Faxbericht Aan: Het Gelders Orkest T.a.v.: De heer Hans Schimmel Betreft: Eroïca op 14 april Van: John L. Van der Heyden Datum: 11/03/2002 Tijd: 15:00 Aantal pagina's: 4. Geachte Heer Schimmel, Vandaag ontving ik hier in Spanje van Prof.dr. T.J.M. van Els de uitnodigingen d.d. 7 februari 2002 voor het bijwonen van enkele concerten van Het Gelders Orkest. Het gaat hier allemaal nog niet zo snel in Spanje. Ook lukt het mij niet meer om verbinding te krijgen met mijn internetserver, nadat ik afgelopen donderdag mijn persberichten wereldwijd heb gedistribueerd omtrent de publikatie van mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES, waarvan bijgaand afschrift. Het ziet ernaar uit dat grn.es volledig is volgelopen bij gebrek aan capaciteit. Nochtans doet het mij volop deugd gebruik te kunnen maken van de fax. Het aanmeldingsformulier voor het concert van 14 april treft u bijgaand aan. Ik verzoek u het plaatsbewijs naar mijn logeeradrees in Nijmegen te sturen. Bij voorbaat hartelijk dank. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS