CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 2011

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

JANUARI 18 JANUARI 2011 UITNODIGING AAN HERMAN DE KONING - 19 JANUARI 2011 HUTSPOT MET KLAPSTUK - 7 FEBRUARI 2011 OP WEG NAAR VALENTIJNSDAG 2011 - 11 FEBRUARI 2011 HAPPY VALENTINE! - 24 MAART 2011 POST UIT NEW YORK TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 31 MAART 2011 WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN

FEBRUARI 7 FEBRUARI 2011 OP WEG NAAR VALENTIJNSDAG 2011 - 11 FEBRUARI 2011 HAPPY VALENTINE!

MAART 24 MAART 2011 POST UIT NEW YORK TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 31 MAART 2011 WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND

APRIL 14 APRIL 2011 UW ZENDING 2-001-10-05 7320 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN HET NEDERLANDSCHE MUNTENHUIS

MEI 11 MEI 2011 DAILY EXPRESS - 14 MEI 2011 DE BAAK AAN DE ZUIDKUST TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 14 MEI 2011 OP WEG NAAR SOESTDIJK

JUNI 18 JUNI 2011 GESPREK MET DE VOORZITTER VAN LEVENDE TALEN TER ATTENTIE VAN DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 18 JUNI 2011 BEZOEKVERSLAG 17 JUNI 2011 TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN

JULI ZATERDAG 2 JULI 2011 PALEIS SOESTDIJK TER ATTENTIE VAN DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - ZATERDAG 2 JULI 2011 BEZOEK AAN VELP - 21 JULY 2011 P.O. BOX 689 UTRECHT ON BEHALF OF HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II OF THE UNITED KINGDOM - VRIJDAG 22 JULI 2011 BERICHT AAN MIJN SUPER-DL - VRIJDAG 22 JULI 2011 BERICHT AAN LIESBETH HALBERTSMA TER ATTENTIE VAN DE ADJUDANT-GENERAAL VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN - VRIJDAG 22 JULI 2011 BERICHTGEVING AAN H. MORSINK TER ATTENTIE VAN DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 23 JULI 2011 MANAGEMENTTEAM TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

AUGUSTUS 3 AUGUSTUS 2011 N.A.V. UW SCHRIJVEN VAN 20 MEI 2011 TER ATTENTIE VAN DE BANK ING - 3 AUGUSTUS 2011 VERNIEUWING EN INSTANDHOUDING HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS - WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2011 VERNIEUWING BENELUX-REGISTRATIE - 6 AGOSTO 2011 VÍDEOS DE CUENCA, BELMONTE, MOTA DEL CUERVO Y EL TOBOSO

SEPTEMBER MAANDAG 19 SEPTEMBER 2011 VERNIEUWING EN INSTANDHOUDING HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES, MAANDAG 19 SEPTEMBER 2011 VERNIEUWING BENELUX-REGISTRATIE TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, MAANDAG 19 SEPTEMBER 2011 OP DE HOOGTE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN

CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 2012