Gemeente Nijmegen Afdeling Belastingen. Korte Nieuwstraat 6. 6511 PP NIJMEGEN. Datum: 27 augustus 1997. Betreft: UW AANMANING Kenmerk: JH/GN970827. Mijne Heren, Na mijn terugkeer van de Royal Palaces van Engeland ontving ik bijgaande 'aanmaning'. Van dit soort standaardprocedures ben ik absoluut niet gediend! Indien er voor u aanleiding is om over een betaling van gedachten te wisselen, kunt u mij op een fatsoenlijke wijze telefonisch benaderen. Op 2 juni jongstleden heeft de eigendomsoverdracht plaatsgevonden van het pand Wellenkamp 15-30 in Nijmegen ten kantore van Notaris Schuijren aan de Van Schaeck Mathonsingel. Daarbij zijn ook de gemeentelijke belastingen verrekend. U kunt zich met hem in verbinding stellen. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES. Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. Oprichter Stichting Cervantes Benelux, eigenaar handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux alsmede van de Limited Company 'Instituto Cervantes England and Wales'. Bijlagen: Aanmaning; 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo'.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

6 SEPTEMBER 1999 DE TERUGKEER VAN DON QUICHOT TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR E.M. D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN