Datum: 1 april 2004 Betreft: DE BRUG GESLAGEN Kenmerk: 20040401JHLH Ik vervolg mijn brief van gisteren. 14.00 Brief GECONSOLIDEERDE BALANS verzonden. Nadien bezoek gebracht aan de UB. Bericht verzonden aan Maya Hugenholtz. Ook heb ik mij aangemeld als Friend of Althorp. De brief van de maand is Guusje op 11.

Donderdag 1 april 2004
Van groot belang acht ik thans de brieven op 8, 9 en 10 aan Harry Starren, jou en Sarah McCorquodale. Het is tijd voor verdere besluitvorming. Vandaag is het 432 jaar geleden dat 'Alva zijn bril' verloor. Wellicht is de Willem de Zwijgerlaan in Oegstgeest hierdoor zo'n belangrijke plaats voor mij gebleken. Los van onze persoonlijke verstandhouding. In dit verband lees ik in het curriculum vitae van Willem van Oranje in mijn genealogieprogramma: October 1571 - Synode van Emden onder leiding van Gaspar van der Heyden. 1 april 1572 - Brielle door de watergeuzen ingenomen. 12 juni 1575 - Huwelijk te Brielle met Charlotte de Bourbon. Getuige is Gaspar van der Heyden. Het begon met een huwelijk en het eindigde met de begrafenis van Juliana op de 85ste verjaardag van mijn moeder. In hetzelfde levensverhaal van Willem van Oranje lees ik eveneens 10 augustus 1566 - Begin van de Beeldenstorm, tot 21 augustus (t.g.v. de hagepreken van Gaspar van der Heyden, JH); begonnen in Steenvoorde (Zuid-Vlaanderen). Ik denk dat ik mijn historische verantwoordelijkheid om de kloof die mijn vermoedelijke voorvader in 1566 heeft geslagen thans heb voltooid. Alleen dat financiële stuk dient nog te worden afgerond, zodat we samen verder kunnen met de opbouw van onze organisatie. Ik ben benieuwd hoever je bent. Tot nu toe heb ik geen telefonisch contact met je opgenomen omdat ik een beeld voor mij heb van een compleet organisatieplaatje met een honderd tot 250 medewerkers. Een organogram met een groot aantal medewerkers die allemaal hun eigen taken hebben. 250 A4-tjes zogezegd met functienummer, functie, naam, taakomschrijving, telefoonnummer, en emailnummer. Zij hebben allemaal een emailadres van @cervantes.nu Ook de telefoonnummers staan op naam. Zodra iemand belt verschijnt direct de naam van degene die belt op het scherm. Zo werkte dat klaarblijkelijk ook op BUCKINGHAM PALACE indertijd. Ik heb dat uitgeprobeerd tijdens de Nijmeegse Vierdaagse 1999. Hierover heb ik geschreven op GranHermano2000/H20000718.html Dit is echter een brief aan Peter Ottenhoff en hoort dus thuis in The Cable Turtle of Purple. 11.47 gecorrigeerd (aangehecht). Het was op de Vierdaagsedinsdag van 1999. Op Plein 1944 trof ik een peloton Canadese soldaten. Zij droegen de kroon van BUCKINGHAM PALACE op hun baret. De conversatie ging alsvolgt: "I see you've got the crown of one of my colleagues on your baret" en liet hen Haar telefoonnumer zien op mijn gsm. Eén van de heren nam het nummer over en belde op zijn toestel. Geen verbinding. Toen vroeg hij om mijn toestel om te bellen. Voor één keer heb ik hem dat gegeven, zoals ook later aan directeur Jan Ariaans van basisschool Dukendonck tijdens de reünie van de kweekschoolklas 5c. Hij belde. "Who do you get on the phone?" vroegen zijn vrienden. "BUCKINGHAM PALACE!". "Who?" "The private secretary to the Queen!". Zich tot mij richtend "What can I have to say?". JH: "Give him the regards of Mr Van der Heyden from the Four Days Marches in Nijmegen". Dat heeft hij gedaan. Vanaf dat moment wist ik dat mijn nummer ogenblikkelijk werd herkend als ik met 'BP' contact maakte via mijn mobiele telefoon en begrijp ik ook waarom die toestellen verschillende keren uit mijn broekzak zijn ontvreemd. Vandaag is het de eerste donderdag van de maand en zou ik graag naar de VOC-lunch zijn gegaan in Warnsveld. Het is echter niet verantwoord om mijn 85-jarige moeder alleen te laten. Zij heeft afgelopen zaterdag een flinke smak gemaakt. Is met haar hoofd tegen een pilaar gevallen en heeft verschillende hechtingen in haar hoofd. Ook is haar pols gebroken. Haar arm zit in het gips. Morgen zorgen mijn zussen voor haar. Zij moet dan naar het ziekenhuis voor controle. Dan kan ik het pand verlaten. Jouw opmerking op de Parallelboulevard in Noordwijk "John, ik communiceer niet op de gang" is voor mij aanleiding geweest om steeds de uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen in mijn communicatieprocessen totdat ik voor volledige openhartigheid heb gekozen. 12.39 Ik heb jouw nummer gebeld in Buitenkaag. Kreeg de boodschap "dit nummer is niet in gebruik". Klaarblijkelijk ben je nog niet klaar met het werk. Ik stel het echter wel op prijs om een reactie te ontvangen. Aangezien mijn brief van 16 juni 2001 aan Harry Starren op dit moment de hoogste plaats inneemt en hij mij een geagendeerde agenda heeft toegezegd, zal ik mijn eerstvolgende brief als vervolg op mijn laatste brief van 16 oktober 2002 naar hem sturen. Ik zie dat er nog veel meer brieven aan Peter Ottenhoff in de file Gran Hermano terecht zijn gekomen. Die zal ik nu naar The Cable Turtle of Purple verplaatsen om alle stukjes van de puzzel weer op de goede plaats te krijgen.
HARTELIJKE GROET.

4 APRIL 2004 VERVOLG INZAKE HANDELSMERK TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA