Postbank N.V. Afdeling FP/S Antwoordnummer 40070. 8900 SV LEEUWARDEN. Datum: 29 december 1998. Betreft: SCHADEAFHANDELING Kenmerk: JH/PB981229. Geachte medewerker, Met dank voor de correcte afhandeling van de schade inzake de gestolen girobetaalkaarten van rekeningnummer 6330185 doe ik u hiermede kopie van mijn afschrift 51 bladnr. 1 toekomen d.d. 24-12-1998. U kunt hieruit opmaken dat inmiddels ook betaalkaart 84 is afgeschreven. Ik verzoek u derhalve dit op dezelfde correcte wijze af te handelen. Tevens ontvangt u bijgaand het proces verbaal zoals dat hedenmiddag in opdracht van mevrouw Wilhelmina Hendrika Spiekstra-Achterberg van de Politie Regio Utrecht, district Paardenveld, is opgemaakt. De Utrechtse politie verzoekt u om een gespecificeerde rekening ten behoeve van onderzoeksdoeleinden terzake. Ik geef u hiermede toestemming hen die te doen toekomen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Proces Verbaal d.d. 29 december 1998; Kopie afschrift 51 volgnummer 1 van postbankrekening 6330185.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN