De heer Harry Wagemakers Queridostraat UTRECHT. Datum: 25 februari 1998. Betreft: 'Salamanca'. Kenmerk: JH/HW980225. Beste Harry, Graag wil ik je hartelijk danken voor je aardige bericht uit Salamanca. Leuk dat je nog aan mij hebt gedacht. Die kaart van de Casa de las Conchas was inderdaad het begin van een nieuwe etappe in mijn leven. Ik heb hen aan jullie gezonden in de eerste week van mei 1992. In die tussentijd is er uiteraard zeer veel gebeurd. In het voorjaar van 1996 heb ik mijn handelsmerk voor het eerst definitief in gebruik genomen en dat aan de Minister-President gemeld, zodat ik thans de enige natuurlijke persoon ben die - op permanente basis - in de Benelux gerechtigd is om opleidingen, trainingen en cursussen te verzorgen onder de naam Instituto Cervantes. De Spaanse overheid beschikt echter ook over een instituut met dezelfde naam, dat hier thans op het Domplein actief is op illegale basis, doch door mij wordt gedoogd totdat er een officiële overeenkomst is gesloten. Aangezien ik het belang van het gehele plan op staatkundig niveau vond liggen heb ik op 31 juli 1996 de kroonprinsen van de Benelux en Spanje uitgenodigd in mijn stichtingsbestuur zitting te nemen en ben vervolgens van 1 tot en met 10 augustus naar Engeland vertrokken alwaar ik met de familie Spencer in contact ben geraakt. Ik heb My Lady derhalve mijn Vijfde Roos gedoopt, na de goodwill te hebben verkregen van de vorstenhuizen van Nederland, België, Luxemburg en Spanje. Aangezien ik had vastgesteld dat Prinses Diana zeer geïnteresseerd was in het thema Don Quichot heb ik eveneens in Groot-Brittannië de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales opgericht en Haar nadien benoemd tot Hoofd van mijn organisatie.

Tevens heb ik Haar bij die gelegenheid voorgesteld er per 28 september 1997 een Family Company Van der Heyden/Spencer van te maken. De relatie tussen de families Van der Heyden en Spencer is immers een eeuwenoude relatie die teruggaat tot diep in de middeleeuwen waarin het Edele Riddergeslacht Van der Heyden vooral actief is geweest in de wolhandel in Vlaanderen en Zeeland. De Spencers waren in dezelfde business actief in Engeland. Ik sluit zelfs niet uit dat zij een familietak van ons zijn. Hun geslachtsnaam is immers genoemd naar het kledingstuk dat van de door hen verhandelde wol werd vervaardigd. Na een uitgebreide genealogiestudie is mij uiteindelijk gebleken dat alle Westeuropese vorstenhuizen van ons familiegeslacht afkomstig zijn. De Van der Heydens blijken de nazaten te zijn van de oude Heydense machthebbers uit de achtste eeuw na Christus. Vanaf die bewuste reis in Engeland ben ik vanuit mijn visie dertien maanden als persoonlijk en onbezoldigd adviseur van The Princess of Wales werkzaam geweest. Nog tijdens Haar leven heb ik haar beloofd een Prinses Diana Fonds op te richten en de Stichting Cervantes Benelux om te dopen in European Cervantes Foundation. Daarbij heb ik Haar in eerste instantie een ambassadeursfunctie van deze foundation aangeboden en haar nadien toegezegd Haar The First Presidency of The Foundation toe te kennen. Dit ontwikkelingsproces is echter ernstig verstoord geraakt door de interventie van de heer Dodi Al-Fayed. Hij is voor de dood van mijn prinses verantwoordelijk, aangezien hij de adviezen van zijn vader dienaangaande in de wind heeft geslagen. De heer Mohamed Al Fayed was in die situatie mijn belangrijkste onderhandelingspartner. Jouw reprimande is dus absoluut niet op zijn plaats aangezien jij niet in de positie verkeert om mij terzake zo'n reprimande te geven. Ik kan je wel melden dat het door de Britse Koninklijke Familie buitengewoon op prijs is gesteld dat ik mijn belofte aan Diana ben nagekomen, ondanks het feit dat zij op 31 augustus vorig jaar in Parijs het leven heeft verloren. Met kerst ontving ik een persoonlijke kerstkaart uit BUCKINGHAM PALACE, namens Koningin Elizabeth en Prins Philip.

Als Diana nog in leven was geweest hadden wij elkaar wellicht deze maand nog getroffen in Spanje. Ik ga namelijk in de tweede helft van maart weer terug. Dan ben ik dus bij jullie in de buurt. Ik hoop dat deze brief jullie in goede orde bereikt. Hij bevat immers zeer waardevolle informatie zoals het Certificate of Incorporation van mijn Company in Engeland en Wales, waar Diana de baas van was. Mijn postzegel dateert van 22 april 1997.

Vijf jaar nadat wij beiden met Our Quixotic Quest een aanvang hadden genomen. Op die dag heb ik op KENSINGTON PALACE al mijn bevoegdheden in de "U.K." aan haar overgedragen. Ik ben dus niet gepokt door de algehele sfeer in U.K. Integendeel. Ik ben immers de enige ter wereld die Diana's naam op legale basis kan en zal gebruiken. In formele zin heeft niemand anders daartoe het recht. MET HARTELIJKE GROET. Ook aan Maria, JOHN VAN DER HEYDEN.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN