Jones Lang Wootton: 8 OKTOBER 1997 Tijdstip: 20.00. Betreft: SPARRENHEUVEL Geachte heer Van Lanschot, Met dank voor uw rondleiding op 3 september jongstleden kan ik u melden dat ik thans mijn beleidsplan ingrijpend wijzig op basis van de veertig aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance. Dit stuk zal het bestuurlijk kader vormen voor het nieuwe bedrijf. Op basis hiervan zal de bestuurlijke structuur worden ingevuld en de participaties geregeld. Dit dient een helder beeld op te leveren van de benodige ruimte per 1 augustus 1998. Zodra de nieuwe versie van mijn businessplan gereed is zal ik dat aan u doen toekomen. Dan kunnen we samen verder denken. In het vertrouwen u hiermede naar tevredenheid tussentijds te hebben geïnformeerd." Ik denk aan het instellen van een commissie om mijn plannen nu verder uit te werken. Dan ben ik weer beschikbaar voor andere zaken. Ik ben ook morgen beschikbaar voor een gesprek. Ik zal dit vanmiddag bespreken met de receptie. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS