Redactie Beau Monde. Postbus 1860. 2130 JG HOOFDDORP. Datum: 9 september 1998. Betreft: DANK Kenmerk: JH/LH980909 (moet zijn: JH/BM980909). Geachte Redactie, Graag wil ik u hartelijk bedanken voor uw artikelen over My Lady op de pagina's 37 t/m 41 en 86 t/m 91 in uw blad van deze maand. Het is de eerste keer dat ik in een publikatie de volledige waarheid gepubliceerd zie over de relatie tussen mijn beoogde partner en de persoon die ik gemakshalve in correspondentie aanduid als 'Dappere Dodo'. Het is u wellicht bekend dat ik vanaf 1 augustus 1996 druk in de weer ben geweest met de oprichting van het familiebedrijf Van der Heyden/Spencer en daartoe stappen heb ondernomen tot in KENSINGTON PALACE en BUCKINGHAM PALACE toe. Hoofddorp is voor mij een bekende lokatie. Ik heb daar van 1989 tot 1990 in het Holland Office Centre aan de Kruisweg de leiding gehad over het bedrijf Nieuw Elan, tezamen met de huidige directeur van de Baak te Noordwijk, het Management Centrum VNO-NCW. Bij het Britse Hof ben ik bekend uit de tijd dat ik hier in Nederland de directie heb overgenomen van het voormalige Institute of English Studies. Inmiddels heeft dit geleid tot de uitwerking van het beleidsplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales, een bedrijf dat erop gericht is om Nederlands- en Engelstaligen met kennis van het Spaans aan het werk te helpen. Ik beschik in de Benelux over het exclusieve recht om te mogen opereren onder de naam Instituto Cervantes voor opleidingen, trainingen en cursussen. In Engeland en Wales was dat Lady Di. De ontwikkeling van ons bedrijf was erop gericht dit op 28 september vorig jaar van start te laten gaan in Paleis Het Loo te Apeldoorn. My Lady beschikte over mijn Business Plan en in april vorig jaar heeft een officiële woordvoerder van KENSINGTON PALACE mij bevestigd dat ik in september vorig jaar een officiële reactie van 'KP' tegemoet kon zien. Uw verhaal strookt geheel en al met mijn ervaringen. Als haar persoonlijk adviseur zond ik My Lady wekelijks een uitgebreide brief. Deze brieven heb ik thans gebundeld in een lijvig boekwerk van 300 bladzijden onder de naam Letters to Diana, Princess of Wales. De eerste exemplaren hiervan heb ik onder meer overgedragen aan de Britse Ambassadeur in Den Haag, BUCKINGHAM PALACE te Londen ten behoeve van Koningin Elizabeth, The Office of Diana te KENSINGTON PALACE, The Prime Minister at 10 Downing Street, de familie Spencer te Althorp House en de priester die ik had verzocht ons in het huwelijk te verbinden ingeval Diana mijn voorstel zou aanvaarden. Daartoe was ik inmiddels tot de Anglicaanse kerk toegetreden en had ik inmiddels de Britse Premier Major alsmede Koningin Elizabeth om toestemming verzocht voor een huwelijk. Geheel en al volgens de regels. Ik had geen bezwaar tegen een tijdelijke relatie van Diana met de 'heer' Dodo Al-Fayed, uitsluitend voor het geld. Als investeerder in ons bedrijf. Op het moment dat hij andere intenties bleek te hebben heb ik haar geadviseerd de relatie met hem te verbreken. Het heeft er alle schijn van dat zij dat advies kort voor het dodelijke ongeval heeft opgevolgd. Volgens publikaties heeft hun chauffeur na het verlaten van het Ritz-hotel ervoor gekozen niet in de richting te rijden van de Champs Elysées, maar richting luchthaven. Voor de goede orde maak ik u erop attent dat Diana op uw foto op blz. 89 een badpak draagt in de kleuren van het Institute of English Studies (appeltjesgroen) en het blauw van het Huis van Nassau. Ik ben u eveneens zeer erkentelijk voor de plaatsing van haar foto op pagina 4 in het rode mantelpakje dat zij op 8 oktober 1996 droeg tijdens een bezoek aan The London Lighthouse kort nadat zij van mij de volgende expresbrief moet hebben ontvangen: SUPPORT. Kort daarop ontving ik bericht van haar dat zij geprobeerd had om haar agenda om te zetten om met mij gezamenlijk Kerst te vieren. Dat was haar echter niet gelukt, met alle fatale gevolgen van dien. Ik ben gaarne bereid ten behoeve van uw blad hieromtrent nadere informatie te verstrekken. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

P.S. Mijn verhaal is bekend bij de directie van de Baak alsmede bij hun PR-manager.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN