites in Torreblanca aan de Costa del Sol, die een zakelijke klant/leverancier-relatie met de heer Aalbers onderhoudt en hiermede mijn toestemming heeft deze berichtgeving aan hem te doen toekomen. Op donderdag 24 april zal er in de Arnhemse gemeenteraad een raadsvergadering worden gehouden teneinde over het "probleem Vitesse"een besluit te nemen. Omroep Gelderland heeft terzake onder de Arnhemse bevolking een enquete gehouden waarvan de resultaten zijn gepubliceerd op website http://www.omroepgelderland.nl/ De enquete in opdracht van Radio en TV Gelderland wijst uit dat Arnhemmers tegen de gemeentelijke steun zijn. In dit verband meld ik dat ik als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux, de limited company 'Instituto Cervantes England and Wales en oprichter bestuurslid van de Stichting Cervantes Benelux nog steeds geïnteresseerd ben in overname van de Arnhemse voetbalclub alsmede de betreffende opstallen onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de naam van het multifunctioneel centrum wordt veranderd in Prinses Diana Stadion en de betrokken juristen ten behoeve van de Limited Company Instituto Cervantes te Limassol op Cyprus direct overgaan tot de invordering van de schade veroorzaakt door het management van Harrods op 31 augustus 1997 te Parijs ter grootte van het volledige vermogen van de Prinses van Wales op het moment van Haar overlijden, voor het geval dat nog niet is gebeurd. Het gevorderde bedrag kan deels worden aangewend voor de aankoop en exploitatie van de voetbalclub. Voorts acht ik het raadzaam het toekomstige Prinses Diana Stadion in beheer te geven van de Stichting Cervantes Benelux. Conform het gestelde in Declaratie heeft de stichting een vordering op de Staat der Nederlanden van EUR 31.771.488,015 plus wettelijke rente vanaf 23 juni 1995. Staatsrechtelijk berust de verantwoordelijkheid voor de uitbetaling van deze vordering bij de huidige Minister-President van de Staat der Nederlanden. Ik laat de keus graag aan het Arnhemse College van Burgemeester en Wethouders om tot invordering van het gemelde bedrag over te gaan ofwel te kiezen voor faillissement van het Gelredome. Conform mijn berichtgeving op Mission Statement e.v. geef ik dagelijks feedback op de horoscoop van 'De Gouden Driehoek'. Hierbij is het sterrenbeeld 'vissen' direct gekoppeld aan dat van mijn collega Drs P. Ottenhoff, mede-oprichter van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen te Utrecht, het sterrenbeeld 'maagd' aan dat van mijn gevolmachtigd collega Drs E.H.Halbertsma te Buitenkaag en met het sterrenbeeld 'schorpioen' heb ik mijzelf vereenzelvigd. Hierbij denk ik aan de heer Leo van Velzen, voormalig projectleider Logistiek Management bij de Baak/Nieuw Elan en bekend fotograaf (onder meer van de duizendste certificaatsuitreiking van Nieuw Elan in Hilversum op 15 mei 1990, het begin van "Paars"). "Een buitenstaander kan bedreigend overkomen maar is minder sterk dan u vreest. Maak duidelijk wie de baas is zonder iemand in gevaar te brengen. Jan Toet. Hij is wel goed, ref. Beleidsplan t.a.v. de heer Jan Toet en Royale samenwerking "Verzet u niet tegen de ideeën die zij aandragen. Hoewel u het roer liefst in eigen handen houdt zijn een aantal sectoren van uw bestaan voor verbetering vatbaar. Laat u niet intimideren door bureaucratie. Het is vervelend dat het er is, maar leer ermee om te gaan." Vandaar deze mededeling richting Arnhems Stadsbestuur. Gisteren heb ik een hernieuwd bezoek gebracht aan de sauna Wellecom in Ellecom. Ik heb daar een massage ondergaan door een jongedame uit Zutphen teneinde te voorkomen dat 'de dood erop volgt' Verantwoord ondernemen Ik heb haar uiteengezet welke verantwoordelijkheden ik aan Liesbeth Halbertsma heb toegekend (omdat ze dezelfde ogen heeft als aangehechte vermoedelijke voorvader).

Deze keer heb ik het betaalbewijs ad 67,10 euro bewaard. De heer Toet kan dan beoordelen of het bedrag ten laste kan worden gebracht van de holding. Aangezien ik niet in het bezit ben van een toegangsbewijs voor de wedstrijd Vitesse-NEC heeft de receptionist van de hoofdingang van het Geldredome mij vanmiddag geadviseerd om mij morgenmiddag om 13.00 uur te melden. Ik zal voor die gelegenheid een exemplaar meebrengen van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales om in te ruilen voor een VIP-kaart. Die had de heer Tob Swelheim ref. DossierVitesse al op vrijdag 2 februari 2001 (2-2-2001, die combinatie komt steeds terug) aan mij toegezegd. DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN GOEDE PAASDAGEN EN TOT MORGEN J.L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes Holding in ontwikkeling (i.o.)

20 APRIL 2003 BLAUW