Maandag 18 juni 2001
Onderlangs 9
heb ik niet kunnen vinden. Uitsluitend 'even' nummers. Het atelier blijkt zich op een woonboot te bevinden volgens 'de bokser' in 'Body Totaal'. Ik heb aldaar weer geruime tijd doorgebracht. Ook Erik van het Koninklijk Huis was aanwezig. Ik heb hem het balletje laten zien dat David Jan van Stolk mij donderdag heeft toegeworpen. Ten gevolge van een langdurig onderhoud met 'de bokser' omtrent het organisatiemodel werd het later dan gepland in de sauna. Om 23.46 zag ik de laatste trein naar Nijmegen voor mijn neus wegrijden. Ik heb vervolgens een lift gekregen naar Ellecom. Villa Vredehoek was volledig bezet. Dus geen overnachtingsmogelijkheid. Even binnengewandeld in de Peerdestal. Een vriendelijk ogende dame bood mij een lift aan naar Lelystad. Dat was echter niet de juiste richting. Met een laatste bus van 00.35 naar Arnhem. Aankomst Arnhem Centraal 1.00 uur. Er ging nog een nachttrein om 2.30 uur. De tijd dus aangenaam doorgebracht op een van de vele bruisende terrassen van de Korenmarkt. Best wel een leuke stad Arnhem. Zij krijgen een nieuwe burgemeester, ene mevrouw Krikke uit Amsterdam. Ik werd na 2.00 uur - nadat enkele jongedames mij hadden laten weten dat zij wel zin hadden in 'bejaardenseks' - in verband gebracht met burgemeester Scholten ("entre nous"). Ik had nog niet aan hem gedacht, maar hij komt uiteraard ook wel in aanmerking voor een bestuurslidmaatschap in onze organisatie, evenals Ed d'Hondt. Uiteindelijk is hij de opvolger van de heer Johannes Drijber, die ik al eerder op het oog heb gehad op grond van het cv dat ik van mevrouw Schipaanboord heb ontvangen. Wellicht heeft de heer Van Amstel hierop geduid toen hij schreef over 'vrienden van mijn cliënte'. Hij zal dat eerst dienen te bevestigen. Ik ga immers niet graag af op speculaties. Van Liesbeth heb ik ook nog geen cv ontvangen. Tot op heden heb ik nog uitsluitend mijn vertrouwen in haar gesteld op grond van de persoonlijke ervaringen die ik met haar heb opgedaan. Na aankomst in Nijmegen heeft een treintaxi mij vervolgens - in aanwezigheid van een jong stel dat in de Brederostraat woont - bij het winkelcentrum Dukenburg afgezet. Gisteren heeft de Eurotop in Göteborg mijn aandacht gekregen. De rellen aldaar zijn m.i. symptomatisch voor de slechte communicatie naar de basis. De huidige regeringsleiders hebben hun eigen geloofwaardigheid aangetast door het Ierse nee tegen de uitbreiding met een korreltje zout te nemen. Afspraak is afspraak en daar dienen zij zich dan ook aan te houden. Ik heb met genoegen vastgesteld dat de delegaties van Nederland, België, Luxemburg, Spanje en Finland gezamenlijk in het Radisson Parkhotel waren ondergebracht. Ten gevolge van de demonstraties werd het diner van de regeringsleiders in de stad geschrapt. Hopelijk brengt dat de heren Kok, Juncker, Verhofstad en Aznar weer nader tot elkaar binnen het kader van mijn beleidsplan. De heer George W. Bush meende zich het vermetele recht te kunnen toeëigenen in onze schoenen te gaan staan door in Warschau te verklaren dat Polen zich zo snel mogelijk bij de Europese Unie dient aan te sluiten. Ik begrijp niet waar die man zich mee bemoeit. Dat is absoluut zijn zaak niet. Vanaf heden doen Wij derhalve uitsluitend zaken met Harvard University en de Senaat. Pagina 5 van de Volkskrant van Zaterdag spreekt over een 'Reddingsplan voor het verdrag van Nice'.
Uitweg voor lers nee tegen Nice lijkt nabij Ik heb vastgesteld dat de grote winst van het Verdrag van Nice het vetorecht is dat wij tegen uitbreiding van de Unie kunnen uitspreken. Nederland is er - als initiatiefnemer - immers niet mee gediend haar positie als geografisch en dus economisch middelpunt van de Unie te verliezen. Ons belang terzake is mij vooralsnog volstrekt onduidelijk, tenzij de Baak hieruit nog enkele extra inkomsten kan genereren. Van het Oost-Europa Project, waarvan ook Frits Wiersema naar zijn zeggen deel uitmaakt, heb ik met belangstelling kennis genomen. Wij Nederlanders staan echter niet te trappelen, hetgeen ook blijkt uit het artikel Minder animo Nederland voor grotere EU Angst is een slechte raadgever de Volkskrant eigen. Ik kies voor een positieve/constructieve insteek. Voorwaarde van uitbreiding is de realisatie van een Europees Onderwijssysteem. De normen- en waardenkaart van De Boer & Ritsema van Eck kan daarbij een belangrijk hulpmiddel vormen. Ik denk dat we Albert Gore wel meekrijgen op Harvard. Voorts blijft ons Vetorecht van Nice onverkort gehandhaafd en herhaal ik het gestelde in mijn brief Verdrag van Nice: "De Belgen kregen wel een troostprijs; op termijn worden alle Europese toppen in Brussel gehouden. Premier Kok zei begrip te hebben voor de Belgen, maar volgens hem is het logisch dat Nederland vertaald wil zien dat ons land de helft meer inwoners heeft dan de zuiderburen. Dat neemt niet weg, dat wij, tezamen met mijn collega's Aznar en Blair in beginsel beschikken over 85 stemmen in de Europese Ministerraad. Krijgen Wij Duitsland daar dan ook nog eens aan onze zijde in verband met onze persoonlijke betrokkenheid bij Heidelberg en Frankfurt, dan spreken we zelfs over 114 van de totaal 225 stemmen, alsmede de daarbij behorende vetorechten. Voor een absolute meerderheid in de Europese Ministerraad zijn 113 stemmen vereist. Ik denk dat ik die vriendschap maar aanhoud met José María Aznar. Dan kunnen We samen weer een aardige vuist maken in de nabije toekomst. Ik heb de indruk dat Annemarie Jorritsma mijn businessplan en daaropvolgende correspondentie, zoals vermeld in Acht jaar Paars en Oranje ook nog niet goed heeft bestudeerd. Jorritsma voor overname KPN door concurrent uit buitenIand. Tijd dus om het bedrijf thans definitief in onze holding onder te brengen. Zaak dus dat de heer Van Amstel al deze informatie eveneens goed checkt. Hij is de enige jurist die terzake mijn volledige vertrouwen geniet, alsmede zijn cliënte. Liefde is... ...de eerste échte ontmoeting. Die kan aanstaande woensdag plaatsvinden in het kader van de voorlichtingsbijeenkomst over Executive Development. Zoals ik met Frits Wiersema heb afgesproken zullen er heel wat nieuwe managers dienen te worden opgeleid om aan het nieuwe bedrijf leiding te kunnen gaan geven. De Baak komt daarvoor in aanmerking. Het zoeken is dan alleen nog naar een financier. Maar dat moet geen probleem zijn als Liesbeth haar werk conform mijn adviezen heeft verricht. Vandaar dat ik vandaag de volgende brief naar Noordwijk heb verzonden: BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2). 19.24 Dit pakket heb ik rond 17.15 op het postkantoor Zwanenveld aangeboden. Op de CD heb ik tevens de twee laatste dagboeken 'Nederland' opgenomen, alsmede de volledige briefwissseling aan de Baak uit het bestand op de 40 GB-schijf. Ik denk dat ik ook de gegevens van de heer Dou(w) heb gevonden, na een nieuwe CD-foongids te hebben aangeschaft bij Primafoon: Drs E.J.F. Douw Hummelo. Gisteren heb ik eveneens Van Koninklijke Huize gezien. De heer Hans van den Bergh, één van de laatste republikeinen in ons land, had moeite met de uitgaven voor het Koninklijk Huis. Deze blijken echter niet meer dan Hfl. 18,- per jaar per hoofd van de bevolking te zijn. Iets meer dan drie glazen Leffe op de Waalkade of De Reiziger in DRIEBERGEN.19.59 Leontine Freeve gebeld en haar antwoordapparaat ingesproken. Ik vond in de map die ik Harry vandaag heb doen toekomen ook nog de volgende brief aan Henk Lulofs: INSTITUTO CERVANTES IN SPANJE. De Baak heeft een goede vriend van ons ingeschakeld in haar programma Horen, Zien, Handelen, t.w. Frank Sanders. De brochure vermeldt In 1997 richtte hij de Frank Sanders' Akademie voor Musicaltheater op waar hij momenteel artistiek leider is. De Stichting Karakter is hieruit voortgekomen, of andersom. Zij hebben rond die tijd immers Man van la Mancha uitgevoerd op het Domplein in Utrecht. Vanmiddag hebben twee medewerkers van KPN mijn logeeradres betreden in verband met een vermeende telefoonstoring. Ik heb hen laten weten dat ik werk aan de oplossing van hun probleem. Vanavond vindt daaromtrent volgens het NOS-journaal topoverleg plaats.

19 JUNI 2001 BEOOGDE BESTUURSSAMENSTELLING CERVANTES HOLDING