VRIJDAG 17 JUNI 2011

COMMUNICATIE: Subject: 75 JARIG JUBILEUM VAN DE WAALBRUG TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER THOM DE GRAAF VAN NIJMEGEN Date: June 17, 2011 9:37:00 AM GMT+02:00 To: TESSA KEIJZER Geachte mevrouw Keijzer, Wij hebben ooit eens emailcontact gehad inzake een eventueel onderhoud met Burgemeester Thom de Graaf. Dat is toen niet doorgegaan. Gisteravond was ik aanwezig bij de viering van het 75-jarig jubileum van de Waalbrug. Ik heb er een reportage van gemaakt op mijn website. Die wil ik hem niet onthouden. U treft hem aan op DONDERDAG 16 JUNI 2011 75-JARIG JUBILEUM VAN DE WAALBRUG TE NIJMEGEN. Hartelijke groet, Ook aan de Burgemeester, JOHN VAN DER HEIJDEN. De statistiek van vandaag. Gisteren 1340 bezoeken. Verder geen wijzigingen van betekenis. Aandachtspunten: Voorbereiding gesprek met de minister 1. Onderscheid Instituto Cervantes Benelux en Spaans Instituto Cervantes (ontstaan) - de STICHTING CERVANTES BENELUX 2. Werkgelegenheidsplan Nederlandstalige hispanisten -> PRIMAIR PROCES 3. De rol van de SECTIE SPAANS VAN LEVENDE TALEN 4. De rol van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND 5. Structureel overleg -> contactpersonen (werkgroep o.b.v. beleidsplan ICB) 6. Professionalisering websites CERVANTESONLINE 7. Wat kan de vakbond van Levende Talen betekenen voor docenten Spaans in samenwerking met het ICB? Mijn uiteindelijke doel is de erkenning van en steun voor het Instituto Cervantes Benelux door DE NEDERLANDSE REGERING en een PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX op het NEDERLANDSE MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP. Uitgangspunt: de reactie van de minister op MIJN BRIEF VAN 14 OKTOBER 2010.

AD 2. PRIMAIR PROCES

ARBEIDSAANBOD -> OPLEIDINGEN -> ARBEIDSMARKT
Het primaire proces beoogt bestaand en toekomstig arbeidsaanbod via onderwijs, opleiding en scholing door middel van onderwijs en opleidingen op adequate wijze toe te rusten voor de toekomstige arbeidsmarkt binnen de Nederlands-Spaanstalige relatie.

Ad a. Arbeidsaanbod
Het huidige arbeidsaanbod en de bestaande kennis en vaardigheden in Nederland dienen hiertoe volledig in beeld te worden gebracht. Hiertoe is een inventarisatie noodzakelijk van human resources in het kader van de Nederlands-Spaanstalige betrekkingen, te beginnen met een onderzoek naar in Nederland bestaande kennis & vaardigheden in samenwerking met de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ad b. Opleidingen
Teneinde een goede afstemming van in het onderwijs- en opleidingsveld actieve instellingen in ons marktsegment te realiseren is een helder beeld noodzakelijk van de onderwijsinstellingen waar Spaans wordt onderwezen, bestaand en toekomstig onderwijsaanbod bij:

universitair onderwijs
hoger beroepsonderwijs
avo en vwo
middelbaar beroepsonderwijs
lager beroepsonderwijs
Eventueel ook basisonderwijs

Hiertoe is nader onderzoek noodzakelijk. De Vereniging Docenten Spaans in Nederland en de sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen hebben hiertoe reeds een eerste aanzet gemaakt door middel van hun publikatie "Spaans in Nederland", copyright 1996, Sectie Spaans VLLT. Nadat de rechten op het Instituto Cervantes Benelux zijn vastgesteld

heeft het Instituto Cervantes Utrecht deze studie voortgezet en opgenomen in een publikatie (ISBN 90-806879-1-X) en een internetsite. Het vervolg van dit onderzoek dient voorts een helder beeld op te leveren van aantallen leerlingen, afstudeerrichtingen, toekomstige functiekwalificaties en kwantitatieve en kwalitatieve prognoses.

Ad c. Arbeidsmarkt
Onderzoek naar bestaande bedrijven en overige organisaties in de Nederlands-Spaanstalige handelsrelatie is noodzakelijk. Noodzakelijk is een inventarisatie van:
alle in de Nederlands-Spaanstalige handelsrelatie actieve bedrijven, de ondersteunende organisaties, de bestaande personeelsfuncties, de bestaande functieomschrijvingen met de daarbij behorende aantallen en vervolgens kwantitatieve prognoses in de jaren 2011 tot en met 2015. Hiertoe is samenwerking met het Nederlands-Spaans Centrum voor Handelsbevordering en het Ministerie van Economische Zaken dringend gewenst. Na hierin duidelijk inzicht te hebben verkregen zal er een koppeling tot stand worden gebracht tussen het arbeidsaanbod aan de vraag naar in dit marktsegment gekwalificeerde medewerkers en worden gewerkt aan een verdere uitontwikkeling van onderwijsvoorzieningen t.b.v. dit marktsegment. Gedacht wordt aan een Nederlands-Spaans Carrièrecentrum conform het model van Manpower Consultancy. Ook wordt een gelijkluidende Belgische paragraaf in dit beleidsplan opgenomen.

Vragen:
Hoe pakken wij het aan?
Welke bekostigingsmogelijkheden zijn er?

MAAGD:
Een meerdere staat open voor uw ideeën. U kunt een sterkere positie gaan innemen. Bel op als u zich zorgen maakt over het welzijn van een naaste. Misschien moet u iets opofferen in het belang van de vrede. Er rust zege op studie. SCHORPIOEN: Denk na over de gebeurtenissen van de afgelopen periode. Pas als u die weet te analyseren bent u in staat u aan te passen aan de komende omstandigheden. Naarmate u hoger klimt kunt u harder vallen. Niemand is immuun voor tegenslag. Dat klopt. Na terugkeer uit Amsterdam ontving ik echter in dank wederom de nieuwsbrief van BLAUW BLOED met de volgende informatie: DE HOFLEVERANCIERS DEEL 1, PRIVÉBETALINGEN KONINGSHUIS BLIJVEN GEHEIM en WILLIAM EN HARRY MARKEREN SCHOENZOLEN MET INITIALEN. Ik citeer: "Zo zijn alle schoenen van de 28-jarige William voorzien van een grote W op de zool, en die van zijn twee jaar jongere broer van een H". Zo trof ik die letter "W" ook aan op een oranje papier aan een boom bij de manège van Checkendon op 6 augustus 1996. Ik dacht toen dat dat de "W" was van WILLEM-ALEXANDER om te laten weten dat hij mijn BRIEF VAN 31 JULI 1996 had ontvangen.

ZATERDAG 18 JUNI 2011 WORLD TRADE CENTRE