Maandag 25 oktober 2004

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

'Buckingham Palace Letters' is vandaag voor het eerst binnengekomen in de Top 20 van 67 zoekopdrachten. In dat verband had ik gisteravond een aardig gesprek in THE NUMBER ONE met een Engelse Lady uit Yorkshire. Vanzelfsprekend is daarbij ook het onderhoud aan de orde gekomen dat ik op 28 november 1997 in de Pieterskerk in Leiden heb gevoerd met Lynne Dawson, de sopraan die ook heeft gezongen tijdens de begrafenis van My Lady in Westminster Abbey op 6 september 1997.

Ik heb haar daarbij ook laten weten dat ik Diana had geadviseerd het contact met Lady Sarah Ferguson, the Duchess of York, enige tijd te verbreken omdat mevrouw Ferguson op zoek was naar een partner voor My Lady. Ik was niet zozeer geïnteresseerd in Lady Sarah in die tijd. Achteraf bezien was het misschien wel goed geweest om dat gesprek met 'Fergie' te hebben gevoerd. Dan had zij ook niet verder behoeven te zoeken. Bij het laatste denk ik aan mijn testament, zoals dat is beschreven in mijn brief met de titel Jupiter. Hierin zijn drie kinderen vermeld. Die zijn inmiddels meerderjarig. Op Prins William rust een zware verantwoordelijkheid met het oog op de brief die ik hem op 28 december 1999 heb bezorgd op Balmoral Castle in Schotland. Prins Harry komt in mijn verhaal nauwelijks voor in verband met het gestelde: Een ander testament is dat van Diana. Zij laat 130 miljoen achter. Diana liet haar vermogen beheren door onafhankelijke financiële experts. Het grootste deel van de erfenis gaat naar prins Harry. Prins William krijgt een veel geringer deel. Dit, omdat hij in de toekomst alle bezittingen van zijn vader zal erven. Het vermogen voor William en Harry komt vrij op hun 25ste verjaardag. Het testament van Diana zal binnen zes maanden worden geopend. Haar nalatenschap wordt beheerd door advocaat Anthony Julius, dezelfde raadsman die vorig jaar de scheiding van Charles en Diana regelde. Hij heeft bekendgemaakt dat Diana haar laatste wil eind vorig jaar op schrift heeft gesteld. Ik hoop dat zij mij niet is vergeten. Because I engaged myself to Her on 25 December 1996 in Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden. Vandaag wijd ik mij enige tijd aan het muteren van de teksten van een aantal brieven in verband met mijn besluit van 16 oktober. Mocht u geïnteresseerd zijn in de mutaties, dan kunt u direct de index van mijn verzonden brieven raadplegen. U kunt dan exact volgen waarmee ik bezig ben. Ik reken op uw medewerking bij de opbouw van ons bedrijf. Hierbij is het bericht over de Kaagweek van uitermate groot belang. Hierin komt ook voor het eerst mijn claim op Harrods aan de orde. Dit zijn overigens de bijna meest bekeken foto's op deze site.

Ik heb er mijn 'Buckingham Palace Letters' nog eens op nageslagen. Mijn eerste brief heb ik op 21 december 1996 aan HRH Prince Philip doen toekomen inzake het onderwerp 'Education'. Dat onderwerp heb ik nadien uitgediept in mijn contacten met ETON COLLEGE (21.00 Neemt U het mij niet kwalijk, maar ik heb de indruk dat Hare Majesteit thans persoonlijk heeft ingegrepen conform Haar bevoegdheden, waarvan ik niet geheel op de hoogte ben). Mijn beleidslijnen lagen toen dus al honderd procent vast. Daar kon absoluut niet aan worden getornd. Ik ben er daarbij van uitgegaan dat Prins Philip Zijn Echtgenote van mijn voornemens in kennis heeft gesteld. Mijn eerste brief aan Her Royal Majesty Queen Elizabeth II dateert dan ook van 27 augustus 1997 inzake mijn Honourable Proposal. Thans is gebleken uit alle stukken en publikaties dat mijn beoogde nieuwe echtgenote in de nacht van 31 augustus 1997 ten prooi is gevallen aan een poging tot ontvoering met dodelijke afloop. Ik heb de betrokken partijen voortdurend vanuit mijn eigen positie terzake zo goed en discreet mogelijk geïnformeerd. Op de eerste plaats uiteraard aan Her Royal Majesty The Queen in mijn berichten Letters en Letters to Diana, Princess of Wales. Op zakelijk gebied had ik geen probleem met Diana's contacten met het management van Harrods. In dat verband heb ik de heer Al Fayed dan ook de volgende brieven en faxberichten doen toekomen: Participation, Confirmation, Information (vanaf dat moment heeft de heer Al Fayed junior zich niet meer aan mijn beleidslijnen geconformeerd en onverantwoordelijk gehandeld jegens de moeder van de Britse Kroonprins), Condolences, Letters to Diana, Princess of Wales, Windsor Estate in Paris, Birthday, Christmas en Reward. Aan die beloning heb ik geen behoefte meer aangezien ik vanaf dat moment heb vastgesteld dat de heer Al Fayed volledig aansprakelijk is voor de door de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales geleden schade, zoals kan worden opgemaakt uit mijn brief Claim op Harrods aan het Haags Juristen College. Vanaf Diana's overlijden heb ik doorgerapporteerd aan haar broer Charles in de brieven Report 37, Report 38, Report 39 en Renewed Visit. Getuige van dit hele proces is de Britse Prime Minister Tony Blair, die van mij de volgende brieven heeft ontvangen: Congratulations, New Visit, Business Plan, British Crisis, Faith. Hope and Love, Final End of Speculations, Letter to the Prince of Wales, Change of Address. Ik heb steeds de weg bewandeld van de regels die gelden binnen de CONSTITUTIONELE MONARCHIE, zoals vastgelegd in onze Grondwet: Het Staatshoofd is onschendbaar en de Regering is verantwoordelijk. Dat geldt mijns inziens ook in het Verenigd Koninkrijk. Nochtans heb ik de Prince of Wales - gezien mijn 'personal involvement' - ook geïnformeerd conform mijn brief met de titel Last Will. Zo Diana´s broer Charles in mijn visie tot op heden de commerciële kant van de nalatenschap van Diana heeft behartigd zoals verwoord in mijn beleidslijnen inzake de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales geldt dat voor haar zuster Lady Sarah McCorquodale ten aanzien van de niet commerciële zijde van Haar nalatenschap, zoals verwoord in mijn beleidslijnen inzake de European Cervantes Foundation. Zij heeft van mij dan ook de volgende brieven ontvangen: European Cervantes Foundation, Letters en Change of Address. Ook is er contact geweest met de Monarchist League inzake European Cervantes Foundation, Christmas, Your Letter from 15 November en Congratulations. Na Diana's overlijden heb ik alsvolgt bericht aan de British Embassy: Condolences, Appointment, Princess Diana Memorial Fund, Message, Investigation, Memorial Service, The Big Secret, Letters to Diana, Princess of Wales, en Memorial Concert. Tenslotte heb ik mijn reeds vermelde brief voor Prins William op 28 december 1999 op Balmoral Castle afgegeven. Hij draagt nu een zware verantwoordelijkheid maar hij kan altijd op de steun blijven rekenen van 'Uncle John'. Vanmiddag zag ik John Travolta in geëmotioneerde staat in het programma van Oprah Winfrey. Het ging over de op 11 september 2001 gestorven brandweerlieden. Laat ik hierover kort zijn. Als G.W. Bush niet zonodig president had willen worden was dat NOOIT gebeurd. P.s.1. Ik doe mij vanavond tegoed aan een Pizza Margarita. P.s. 2. De aanhef van dit bericht luidde oorspronkelijk dinsdag 25 oktober 2004. Dit was een vergissing. Mijn excuses en dank aan de astroloog.

26 OKTOBER 2004 NÚCLEO DE LA ORGANIZACIÓN