Directie de Baak. T.a.v. drs. H.W. Lulofs. Koningin Astridboulevard 23. 2202 BJ NOORDWIJK. Nijmegen, 16 juli 1995. Beste Henk, Langs deze weg roep ik jouw hulp in. Deze week ontving ik een brief van de directie van het Instituto Cervantes in Spanje, kort nadat ik het recentelijk herziene beleidsplan 'Instituto Cervantes Benelux - Gestión Empresarial y Comunicación Internacional' aan het Nederlands Spaans Centrum voor Handelsbevordering had aangeboden. Het Spaanse Instituto Cervantes heeft mij in een brief van 10 juli jl. verzocht af te zien van het gebruik van de naam Instituto Cervantes in de Benelux en meldt dat zij een merkdepot hebben verricht op 31 januari 1992, eerder dan mijn depot van 25 maart 1992. Het ziet er naar uit dat de Spanjaarden dit depot te kwader trouw op 31 juli 1992 met terugwerkende kracht van een half jaar hebben verricht nadat ik hen persoonlijk van mijn depot op de hoogte had gesteld. Dit is voor mij een ernstig dilemma, gezien de zware persoonlijke beslissingen die ik hiervoor heb moeten nemen en de uitgaven die ik nu reeds heb gemaakt in de voorbereidingsfase. Tineke de Groot heeft mij op 7 juli verzocht haar een exemplaar van mijn beleidsplan te doen toekomen. Ik heb haar toegezegd jou persoonlijk een exemplaar te verstrekken. Ik hoop dat je me kunt helpen. Morgen zal ik mijn beleidsplan aangetekend naar je toe sturen. Bij voorbaat hartelijk dank.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN