TELEFAX Bestemd voor: Politie Nijmegen. Geachte heer Janssen, 1. Bijgaand treft u een door mij op 6-8-91 gemaakte netwerkanalyse. 2. Er bestaat samenhang met de diefstal van mijn auto op 24 december '92. Daags ervoor had ik een afspraak met de in dit netwerk aangegeven "IP", op 23 december 20.00 in Kasteel Oudaen te Utrecht. Bij mijn vertrek rond 18.45 uur was mijn auto onklaar gemaakt: brandende lichten en lege accu. Ik ben toen met de trein gegaan. Op 24-12 was de auto gestolen. 3. Tevens ontvangt u hierbij een lijst met karakterbeschrijvingen van de in het netwerk opererende personen. De namen zijn pseudoniemen. 4. Mijn anonieme medewerker beschikt over dezelfde lijst en werkt samen met de ombudsvrouw van de gemeente Groningen, mevrouw Meulenbroek. Haar gegevens: Mw. drs. J.M.C. Meulenbroek Gem. Ombudsvrouw Guldenstraat 1 9712 CD GRONINGEN 5. Aangaande mijn voormalige positie ontvangt u hierbij tevens mijn getuigschrift van de Baak.

Vriendelijke groet, J.L. van der Heijden.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

12 NOVEMBER 1994 AANGIFTEN D.D. 27 APRIL 1993 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.J.TH. STOUTJESDIJK

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS