Woensdag 25 februari 2004

WAARDE COLLEGAE,

Vanaf 1 september van dit jaar heeft de Nijmeegse Universiteit een nieuwe naam. Het Van der Heijden Instituut maakt daar belangrijk deel uit van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Deze faculteit staat onder leiding van Professor Mr. Y. Buruma. Gisteren vernam ik dat er een onderzoekscommissie is ingesteld naar het functioneren van de AIVD, de Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst, in Nederland. De heer Buruma maakt deel uit van de onderzoekscommissie, evenals voormalig oud-premier Hans Dijkstal. Dat doet mij deugd. Ik heb de heer Dijkstal immers vanaf het allereerste begin van de ontwikkelingen van mijn organisatie in kennis gesteld. Thans is daarbij de invordering van mijn claim op de Staat der Nederlanden aan de orde, zoals ik heb vastgesteld in mijn brief aan de Minister van Justitie die thans plaats 36 inneemt in de Top 50 van 50 verwijzende pagina's in mijn statistiekprogramma. Ik laat het thans aan de betrokken juristen over om te beoordelen of het gevorderde bedrag ten goede komt aan de Stichting Cervantes Benelux of de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales, zoals de bedoeling was in december 1996 . Dit indachtig de uitspraak "thuis wel maar niet op het werk". Een alternatief circuit is wellicht de bovenvermelde Thomas van Aquinostraat in Nijmegen of de nabijgelegen Comeniuslaan. Op 14 oktober 2003 heb ik het College van Bestuur een reactie doen toekomen teneinde de activiteiten van het Instituto Cervantes Benelux conform mijn beleidsplan ten uitvoer te brengen. Oud-burgemeester Mr. E. d'Hondt heb ik op dinsdag 3 februari jongstleden - na een bijeenkomst over ethiek en integriteit binnen de Nijmeegse gemeentepolitiek - een exemplaar van mijn boek ter hand gesteld. Wat dat laatste betreft ben ik van mening dat de direct betrokkenen dit zelf dienen op te lossen. Ik heb begrepen dat Paul Burrell nog een gesprek zou hebben met de prinsen William en Harry inzake de vermogensbestanddelen van hun overleden moeder en de eventuele rechten terzake van de Limited Company Instituto Cervantes Limited England and Wales. Afgelopen maandag heb ik de direct betrokkenen nog de volgende berichtjes doen toekomen. Lady Sarah Mac Corquodale Althorp House friends@althorp.com Please let me know when I can come and sign this book at your gift shop. Yours Sincerely, John. Earl Charles Spencer Althorp House mail@althorp.com Please let me know when I can come and sign this book at your gift shop. Yours Sincerely, John. Uiteindelijk is dit allemaal van belang voor de geplande business units van ons bedrijf: Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal.

26 FEBRUARI 2004 LAST WILL II