TELEFAX Bestemd voor: De Staatssecretaris van Justitie. Voor deze: De heer R. Tenge, hoofd Afdeling Juridische Zaken en Beleid. Afzender: Instituto Cervantes NBLEW. Datum: 12 juni 1997. Tijdstip: 14.15uur. Betreft: ONTVANGSTBEVESTIGING. Aantal pagina's: 1. Geachte heer Tenge, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief NM 964/275 d.d. 10 juni 1997. Uw advies om beroep aan te tekenen bij de rechtbank te Utrecht zal ik overnemen. Ik heb overigens met genoegen vastgesteld dat u mijn naam reeds in de door mij gewenste spelling in uw brief heeft opgenomen. Dit zal de procedure - wellicht - enigzins vergemakkelijken. Hiervoor mijn hartelijke dank. Met vriendelijke groet en hoogachting, J.L. Van der Heyden.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

NAAMSWIJZIGING