Mevrouw Boukje Bügel-Gabreëls Directeur Marketing & Sales Het Net Postbus 2728 3800 GG AMERSFOORT Datum: Zaterdag 11 februari 2006 Betreft: ADSL-aansluiting op iMac Uw referentiecode: 84-4239/10-05 Kenmerk: 20060211JHHetNet Geachte mevrouw Bügel-Gabreëls, Deze brief sluit aan op mijn schrijven van woensdag 18 januari 2006 met kenmerk 20060118JHHetNet. Inmiddels ben ik weer in Spanje en heb van de helpdesk van Apple het onderstaande bericht ontvangen. Vanmiddag ontving ik van mijn 86-jarige moeder bericht dat KPN haar een bedrag van EUR 268,04 in rekening zal brengen. Dit is niet in overeenstemming van het gestelde in mijn brief van 18 januari. Ik heb ingetekend op een abonnement van EUR 19,95 per maand met een korting van tien euro in het eerste halfjaar. Onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat NIET aan mijn moeder wordt gefactureerd. Voorts heb ik van de service van KPN nog geen gebruik kunnen maken. Ik verzoek u hieromtrent direct na ontvangst van deze brief contact met mij op te nemen via mijn telefoonnummer in Spanje of mijn mobiele nummer. Mijn emailadres is ***** Mijn brieven treft u ook aan op 18 JANUARI 2006 ADSL-AANSLUITING OP IMAC (1) en
http://www.cervantes.nu/VerzondenBrieven/20060211JHHetNet.html Er is klaarblijkelijk sprake van een stevig communicatieprobleem.
Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN E29620 TORREMOLINOS SPANJE

Tue, 17 Jan 2006 05:09:29 -0800 (PST) Subject: Open Transport: DHCP Client Behavior From: do_not_reply@apple.com Hello from Apple! mischa at Apple Service Support thought that you might find this article useful. We hope that it helps resolve your technical issue. Link: http://www.info.apple.com/kbnum/n58372 Open Transport: DHCP Client Behavior Different versions of Open Transport behave differently when discovering, renewing, and releasing a DHCP lease. This article describes the behavior of the DHCP client in different versions of Open Transport. In response to customer feedback, Apple has changed the DHCP client implementation in Mac OS 8.5, and again in Mac OS 8.6. A given DHCP client may behave in unexpected ways with certain DHCP servers. This document aids in troubleshooting DHCP issues by providing a reference for the expected behavior of each version of Open Transport and the Mac OS. For a complete description of the terms used below, and for a description of the DHCP protocol, see RFC 2131. Mac OS 8.1 and earlier (Open Transport 1.3.1 and earlier) IP Load Every time the IP stack loads, the DHCP client sends out a DHCPDISCOVER packet. If the Macintosh receives no response to this, IP does not load and any application trying to use IP services returns an error. Loading IP in this manner does not attempt to keep the same IP address when a computer is restarted. Depending on the DHCP server configuration, the client may receive a different IP address every time the IP stack loads. IP Unload When the IP stack unloads, the DHCP client sends a DHCPRELEASE. Mac OS 8.5.x (OpenTransport 2.0.1 & 2.0.2) IP Load The DHCP client was modified in Mac OS 8.5 so that the client would attempt to regain the previously assigned IP address if the lease is still active when the IP stack loads. This makes it much more likely that a computer retains the same IP address when it is restarted. The IP stack can load in two different states in Mac OS 8.5: INIT A client starts up in the INIT phase when: (a) the previous lease has expired when the client starts up. (b) there is no previous lease information (this is the first start up with DHCP, or the previous attempt to load IP timed out). In the INIT state, the Macintosh sends out a DHCPDISCOVER, requesting a lease from any DHCP server on the network. If the Macintosh client receives no response to the DHCPDISCOVER after about a 16-to 20-second wait, DHCP generates a randomly chosen IP address in the range 169.254.0.0 to 169.254.254.255 inclusive and a subnet mask of 255.255.0.0. INIT-REBOOT If the client's last assigned DHCP lease has not expired, then the client starts up in the INIT-REBOOT state in an attempt to regain the most recently used IP address. The Macintosh broadcasts a DHCPREQUEST asking to use its last IP address. The server should respond to a DHCPREQUEST in one of two ways: 1. Server sends the client DHCPACK, which tells the client that it may use the requested IP address. In this case the client proceeds with a new lease on the same IP address. 2. Server sends the client DHCPNACK, which tells the client that it may not use the requested IP address. The client then moves to the INIT state and sends out DHCPDISCOVER as noted above. If the Macintosh begins in the INIT-REBOOT state and receives no response to its DHCPREQUEST, this attempt to load the IP stack fails and the client has no IP services. The state of the client is changed so the next stack load starts in the INIT state described above. IP Unload When the IP stack unloads, the DCHP client sends out a DHCPRELEASE. This lets the server know that the client no longer needs the IP address and frees the server to allocate the address to another client. Mac OS 8.6 and later (Open Transport 2.0.3 and later) IP Load The DHCP client behaves similarly to Mac OS 8.5 in that IP initially loads in the INIT state, and loads in the INIT-REBOOT state (sending out a DHCPREQUEST) if its previously assigned lease has not expired. However, unlike Mac OS 8.5, if no DHCP server responds and INIT-REBOOT times out, the computer automatically reverts to the INIT state, send out a DHCPDISCOVER, and search for another DHCP server on the network. If there is no response to the DHCPDISCOVER after a few tries, it picks a randomly generated IP address as in Mac OS 8.5. IP Unload When the IP stack unloads, the DHCP client no longer sends a DHCPRELEASE. Furthermore, once a DHCP lease is obtained, the IP stack does not unload, regardless of whether or not "Load Only When Needed" is checked (this is not true for PPP links, since this wouldn't allow users to automatically hang up after a specified period of idle time). The Macintosh unloads the IP stack only if it is shut down, restarted, or inactivated in the TCP/IP control panel. In addition, the stack unloads on a PowerBook when it is put to sleep. Otherwise, it continuse to renew the DHCP lease. Note: Open Transport 2.5.1 and 2.5.2 have an issue which can cause the client not to renew the lease properly if the renewal time is longer than 1 hour. For additional information please see article 25049: "Mac OS: DHCP Issues With Open Transport 2.5.1 and 2.5.2" TCP/IP Options (Mac OS 8.6) For administrators who prefer the 8.1 DHCP client behavior, the TCP/IP Options control panel allows users to revert to the old behavior. By checking the box for "don't retain DHCP lease on shutdown, " the Macintosh always starts up with DHCPDISCOVER, and always send a DHCPRELEASE upon unloading the IP stack. Thank you, Apple **This message has been auto-generated. Please do not reply to this email. Replies will be ignored. If you still have questions, be sure to visit Apple's award-winning Service Support <http://www.apple.com/support/> site. You'll find tons of helpful technical articles, information, tutorials, product manuals, software updates, and more that will help you get the most out of your Apple product. Got an iMac? iMac users can chat online with a live support agent, 24/7, on our iMac Support <http://www.apple.com/support/imac/> site. If you have an iMac G5, you can also get help from our Troubleshooting Assistant there too. Need help with iPod or iSight? You'll find tutorials, troubleshooting, and technical articles about iPod <http://www.apple.com/support/ipod/> and iSight <http://www.apple.com/support/isight/> on Apple's Support site. If you need replacement parts, follow the link on either page to fill out a Service Request Form. Get peace of mind Extend your product's complimentary support. Purchase an AppleCare Protection Plan <http://www.apple.com/support/products> today. Need help installing parts? Visit our Do-It-Yourself repair and upgrade <http://www.info.apple.com/usen/cip/> page to find out how to install memory, AirPort cards, and other Apple-certified parts. Get help from a Genius Apple Stores worldwide feature a Genius Bar that's stocked with technology specialists who can answer your most pressing questions. Find an Apple Store <http://www.apple.com/retail> near you. Join the community Meet, greet, and communicate with others about the Apple products you use. Visit Apple Discussions <http://discussions.info.apple.com> for help, tips, and insight from other Apple customers around the globe.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

16.18

- ADSL-AANSLUITING OP IMAC (3)

- AANSLUITING ADSL EN OVERNAME KPN T.A.V. AD SCHEEPBOUWER

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN