Drs J.C. Toet. Registeraccountant. Willemshof 3. 2343 JE OEGSTGEEST. Datum: 11 februari 1998. Betreft: ROYALE SAMENWERKING Kenmerk: ICNBLEW/JCT980211. Beste Jan, Aansluitend aan mijn brief BELEIDSPLAN van 15 oktober vorig jaar en onder bevestiging van de goede ontvangst van jouw leuke nieuwjaarswens heb ik het genoegen je hierbij afschrift te doen toekomen van de nieuwjaarswensen van mijn 'concurrent' uit Spanje. Ik hoop dat je het kunt lezen. Anders kom ik nog wel een keer een Spaanse cursus verzorgen op jouw Kasteel. Ik ben niet zo duur als jij. Ik reken slechts 950,- per dagdeel, maar ik mag aannemen dat dat voor jou geen probleem oplevert. Op de Baak worden hogere tarieven gehanteerd, voor zover ik mij nog kan herinneren. Afgelopen donderdag heb ik nog een bezoek gebracht aan Oud Poelgeest, na een counsellinggesprek op het bedrijf van mijn geliefde collega in Noordwijk.

Ik heb haar overigens verzocht om mijn limited in een holding om te zetten. Ik reken erop dat zij dat doet. Want de ene dienst is de andere waard. Uiteraard. Het zou goed zijn als jullie samen eens een keer lekker uitgaan om te lunchen. Dat heb ik op haar advies ook eens ooit gedaan. Met Ruud van der Zalm, de presentator van het Corporate Governance programma op de Baak. Ik heb hem ooit eens ingewerkt op ons bedrijf, zoals je weet. Liesbeth heeft mij daartoe met hem laten lunchen in het restaurant van het Holland Office Centre in Hoofddorp. Het is al lang geleden. Dat bedrijf heb ik ook nog naar Noordwijk verhuisd. Dat kan Liesbeth je allemaal vertellen. Het verdiende niet veel, zo'n zware verantwoordelijkheid voor een wereldbekend instituut. Maar wat niet is kan nog komen, uiteraard. Wellicht dat Henk van der Meyden daar een handje bij kan helpen. Ik heb hem ooit met een claim gedreigd als hij onthullingen over mijn privéleven zou doen. Maar nu mijn partner dood is, heb ik daar niet zoveel moeite meer mee. Ik ben uiteraard volledig bereid mee te werken aan het onderzoek van Koningin Elizabeth. Ik kreeg immers een leuke kerstkaart van Haar en Haar echtgenoot uit BUCKINGHAM PALACE. Daar ben ik met kerst nog een keer naar toe gegaan. Ik ben er goed bekend, zoals je ziet op mijn eigen postzegel.

Deze dateert van 22 april 1997. Ik was toen vijf jaar vrijgezel en heb bij die gelegenheid al mijn bevoegdheden aan mijn op 31 augustus in Parijs overleden partner overgedragen. De gehele toedracht wordt thans intensief onderzocht. Zodra er meer duidelijkheid is ga ik ervan uit dat de Families Spencer en Al Fayed wel zo'n kleine 140 miljoen gulden in de holding kunnen inbrengen. Ga dus maar lekker eten met Liesbeth. Het zal je beslist geen windeieren leggen. Met vriendelijke groet, mede namens De Koning van Spanje en Zijn Echtgenote, JOHN VAN DER HEYDEN.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN