Arbeidsvoorziening Midden Nederland. T.a.v. de heer P.M. Snel. Postbus 8023. 3503 RA UTRECHT. Datum: 8 april 1997. Betreft: MANAGEMENT PROJECT SPANJE Kenmerk: ICB/PMS980408. Geachte heer Snel, Enige tijd geleden heb ik u het Business Plan 'Instituto Cervantes' doen toekomen. Uit enkele reacties heb ik begrepen dat u behoefte heeft aan een nadere toelichting op het plan. Het bericht in de Telegraaf van vandaag dat de Gemeente Utrecht aan 30 werkzoekende academici Hfl. 10.000,- beschikbaar stelt om deze aan het werk te helpen is voor mij aanleiding om hierover met u van gedachten te wisselen. Bij voorkeur in de week van 14 april aanstaande. Ik heb een buitengewoon aantrekkelijk project in dat kader voor ogen. Ik denk daarbij aan het formeren van een managementteam om samen een uitzendbureau op te zetten voor Nederlanders met kennis van het Spaans. Dit kan een leuk spin-off effect opleveren. Aangezien zij hierdoor eigen collega's aan het werk kunnen helpen en tegelijkertijd een bedrijf opbouwen. Ik stel mij daarbij voor enkele opleidingsmodulen in te bouwen op het gebied van management en marketing volgens de beproefde methodieken die wij bij de Baak hebben gehanteerd. Dit concept kunnen wij in samenspraak uitontwikkelen. Gaarne maak ik daaromtrent met u een afspraak en verneem graag wanneer het u schikt. De eerstkomende dagen vertoef ik in Nijmegen, maar u kunt mij ook een berichtje via de fax doen toekomen of via mijn mobiele telefoon nummer. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN. P.S. Burgemeester Opstelten heeft van mij reeds bericht ontvangen omtrent mijn belangstelling voor dit project.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN