Maarn, 5 februari 1992 Liesbeth, Tijdens de bestuursvergadering van Wickerwork op 3 februari jl. heb ik besloten niet in het bestuur plaats te nemen. Uit een in deze vergadering gevoerde discussie is mij gebleken dat de koers van Wickerwork niet met mijn persoonlijke koers overeenstemt. Met vriendelijke groet, John.

12 FEBRUARI 1992 BRIEF UIT PARIJS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA