Datum: Zondag 18 juli 2004 Betreft: ROYAL DEVELOPMENTS Kenmerk: 20040718JHTBG Beste Tjitse, Ik heb mij voorgenomen jou op de hoogte te blijven houden van mijn ontwikkelingen. Elke dag een briefje als er iets te melden valt. Ik vervolg daarom mijn brief van vrijdag. Zaterdag 17 juli 2004 Nadat ik brief JOHN HYDE PARK ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos had gedeponeerd en op het strand van Carihuela de traditionele 'Feria de la Virgen del Carmen' had bijgewoond heb ik in The Number One kennis gemaakt met een Amerikaan met gelijkluidende voornaam als ondergetekende. Hij heeft een internetcafé geopend op de nieuwe 'plaza' tegenover het 'ayuntamiento' (gemeentehuis). Daar ben ik gisteravond nog naartoe gegaan. Zijn klanten kunnen gratis gebruik maken van het internet. Ik heb derhalve enige beelden van mijn site getoond aan het publiek. Onder meer van Cervantes USA.

Dat gaf klaarblijkelijk enige conmotie. Het wilde westen kwam direct tot leven. John heeft mij persoonlijk in zijn auto naar huis gebracht. Hij is een 'royalist'. Dat doet mij deugd als 'terminator'. In mijn dagboek trof ik een brief aan Herman Wijffels m.b.t. PAARS III. Hierop heb ik nog geen reactie ontvangen. 28 april 2002 Brieven aan Harry Starren en Robert Bischot inzake Cervantes Cruise. Ik vond ook brief JH/TBG20020430 m.b.t. Koninginnendag. Die heb ik thans aan mijn website toegevoegd (off line). Evenals KENNISMANAGEMENT EN DEADLINES aan de heer Van Amstel. 21.00 John ( hij lijkt op Kirk Douglas) heeft mij bedankt voor mijn bezoek en zijn verontschuldigingen aangeboden "because he lost his temper". Webstatistiek gecontroleerd in het internetcafé van John. Het ziet er goed uit. Zeker nu brief VILLA FELDERHOF in de top 100 is binnengekomen. 23.00 Mijn Belgische kameraad Rik van de Brasserie 'La Taberna' in de calle Barabino heeft op zijn huisadres een exemplaar van mijn foto ontvangen uit Engeland in een gesloten enveloppe. Afzender onbekend. Hij heeft ook bezoek gehad van de Berlijner die in Cártama woonachtig is en met wie ik in de nacht van 15 op 16 juli ook nog uitgebreid van gedachten heb gewisseld over de Europese 'Hochadel', zoals de 'Hohenzollern von der Heyden' en de voormalige Koning Friedrich II van Pruisen en Brandenburg.

Zondag 18 juli 2004
02.26 Onze foto is ook weer terug in
The Number One Bar. Hij heeft er een ereplaatsje gekregen. Ik heb Heikuu uit Finland laten weten dat zij mijn verloofde was. Op haar vraag waarom ik achter haar ben afgebeeld heb ik laten weten dat ik mij in die tijd de rol van 'schaduwmanager' heb toegekend als persoonlijk adviseur. Dat idee is van Liesbeth afkomstig. Diepgaand van gedachten gewisseld met Bart van Thienen uit Gent inzake mijn geschaakte voormalige 'sister in law' van Princess Anne, de joodse winkeltjes in Gibraltar van de familie Galliano en de geplande reis naar La Mancha en de Spaanse koninklijke paleizen, zoals afgesproken met de heer Hans Backes van 'Vorsten-reizen' nadat ik op 18 augustus 1997 mijn Certificate of Incorporation in Kensington Palace had afgegeven ten behoeve van mijn beoogde nieuwe echtgenote die aldaar woonachtig was. Dawn uit Liverpool kwam langs met een mandje broodjes. Zij droeg een topje in de kleur van het Institute of English Studies. Ik heb haar laten weten dat ik in 1981 het management van dat instituut heb overgenomen. Nadat de jeugd in het etablissement vóór 2.00 uur de zaak had verlaten heeft Gloria het lied 'Bobby's girl' ten gehore gebracht. Ik heb ook nog van gedachten gewisseld met Lino uit Madrid (Paseo de la Castellana 199) - de verloofde van Lucía (28) uit Buenos Aires - en vastgesteld dat de dreiging van groeperingen die het niet al te nauw nemen met de Europese wetgeving al redelijk is afgenomen. De bar werd vannacht ook bezocht door een 66-jarig heerschap uit Gent. In het verleden door Sylvia uit Gorinchem - thans werkzaam in Bar Amsterdam - aangeduid met 'De Belg'. Ik had hem lange tijd niet meer gezien. Ooit heb ik nog eens met hem gesproken over onze familiegeschiedenis, aangezien hij hier - naar zijn zeggen - contacten had met de familie 'de Merode', zoals vermeld in mijn brief HERENACCOORD aan Henk Lulofs. Op het moment dat ik naar huis wilde gaan bood 'De Belg' mij een 'pintje' aan en trachtte mij een verhaal te vertellen dat ik door het overstemmende geluid van de zingende en rappende zoon van Gloria niet kon verstaan. Uit zijn woorden heb ik begrepen dat hem was aangeboden uit familiebezit een aantal appartementen over te nemen in Saint Tropez. De notaris had hem gevraagd 500.000 euro over te maken. Naar verluidt bezit 'De Belg' in Málaga een aantal appartementen waar hij niets mee doet. Hij komt ook regelmatig bij Rik in 'La Taberna' op bezoek. Opmerkelijk is nu wel dat 'St. Tropez' in beeld komt. Daar zijn Diana's problemen begonnen op 14 juli 1997. Vandaar mijn ogenblikkelijke reactie in die tijd aan haar bodyguard op ETON COLLEGE. In dit verband heb ik Heikuu dan ook laten weten dat "Dodi Fayed ruined in six weeks time what we had carefully built up in five years time before". Wat zich daar heeft afgespeeld valt met geen pen te beschrijven. Vera Mann is zo verstandig geweest die episode niet in haar musical te vermelden. Morgen begint in Nijmegen de Vierdaagse. Hieraan heb ik nog bijzondere herinneringen zoals je kunt lezen op NACHT VAN NIJMEGEN. Met het bijwerken van mijn dagboek ben ik thans in mei 2002 aangeland. Er dient nog heel wat werk te worden verzet voordat we alle poppetjes op de plaats hebben in onze organisatie. Maar als iedereen positief meewerkt. Moet dat wel lukken.

HARTELIJKE GROET, JOHN Mede 'on behalf of my partner'

20 JULI 2004 OP WEG NAAR SEGOVIA