Hallo Liesbeth,

Allereerst hartelijk dank, ook aan de overige collega's, voor de welgemeende kerst- en nieuwjaarswensen die ik op je leuke NE-kerstkaart mocht ontvangen.

Het zien van alle persoonlijke handtekeningen vond ik hartverwarmend. Het doet me goed te weten dat ik nog leef in NOORDWIJK. In tijden waarin men hoofdzakelijk solo aan toekomstplannen zit te werken is het een goed gevoel te weten dat men niet alleen staat. Ook bedankt voor de zorgvuldige afwikkeling van het financiële stukje van vorig jaar. Naar ik heb gelezen in de pers is het nieuwe jaar in NOORDWIJK met veel vuur ingezet. Dat moet ongetwijfeld een symbool zijn voor de inzet waarmee jullie het NE-schip het komende jaar weer door de woeste golven moeten koersen. Ik wens je daar weer veel succes en sterkte mee. Ik heb een nieuwtje. Tijdens de laatste WickerWork-bijeenkomst in november ben ik door Rob Berends en Ghislaine Coenegracht in het WickerWork-bestuur gevraagd. Op 19 december jl. heb ik een bestuursvergadering bijgewoond en heb ik laten weten dat ik geïnteresseerd ben omdat ik daarmee, naast de wellicht nuttige uitbreiding van mijn netwerkcontacten, op een functionele manier de contacten met Nieuw Elan kan voortzetten. Vóórdat ik definitief ja zeg zou ik echter met jou eerst over dit onderwerp van gedachten willen wisselen. De eerstvolgende WickerWork-vergadering is op 23 januari a.s. Ik heb WickerWork inmiddels wel toegezegd op vrijdag 7 februari de AtM/AKZO namens hen te bezoeken. Amersfoort ligt voor mij naast de deur en ik vind het ook leuk Dolphine weer eens te ontmoeten. Met haar maak ik nog een afspraak voor 7 februari. Mijn Spanjeplan vordert gestaag, het theoretische stuk is althans bijna klaar, maar bevat een groot aantal aannames. Nu komt het op de praktijk aan en daar heb ik jou echt bij nodig. Mag ik in het verlengde van ons gesprek van 8 oktober weer een beroep op je doen om voor mij te "klankborden"? Natuurlijk wil ik hier een tegenprestatie tegenover stellen. M.b.t. mijn associatie-overeenkomst met het consultancy-bureau dat projecten ontwikkelt in Latijns Amerika heb ik een gesprek gehad met Mr. Van Amstel. Dit gesprek is prettig verlopen. Ik heb hem ook van mijn toekomstige zakelijke plannen op de hoogte gesteld. In de Nieuw Elan-periode heb ik prettig met hem samengewerkt; hij denkt sterk vanuit werkgeversbelangen, heeft goed zicht op mijn, toch niet al te eenvoudige, rechtspositie en is vanuit Maarn goed en snel bereikbaar. Hij heeft zich bereid verklaard mij vanaf nu persoonlijk en zakelijk juridisch bij te staan, mits dit niet conflicteert met de belangen van Nieuw Elan, maar die intentie heb ik ook helemaal niet. Dus dat zit wel goed, denk ik. Ik hoop dat je op korte termijn tijd en gelegenheid hebt voor een nieuwe afspraak. Neem je weer contact met me op? (misschien ten overvloede: ik stoor jou niet graag in je werk en ik ben overdag over het algemeen gemakkelijk bereikbaar). Vriendelijke groeten en tot horens.

1 FEBRUARI 1992 AFSPRAAK OP MAANDAG 24 FEBRUARI 1992