MAANDAG 21 FEBRUARI 2005

Paars heeft hier ook zijn intrede gedaan op deze historische 20 februari van het Jaar des Heren 2005. Spanje is als eerste land van de Europese Unie naar de stembus geweest om te stemmen voor de Europese Grondwet. Voor het eerst in de geschiedenis ging een constitutioneel monarch zijn stem uitbrengen. KONING JUAN CARLOS en Koningin Sofía. Het geeft aan dat ook leden van Koninklijke Huizen gehouden zijn in 'fulfilling their legal obligations' in het Europa van vandaag. Het zal u niet ontgaan zijn dat ik altijd groot respect en bewondering heb opgebracht voor de Spaanse Vorst.

DON JUAN CARLOS heeft in de loop van de afgelopen decennia een veranderingsproces op gang gebracht dat zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Zo is het pas 25 jaar geleden dat hier voor het eerst carnaval gevierd mocht worden. Ik ben gistermiddag gaan kijken in Málaga. Opmerkelijk is daarbij de discipline waarmee de Spanjaarden dit feest vieren. Maar vrolijkheid alom. Dat zit de Spanjaarden in het bloed.

Voor het eerst na tien jaar heb ik ook weer een bezoek gebracht aan het Alcazaba van Málaga. Het oude morenpaleis is schitterend gerestaureerd.

De webstatistieken van vandaag. Aantal bezoeken zaterdag 384, zondag 284. Gemiddeld 619. Kijkt u ook nog even naar de leuke beelden van zaterdagavond. De Cervanteskring staat nu hoog genoteerd op 5. Wellicht ook in verband met het bezoek van de Amerikaanse president aan Brussel aan het Nieuwe Europa. Op 6 mijn verslag van SEGOVIA, SALAMANCA EN VALLADOLID. Het verslag van Moskou staat op 7 maar is onvindbaar. Het verslag van mijn bezoek aan Apeldoorn, Doorn, Wijk bij Duurstede, Buren, Zoelen en Kasteel Doornenburg staat ook opmerkelijk hoog genoteerd op 8. Ook hier is er sprake van Europese Verkiezingen. Ik ben nu wel benieuwd naar het rapport van bevindingen van mijn collega in het westen van de Lage Landen. Alsmede het investeringsplan en accountantsrapport van de holding. Zo ziet de website van het Instituut voor Transformatie Psychologie er een stuk beter uit dan deze van Ons Bedrijf. De voorgestelde trouwdatum is overigens al een gepasseerd station. Dat neemt niet weg dat we rustig kunnen doorwerken aan de ontwikkelingen onder het motto

DO NEVER CHANGE A WINNING TEAM

The work continues staat in dit verband al op 9. Op 12 mijn enige brief aan 'Prins Lee'. Op 13 komt onder meer het bezoek van Bill Clinton aan Delft aan de orde.

Alsmede mijn snelheidsovertreding op 6 juli 2001. Een aardige hoeveelheid jurisprudentie. Hetgeen gerechtelijke voorzichtigheid betekent. In dit verband vinden we mijn brief aan Mr. Abaham Moszkowicz op 20. Op 36 treffen wij ook nog een foto van het Alcazaba in Málaga. Hij dateert van 9 november 1985. Mijn 38ste verjaardag. Op die dag heb ik ook Cesar Rennert leren kennen uit NEW YORK, zoals vermeld in Gelijk Spel op 37. Mijn bezoek van vorig jaar aan Marbella staat op 41. Ik ben nu benieuwd naar de verdere ontwikkelingen. Kisses for you op 44. De zingende dame is overigens de restauranthoudster van Restaurant 'La Plazita'. Ik beveel een bezoek aan haar restaurant VAN HARTE aan. Het ligt in de nabije omgeving van Hotel Cervantes en ziet er keurig uit. Op 46 vinden we weer eens een brief aan Liesbeth met een aantal Koninklijke foto's. In dit verband staat Monnikenwerk op 47. Neues Elan (54) betreft de priester waar Diana soms op bezoek ging nadat ik haar een aanzoek had gedaan. Eén voor allen op 55. 66. Naar Windsor terug. In dat verband werd mij al gevraagd of ik op 8 april naar het huwelijk van Charles en Camilla ga. Als alles op dat moment netjes is geregeld ben ik daar zeker toe bereid. Maar Ons Bedrijf komt op de eerste plaats. De hierboven vermelde priester uit Kensington komt ook ter sprake in Nuevo Espíritu op 67. Vertrouwen op 68. Of ik inmiddels te oud ben om weer te trouwen weet ik niet. Charles is echter ook maar één jaar jonger. En hij heeft nu de vrouw die hij altijd heeft willen hebben. Feit is wel dat ik op 1 januari 2001 een NIEUWE START heb gemaakt (76). Mijn verslag van Segovia, Salamanca en Valladolid is inmiddels gekoppeld aan cervantesonline.biz. Er is dus geen weg meer terug. En ik hoor Liesbeth nu nog zeggen tijdens een projectleidersvergadering van Nieuw Elan in Hoofddorp: "Straks zijn we hem kwijt". Dus ik mag aannemen dat ze mij weer graag terug heeft zoals beschreven in Building Bridges (84). Valentijn staat op 86 met de oprichtingspapieren van onze limited. In dit verband had ik zaterdagavond ook nog een gesprek met een 'gentleman' uit Dundee in Schotland die zich het jaar 1966 niet meer wil herinneren.

Ik heb met hem over de studie kunstgeschiedenis gesproken van Prins William in St. Andrews. Gisteravond heeft hij mij nog even voorgesteld aan iemand uit Wales. Inzake die juridische aangelegenheid verwijs ik graag naar Mr. John Holden van Companies House in Cardiff. In dit verband wordt de top 100 vandaag afgesloten met 'Urging to The Loo'. In de Top 20 van 263 zoekopdrachten staat marjolein keuning villa borghese op plaats 2. Daarom heb ik gisteren koffie gedronken in Café Borghese naast de Kathedraal van Málaga. Villa Borghese bevindt zich in Rome. De naam Borghese is ook nauw aan de geslachten Van (der) Heyden verbonden.

In de onmiddellijke omgeving van het 'Stift Elten' - niet ver van Heyden verwijderd - bevindt zich het dorp Borghees.

De Nijmeegse Sint Stevenstoren is naar Sint Stephanus 'de Heeze' genoemd. De oudste protestants christelijke gemeente in Nijmegen is de gemeente Heesch. De pastorie heeft daar de naam 'De Olde Wehme'. In de wijk Hazenkamp staat 'De Nije Wehme'. Voormalig woonhuis van predikant Ds. Luyendijk, die Heydanus' woord verkondigde in de Johanneskerk. Volgens de nieuwe barkeeper van 'Queens' woont er nog steeds een baron Van der Heyden op het kasteel in Heeze. En zo zijn we weer terug bij onze familiegeschiedenis. Ik ben dus nog uitsluitend geïnteresseerd in een dame 'van hoge geboort en kwaliteiten'. Vandaag ontving ik ook een enorme hoeveelheid emailtjes. Onder meer een aanbod om deze site aan meer dan twee en een half miljoen adressen te doen toekomen. Dat kan ik op dit moment niet aan. Zodra deze website volledig operationeel is en volledig uitgetest moet dat wel kunnen. Maar dat kost nogal wat tijd en medewerking van mijn collega's. Aan 'beautiful Russian girls for dating' heb ik geen behoefte. Aan mijn collega's in Moskou heb ik al meer dan genoeg. In dank ontving ik het verslag van de bijeenkomst met Hans Dijkstal van 1 februari in LUX in Nijmegen. Binnen het kader van deze discussie ben ik nog uitsluitend geïnteresseerd in de vraag wat er is gebeurd met het schilderij Victory Boogie Woogie van Mondriaan waarvoor de Nederlandse Regering in 1998 80 miljoen Nederlandse guldens heeft betaald, zoals ik onder meer heb beschreven in mijn brieven aan baron Thierry van Zuylen van Nyevelt van kasteel De Haar te Haarzuilens. Naar verluidt is dat schilderij in die tijd geschonken aan het Haags Gemeentemuseum. Ik vraag mij dus af of het daarbij ook op de balans is geplaatst van de Stichting Cervantes Benelux. Dit ter compensatie van de rekening die ik op 13 september 1996 per fax aan de toenmalige Minister-President en collega van Hans Dijkstal heb doen toekomen. Waardoor de Nederlandse Regering volledige kwijting en décharge verleend zou kunnen zijn. De Balie is mij ook bekend uit de tijd dat mijn werkzaamheden bij Nieuw Elan waren beëindigd. Ik heb toen enige werkzaamheden verricht voor de Stichting WickerWork die regelmatig bijeenkomsten in de Balie organiseerde over management issues. Onder leiding van onze toenmalige collega's Gert-Jan Luyendijk en Ghislaine Coenegracht hebben er toen diepgaande gesprekken plaatsgevonden die hebben geleid tot mijn besluit zoals vermeld in mijn brieven van 5 januari 1992 en 5 februari 1992. De laatste brief naar aanleiding van de opmerking van de heer Luyendijk: "Hoe kan jij nou tegenover Liesbeth aan de onderhandelingstafel gaan zitten!". Wat er nadien intern is besproken is mij niet bekend. Ik ontving nog een bericht over het verzenden van email aan 2,5 miljoen Amerikanen van Yesenia Meadows. Dit begint er wel een beetje op te lijken omdat zij mij doet denken aan Jerry Meadows van Amway.

22 FEBRUARI 2005 FUSIEPROCES