De Burgemeester van Utrecht. Mr I.W. Opstelten. Postbus 16200. 3500 CE UTRECHT. Datum: 8 april 1997. Betreft: HOOG OPGELEIDE WERKZOEKENDEN Kenmerk: ICB/BvU980408. Geachte heer Opstelten, In verband met het artikel 'Utrecht schenkt dertig hoog opgeleide werklozen Fl. 10.000,-' in de Telegraaf van vandaag, breng ik u graag mijn brief van 24 juni vorig jaar in herinnering, welke alsvolgt luidt: "Datum: 24 juni 1997. Betreft: Business Plan. Kenmerk: ICB/BvU970617. " Ik heb hierop uw reactie ontvangen dat bemiddeling van uw zijde niet mogelijk was. Daar heb ik volop begrip voor. Nochtans voorziet mijn plan op de eerste plaats in het creëren van arbeidsmogelijkheden voor Nederlanders met Spaans als tweede taal. Ik ben bereid dit te laten doen in goede samenwerking met de naamgenoot op het Domplein. Het initiatief van Uw College is een goed initiatief om een bijdrage te leveren aan het operationaliseren van mijn beleidsplan. Er bevinden zich immers ook veel Spaanstaligen onder de circa 4000 afgestudeerde HBO'ers en academici. Graag word ik bij dit project betrokken. Ik heb mijn beleidsplan eveneens overgedragen aan de heer P. Snel van het Arbeidsbureau alhier, aangezien ik met hem al eerdere ervaring heb opgedaan bij het selecteren van werkzoekende academici ten behoeve van een omscholingsproject. Ik ben bereid om deel uit te maken van het deskundige panel om de haalbaarheid van de in te dienen ondernemingsplannen te beoordelen. Als voormalig stafmedewerker van het Management Centrum VNO/NCW kunt u mij uiteraard als deskundige beschouwen op dat gebied. Als eerste project heb ik het opzetten van een uitzendbureau voor ogen voor academici met kennis van het Spaans. De netwerkcontacten daartoe heb ik inmiddels opgebouwd. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet, Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

14 OKTOBER 2010 OUDE BEKENDEN TER ATTENTIE VAN MINISTER IVO OPSTELTEN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN