Datum: Vrijdag 2 juli 2004 Betreft: FINANCIEEL OVERZICHT Kenmerk: 20040702JHLH Ik vervolg mijn brief van gisteren. 15.20 Brief Diana, Our Beloved Partner en kaart van Hertog Jan voor de Stichting Karakter ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. Bij de Nederlandse Club Costa del Sol heeft een bestuurswiseling plaatsgevonden. Ik ontving het volgende bericht

NCCS Nederlandse Club Costa del Sol NCCS Dienstencentrum Edif. Jupiter, local 6 Avda. Jesus Cautivo 44 29640 Fuengirola - Los Boliches Marbella, 14 maart 2004 Geachte heer/mevrouw Betr.: Bestuurswijziging van de NCCS per 24 maart 2004. Het doet ons genoegen u mede te delen dat wij een voorstel hebben ontvangen van de heren: Joen Thuis, Henk Spaan, Wolter Wolters, Theo Waanders en Bob Jürgens, dat zij zich op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die op 24 maart a.s. in Gebouw Stella Maris (Restaurant Aïoli, aan de Paseo Marítimo te Fuengirola) zal worden gehouden kandidaat hebben gesteld voor een bestuursfunctie, ter vervanging van het huidige bestuur van de NCCS. Omdat Margreet Ates en Chris van Lijf na een bestuursperiode van vier jaar niet meer herkiesbaar zijn, en ook Maya Hugenholtz en Fred van der Wilk zich na een bestuursperiode van twee jaar niet meer herkiesbaar stellen, en de huidige penningmeester Andre Slier inmiddels is afgetreden, dreigde een situatie te ontstaan waarbij het voortbestaan van de vereniging in gevaar werd gebracht. Wij hebben namelijk, ondanks herhaalde oproepen in De Vliegende Hollander aan de Ieden zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie, nimmer enige reactie ontvangen. U kunt zich voorstellen dat deze situatie ons grote zorgen heeft gebaard. Daarom zijn wij bijzonder verheugd, dat genoemde vijf heren onze taak willen overnemen. Wij danken u in het door ons gestelde vertrouwen en wensen het nieuwe bestuur en de NCCS nog veel succes. Bestuur Nederlandse Club Costa del Sol.

Op 9 juni is er een buitengewone ledenvergadering geweest. Op 29 september 2004 wordt opnieuw een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden waar nieuwe bestuursleden voorgedragen zullen worden. Traditiegetrouw bevind ik mij op die datum in Nederland. Op mijn email terzake aan Maya Hugenholtz d.d. woensdag 31 maart heb ik nog geen reactie ontvangen. Ik trof ook een kopie van een brief van Tjitse Breuker d.d. 25 februari 2004 met daarin het volgende fragment:

Op basis van mijn argumentatie en ingevoerde stukken is de rechter op 14 jan. jl. tot de volgende conclusie gekomen: "Eiser heeft tussen 1988 en 1990 (moet zijn 1 januari 1989 - 19 maart 1990, TB) op kosten van verweerder (Soc. Dienst Gr., TB) een managementopleiding gevolgd. Wegens interne problemen bij de stichting ("de Baak", TB) die de opleiding zou verzorgen is de opleiding nimmer van de grond gekomen en in 1990 beëindigd".

Ik heb de indruk dat de heer Breuker hier een interpretatiefout heeft gemaakt. De problemen deden zich immers voor bij de 'Stichting Nieuw Elan i.o.' De operationalisering van die stichting is echter ten gevolge van ons ingrijpen in overleg met het advocatenkantoor Stibbe Blaisse niet doorgegaan teneinde Cees van Lede te ontdoen van een persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van 2 miljoen Nederlandse guldens. 19.22 Ik heb hierover zojuist met de heer Breuker telefonisch contact gehad. Naar zijn zeggen was de Stichting de Baak volledig voor de toenmalige probleemsituatie verantwoordelijk. Hetgeen - naar zijn zeggen - door de rechter is erkend. Hij bood aan samen met hem naar Engeland en Schotland te gaan in augustus (indien financieel haalbaar). Vandaag heeft ook het nieuwe Nederlands voorzittersschap van de Europese Unie een aanvang genomen. De plaats Wassenaar is strategisch goed gekozen voor de eerste bijeenkomst. Jan Peter Balkenende heeft thans de gelegenheid een aantal zaken op Europees niveau aan de orde te stellen zoals vermeld in mijn brief Paars III. 23.00 Griekenland heeft zich geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap voetbal door een goal van Keizer Traianus. Mijn gelukwensen gaan hiermee uit naar Doña Sofía en de gehele Griekse Koninklijke Familie. Cervantes stierf op 23 april 1616. Volgens schilder Manolo González stierf Shakespeare op dezelfde dag. Dat kan geen toeval zijn. Koningin Beatrix heeft vandaag de Calatravabrug geopend in Nederland. Dat doet mij deugd. Het is een belangrijke ridderorde. Privatisering van Schiphol is thans mogelijk nu men stelling heeft genomen tegen de doodstraf, waarvoor Maria Delorme lange tijd heeft gewedijverd.

Vrijdag 2 juli 2004
Ik heb alle 'bonnetjes' weer gescanned. De gemaakte ontwikkelingskosten voor ons bedrijf gedurende het eerste halfjaar van 2004 bedragen
EUR 3.161,08. Dat is per maand EUR 526,85. Wel een flink bedrag voor een uitkeringsgerechtigde krachtens de WAO. Ik hoop dat ik nu dan ook kan rekenen op vergoeding van mijn ontwikkelingskosten tot op heden. T.w. EUR 40.824,36 voor de Stichting Cervantes Benelux en EUR 56.991,39 voor de holding. Totaal EUR 97.815,75. Volgens Les Jell kan ik vanaf nu nog meer 'presents' verwachten uit Althorp. Ik ben dus benieuwd. Vanmiddag werd ik gebeld door Carlos Saz. Hij heeft vanaf 25 juli een kamer voor mij gereserveerd in Residencia Gabriela Mistral van de Universiteit van Segovia. Ik denk dat het een goede zaak is dat ik pas overga tot uploaden van de nieuwe site vanaf 1 augustus aanstaande. Bijgaand tref de je de meest actuele versie van de site alsmede de betaalde facturen over 2004 tot op heden.
HARTELIJKE GROET, JOHN

6 JULI 2004 DIANA MEMORIAL FOUNTAIN

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN