Instituto Cervantes NBL EW Neude 30 C 3512 AG UTRECHT Telefoon 030 - 233 157 Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Maliebaan 34 3581 CR UTRECHT Datum: 16 juni 1997 Betreft: NAAMSWIJZIGING Kenmerk: ICB/Justitie970616 Geacht College, Met verwijzing naar brief NM 964/275 d.d. 10 juni 1997 van de Staatssecretaris van Justitie verzoek ik U hiermede via een gerechtelijke uitspraak de schrijfwijze van mijn achternaam officieel vast te stellen als zijnde 'Van der Heyden' in plaats van 'Van der Heijden'. Ik baseer mij hierbij op de hieraan voorafgegane procedure bij het Ministerie van Justitie, de hierbij gevoegde correspondentie alsmede het feit dat mijn achternaam reeds als 'Van der Heyden' is gevoerd op briefpapier van de Koninklijke Huizen van Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en de Hoge Raad van Adel. Voor de goede orde heb ik tevens een afstammingslijst d.d. heden bijgevoegd, teruggaand op Leendert van der Heyden (1802-1882), waarvan bijgaand een stuk uit de burgerlijke stand waarin deze schrijfwijze is gehanteerd. Gaarne op zeer korte termijn bevestiging van deze afspraak. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking. Met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales J.L. VAN DER HEYDEN Manager Benelux.

Bijlagen:
- Brief NM 964/275 d.d. 21 mei 1997 van de Staatssecretaris van Justitie met 'Bijlage bij besluit'
- Brief ICB/Justitie970527 d.d. 27 mei 1997 aan de Staatsecretaris van Justitie
- Brief No. 97/88 van de Hoge Raad van Adel d.d. 4 april 1997

- Brief NM 964/275 d.d. 10 juni 1997 van de Staatssecretaris van Justitie
- Familie-geschiedenis - 16 juni 1997 teruggaand op Leendert van der Heyden (1802-1882)
- Overlijdensakte van zijn zoon Floris uit de Burgerlijke Stand van de gemeente Valburg d.d. 3 januari 1835, ondertekend door voorvader Leendert Van der Heyden
- Brief 96/cvb d.d. 14 mei 1996 van de Particulier Secretaresse van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden

- Brief d.d. 22 mei 1996 van El Jefe de la Secretaría de Su Alteza Real El Príncipe de Asturias

- Brief 96/sl d.d. 30 mei 1996 van de Algemeen Secretaris van Hare Majesteit de Koningin

- Brief 196/96/wa/mjv d.d. 1 augustus 1996 van de Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje

- Brief 196/96/wa/mjv d.d. 8 augustus 1996 van de Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje

- Brief d.d. 9 september 1996 van El Jefe de la Secretaría de Su Alteza Real El Príncipe de Asturias

- Brief d.d. 12 september 1996 van Luitenant-kolonel SBH Joseph VAN DEN PUT, Adviseur van Prins Filip van België

- Brief 567/96/cvb d.d. 30 september 1996 van de Particulier Secretaresse van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden

- Brief d.d. 1 oktober 1996 van Le Maréchal de la Cour de Luxembourg

- Brief d.d. 24 maart 1997 van Luitenant-kolonel SBH Joseph VAN DEN PUT, Adviseur van Prins Filip van België

- Verklaring van de rector van Instituut Blankestijn d.d. 10 februari 1997

- Brief d.d. 23 September 1996 From the Office of Diana, Princess of Wales

- Certificate of Incorporation of Private Limited Company Instituto Cervantes Limited England and Wales No. 3300636 d.d. 10 januari 1997

- Brief PSU/CO d.d. 18/01/97 van de Chief Executive of Companies House Cardiff

- Authorization d.d. 12 mei 1997

19 JUNI 1997 PROCEDURE 97 / 2152 RWNL AZ (1) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN