Datum: Vrijdag 16 juli 2004 Betreft: JOHN HYDE PARK Kenmerk: 20040716JHTBG Beste Tjitse, Vandaag is het hier feest aan de zuidkust. Wij vieren hier het feest van 'La Virgen de la Carihuela'. Op mijn website FERIA DE LA VIRGEN DE LA CARIHUELA tref je hiervan het verslag aan van vorig jaar. Met spanning heb ik gisteravond tot 24.00 uur het ultimatum afgewacht aan Brussel en Den Haag nadat ik dit gebouw op het journaal had gezien. De Britse Ambassade op de Lange Voorhout.

Er is gelukkig niets gebeurd. Hetgeen ik had verwacht. Ik hoop dat de betrokken partijen thans hun gezond verstand gaan gebruiken na bestudering van mijn website. Nadat ik gisteravond om 22.30 uur brief PAARS EN ROOD SUCCESVOL in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos had gedeponeerd ben ik naar de Number One Bar getogen. Naar Aletta c.s. Nadat ik daar wederom met 'John Schwarzenegger' was aangeduid liet men er beelden zien van een concert van 'The Prince's Trust' in 1999 in Hyde Park. Ik heb 'Prince Lee' voorgesteld om de naam van dat park te veranderen in 'John Hyde Park'. Dat past goed bij het nieuwe monument. Vandaag ben ik weer met mijn dagboek aan het werk getogen en ben aangeland in april 2002. In die tijd voerde ik een intensieve correspondentie met een dame met de naam Maria Delorme. Zij woont in Harlingen. Ik heb haar op zondag 13 juli 1997 in Leeuwarden leren kennen toen ik daar op Diana zat te wachten, zoals vermeld op p. 327 van mijn boek. In mijn brief CORRECTIES TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME IN HARLINGEN aan haar lees ik thans onder meer: "Liesbeth Halbertsma heb ik niet tot 1 maart 2001 van alle ontwikkelingen op de hoogte gesteld, maar tot 1 maart 2000. De tijd vliegt, maar ik hoop toch gauw weer met haar te kunnen gaan samenwerken. Ik heb haar verzocht de meeste in het blad Quote vermelde miljonairs als aandeelhouders in onze holding uit te nodigen. Zo heb ik onze advocaat gisteren nog het volgende emailbericht gestuurd:

Mr. G.van Amstel Subject: Instituto Cervantes Holding. Geachte heer Van Amstel, Ik reageer vandaag op de horoscoop in de Telegraaf. Een uitstekend communicatiemiddel. Ik opereer - vanuit de Nieuw Elantijd - zelf onder het teken 'Schorpioen'. Dit zijn de sterrenbeelden van de zogenaamde "Gouden Driehoek". Ik bevind mij op dit moment - tot 23 april - in Nijmegen. Van de Nederlandse belastingdienst kreeg ik het verzoek om vóór die datum EUR 7008,- te betalen. Dat geld heb ik niet. Vorige week heb ik nog EUR 505,- aan Knijff & Partners betaald voor de vernieuwing alsmede aantekening van adreswijziging bij mijn Benelux registratie nr. 508277 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41. Ik heb aan al mijn financiële verplichtingen voldaan jegens de Stichting Cervantes Benelux, de Limited Company Instituto Cervantes England & Wales en mijn internetdomeinnamen. Op de Stichting Cervantes Benelux heb ik een vordering van (Hfl. 89.968,24) EUR 40.824,46 (y pico), zijnde alle gemaakte kosten vanaf de oprichting op 8 oktober 1992. Ik heb dit bedrag op 1 januari 2001 verantwoord aan de Minister-President, de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken (op CD). Verder heb ik kosten moeten maken voor het handhaven van mijn rechten op het handelsmerk 'Instituto Cervantes', de Limited Company Instituto Cervantes en de internet-domeinnamen Cervantes.nu, Cervantesweb.nl, Cervantesweb.be, Cervantesonline.nl, Cervantesonline.be, Cervantesonline.info, Cervantesonline.biz. Alsmede voor de produktie van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales. Tot op heden heb ik vanuit deze rechtspersonen nog geen inkomsten genoten. Van het boek zijn slechts drie exemplaren verkocht. Een exemplaar ten behoeve van mijn collega's Halbertsma en Starren heb op donderdag 21 maart aan hun collega Frits Wiersema afgegeven op de Baak in de Malietoren te 's-Gravenhage. Meer informatie over dit boek op website www.trafford.com/robots/01-0341.html Mijn collega's Ottenhoff en Halbertsma heb ik verzocht alles m.b.t. de ontwikkeling van de holding in overleg met u te regelen. Zij beschikken ook over mijn beleidsplan. Mevrouw Halbertsma heeft van mij een volmacht om terzake alle juridische stappen te nemen die voor de opbouw van ons bedrijf noodzakelijk zijn. Gaarne verneem ik van u welke ontwikkelingen terzake al zijn gerealiseerd, zodat ik ook aan mijn overige verplichtingen kan voldoen. Ik ga graag op zo kort mogelijke termijn met de nieuwe onderneming aan het werk. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Vanmiddag ga ik weer eens in Velp op bezoek. Niet in de Willem Honigweg, tenzij op uitdrukkelijk verzoek.

Gisteren trof ik het blad Quote bij Bruna op het station van Arnhem met als kop Finance DE NIEUWE TOEKOMST. In opmerkelijk Paars met veel rood. Ik hoop dus dat Liesbeth met mijn plannen bezig is." Dit bericht was ik bijna vergeten. Mijn laatste brief aan Gijs dateert volgens mij alweer van 10 oktober 2001 met de titel Beëindiging Gewapend Conflict Vandaar dat ik jouw stuk van 14 januari nog niet heb geopend. Indien dat in het kader van het bovenstaande van belang is, laat het mij dan maar weten. Wellicht kun/kan jij de naamsverandering in 'John Hyde Park' aankaarten in jouw Engelstalige contacten met The Court of Justice of Northampton. Dan ben ik graag bereid samen met Koningin Elizabeth die naamsverandering heuglijk te vieren in Londen. Bij voorkeur niet op 28 september aanstaande. Want dan treed ik met Liesbeth in het huwelijk op Paleis Het Loo. ALS ZE WIL HARTELIJKE GROET, JOHN

18 JULI 2004 ROYAL DEVELOPMENTS