Datum: Donderdag 20 januari 2005 Betreft: DILEMMA 012 Kenmerk: 20050120JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van gisteren. 16.45 Brief en CD A 380 verzonden. Ik heb nu behoefte aan feedback en medewerking. De tijd van alleen werken ("bouw alleen op jezelf en niemand anders") is nu voorbij. 19.52 Beste Siebren, Dank voor jouw bericht van gisteren 18 Jan 2005 15:05:47 als reactie op mijn email van zaterdag. Inmiddels heb ik op het internet wat informatie nagetrokken. Ik zie dat je niet ver weg woont van het bowling- en partycentrum De Worp in Deventer. Daaraan heb ik nog een bijzondere herinnering. In het voorjaar van 1995 heb ik daar de districtsconventie bijgewoond van het district Midden-Nederland van de internationale Lions-organisatie. De middagvergadering heb ik toen bijgewoond met mijn medelions van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen Jan Wilzing en Gerd Woudsma. Daarin werd de heer Frits van Wesemael gekozen tot nieuwe districtsgouverneur. Hij staat ook in mijn boek. Na afloop zijn we met het kleine bootje de IJssel overgestoken en hadden een borrel in De Worp met nadien een bowlingwedstrijd. Als bowlingpartner had ik een vrouwelijke rechter uit Zutphen. Tijdens de wedstrijd raakte ik met haar in gesprek over het disfunctioneren van het Nederlandse justitiële systeem in de tijd ervoor. Ten gevolge van de toegenomen hoeveelheid adrenaline in mijn bloed gooide ik daarbij in de laatste beurten drie strikes achter elkaar. Bij het afgaan van het laatste fluitsignaal bleek ik ook nog het hoogste aantal punten te hebben gescoord. Tijdens het hiernavolgende buffet en diner dansant vond de prijsuitreiking plaats. Wat schetst mijn verbazing? De eerste prijs ging naar scheidend districtsgouverneur Max Busch uit Zevenaar. Dit ter inleiding. Ik vond het zelf een flinke prestatie aangezien ik de laatste bowlingwedstrijd had gespeeld in oktober 1990 in de bowlingbaan van Noordwijk en nadien dus geen conditie meer had opgebouwd. Mijn grote inspiratiebron was toen mijn collega Liesbeth Habertsma. Liesbeth heeft mij na die wedstrijd een bos met 25 rode rozen aangeboden. Dat wil nogal wat zeggen, denk ik. Zij heeft er nadien vijftig van mij teruggekregen. Vandaar dat ik aangenaam verrast was via jouw website de informatie aan te treffen van haar nieuwe adviesbureau Halbertsma Executive Consulting. Ik denk dat zij met de huidige nieuwe activiteit een perfect instrument heeft gecreëerd om mijn plan - waarvan zij aan de basis staat - tot uitvoering te brengen. Daarom heb ik haar gisteren en vandaag onder meer het volgende geschreven.

1. De door jou voorgezeten Opportunitydag van 15 januari 2004 met als thema Ronde Tafels lijkt mij een uitstekend model voor ons eventueel gezamenlijk voor te zitten congres in Spanje. Ik denk dat de start van Mercosur dit jaar een hoofdmoot van de thematiek moet worden. We moeten hierover samen nog eens heel goed nadenken. Mijn oorspronkelijke congresidee heb ik nog niet helemaal verlaten. Ik hecht er wel aan dat succes vooraf is gegarandeerd. Daarom lijkt het mij zinvol om alle in mijn beleidsplan vermelde functionarissen in principe bij dat congres te betrekken. De contacten zijn inmiddels gelegd.

2. Het uiteindelijke doel van het door mij beoogde congres is de

VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN IN SPANJE EN LATIJNS-AMERIKA

Daar dienen ontwikkelingstrajecten aan vooraf te gaan. Uiteindelijk dienen hier ook de incentives uit voort te komen die leiden tot een succesvolle operationalisering van de geplande holding. Ik vraag mij af of ik nog kan samenwerken met het bedrijf waar ik ooit directeur van ben geweest maar mijn/onze samenwerking met de Baak blijft voor mij een belangrijke doelstelling. Voorts onder meer met CEOE, VDSN, NCCS, IALC, AEPE, FIAPE en het Ambassadeursnetwerk. Ik denk dan met name aan de Nederlandse ambassadeurs in Madrid, Brussel en Londen, de Spaanse ambassadeurs in 's-Gravenhage, Brussel en Londen, de Belgische ambassadeur in 's-Gravenhage en de Britse ambassadeurs in 's-Gravenhage, Brussel en Madrid.

Dit verhaal dient nog verder te worden uitgediept. De rol van coaches lijkt mij ook zeker van groot belang. Liesbeth is voor mij altijd mijn belangrijkste coach geweest en ik heb dus ervaring met dit soort veranderingsprocessen waar onze managers ook doorheen moeten als zij in hispanistische landen succesvol willen opereren. Ook haar Baak Senior Executive Program (BiSEP) is op de gewenste situatie van toepassing. Ik ben enthousiast over jouw coachinggids en site Zo dienen al mijn domeinnamen met de naam cervantes (17 in totaal) ook nog te worden geëxploiteerd op basis van een functioneel ontwerp en - veel - geld op te brengen. Ik begrijp dat je nu geen tijd hebt in verband met de ARBO beurs en congresje in de RAI en vrijdag moe bent. Dat ben ik dan ook. Daarom ga ik vrijdag weer naar Wellecom. Wellicht kunnen we daar een nieuwe afspraak maken.

20.00 Morgen vindt in Washington de inauguratie plaats voor de tweede zittingstermijn van de president van hetzelfde familiegeslacht als de hierboven vermelde past gouvernor uit Zevenaar. In het RTL4-journaal van zojuist heeft hij een belangrijke fout toegegeven. Het Licht breekt door in Amerika. Het betrof zijn eerdere opmerking dat hij Osama Bin Laden te pakken zou krijgen "dead or alive". Die opmerking kwam overigens van Donald Rumsfeld. Dit was een fundamentele schending van de beginselen van de rechtsstaat. Goed dat hij die opmerking heeft ingeslikt. Het onomstotelijk bewijs dat Bin Laden verantwoordelijk is voor de aanslagen van 11 september 2001 is immers nog niet geleverd. Belangrijke informatie is weer terecht. De onderstreepte videobanden zal ik op DVD laten zetten. Vooral de video-opnames van mijn reis door Spanje in 1992 zijn mijns inziens van onschatbare waarde. Onder meer met de beelden van het feest van Moros y Cristianos in de wijk San Blás in Alicante. Vanavond heb ik de nationale IQ-test gezien. De hoogste score was 144. Een raketgeleerde dame. Dan sla ik met 136 (in 1993) naar mijn idee geen slecht figuur. Ik kan dus alleen maar werken met iemand met een gelijkwaardige intelligentie. De test deed mij denken aan de selectieprocedure van Nieuw Elan in 1987. Het onderwerp dilemma's is ook opgepakt door Gerard van den Broek van Hertog Jan uit Arcen. Hij heeft weer een nieuwe biersoort die hij voorlopig GvdB/012 heeft genoemd. Dat past wel aardig bij het idee van die twaalf ronde tafels. De vorige keer heb ik hem geadviseerd de nieuwe biersoort Cervantes te noemen teneinde op die manier ook de Spaanstalige markt te bereiken. Hij heeft toen echter voor mijn oudste zoon gekozen met Karakter. Via www.hertogjan.nl kan het Dilemma 012 thans worden doorbroken. 23.50. Dat blijkt inmiddels gebeurd: Het tweede Dilemma van Arcen is doorbroken. Koos u voor de zomer al Karakter tot uw uitverkoren bier, deze keer deed u dat nog overtuigender. Daarom hebben wij dit onverslaanbare speciaalbier nu definitief opgenomen in ons assortiment. Vanaf nu is het sixpack Hertog Jan Karakter verkrijgbaar in de supermarkt. Een uitstekende strategie om betrokkenheid te realiseren.

Donderdag 20 januari 2005
Webstatistiek 657 bezoekers, gemiddeld 390. De Tweede Kamer krijgt gemiddeld 1000 bezoeken per dag. We zijn dus op de goede weg.
Top 100 van 2460 verwijzende pagina's 33. The Golden Key Enkele citaten: Ook tref ik hier regelmatig een oudere dame met de naam Wijers. Dat doet mij automatisch ook aan Hans denken. Ik zie hem graag met ons op het bordes als een soort Paars III, maar dan in het écht. Liefde is... ...samen de vakantiefilms bekijken. Dat kan zodra ik ze op DVD heb staan. Op vrijdag 18 april 1997 heb ik - zoals bekend - alle formele handelingen verricht inzake de overdracht van mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk aan de Hertogin van Windsor, zoals de Prinses van Wales klaarblijkelijk ook werd genoemd.

Dit werpt ook weer een nieuw licht op de zaak. Vermoedelijk kon Diana als Hertogin van Windsor in juridische zin aanspraak maken op het oude familiebezit van de Hertog en Hertogin van Windsor (voormalig koning Edward VIII - 1894-1972 - en zijn gescheiden echtgenote Mrs. Ernest Simpson 1896-1996 waarvoor Edward in 1936 de troon heeft moeten overdragen aan zijn broer George VI). Dit kan mijns inziens het enige motief zijn geweest van Diana om zich door Emad Fayed te hebben laten overhalen om naar Parijs te gaan. Als ik met Diana was getrouwd was ik nu ook - wellicht - de trotse mede-eigenaar geweest van dat landgoed in Parijs. Mevrouw Simpson is klaarblijkelijk honderd jaar geworden en ik kan mij voorstellen dat Diana na haar overlijden in het magische jaar 1996 wilde weten hoe die nalatenschap was geregeld. In dit verband is Nigel 'o Sullivan nog steeds een belangrijke speler inzake de ontwikkeling van onze organisatie en een zwaarwichtige getuige.

Het resultaat van de veiling van Diana's jurken heb ik recentelijk geïnventariseerd. Het is alsvolgt (Zie oorspronkelijke brief aan Drs P. Ottenhoff): Totaal Hfl. 6.889.073,97 De bestemming van de opbrengst staat vermoedelijk in het door Anthony Julius in december 1996 opgemaakte testament.

Na het afmarcheren van de Union Jack ben ik naar mijn hotel teruggekeerd. Lucy had daar voor mij al een luxueuze taxi besteld voor mijn bezoek aan KP.

Ik werd er al verwacht. Het schilderij heb ik bij de receptie afgegeven. De presentielijst heb ik met paarse inkt getekend. Ik had niet verwacht dat Diana mij zou willen ontvangen, maar op advies van de paleiswachten heb ik de reactie afgewacht. Van het paleispersoneel kreeg ik al direct te horen "We hope to see you more often in the future". Nadien weer even bij de paleiswachten langs. De dienstdoende 'officer' kwam al direct op mij af met de mededeling "She is not in. She is in the Valley. But She has accepted your offer with great pleasure." De basis voor het nieuwe familiebedrijf VAN DER HEYDEN/SPENCER was dus gelegd.


97. Timeless met de eerste ronde tafel.

Nieuw in de Top 20 van 232 zoekopdrachten
16. gimeno broch Ten tijde van mijn eerste onderhoud met de secretaris-generaal van het Spaanse Instituto Cervantes in Alcalá de Henares, zoals verwoord in bezoekverslag Instituto Cervantes Alcalá de Henares was de heer Don Juan Gimeno Broch verantwoordelijk voor de Casa de España op het Domplein in Utrecht. Het betreft een brief van 14 november 1992. Hij staat vermeld in Dossiernummer: EA/sw/3011378 Deze brief maakt melding van mijn voornemen om reeds in januari 1990 een Instituto Cervantes op te richten. Voor zover ik mij goed kan herinneren heb ik daarover met jou gesproken op 5 januari 1991. Al bij al heb ik dat besluit al in juli 1968 genomen op de Plaza de España in Madrid.

Inzake het hier voorliggende document dient de opmerking 'Le comunico que yo como ser cervantista ya desde hace 25 años determiné en enero de 1990 fundar un Instituto Cervantes en Holanda' te luiden 'Le comunico que yo como ser cervantista ya desde hace 24 años determiné en enero de 1991 fundar un Instituto Cervantes en los Países Bajos'. Ik wijt deze vergissing aan het ontbreken van mijn Management Informatie Systeem, dat ik in mei 1987 - in opdracht van mijn toenmalige procuratiehoudster Marianne Boogaard -Makaay - op het adres Plattenberg 2 te Maarn - heb overgedragen aan MIEKE DE BRUIN van het IBO in ZEIST. Of vergis ik mij? Zonder een betrouwbaar klankbord kan ik het alleen ook niet af. Als er iemand is die ALLES van mij weet, ben jij het wel. De heer Gimeno Broch staat ook vermeld in Uw kenmerk DCV/96/562 inzake een te ontwikkelen Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid. Ook in het bezit van Knijff & Partners. Naar verluidt is de directiefunctie van de heer Gimeno Broch kort daarna beëindigd. Hij is nadien opgevolgd door Germán Gullón, (in Segovia nog ter sprake gekomen) ref. Colaboración en Carrièreplanning aan onze toenmalige Minister van Economische Zaken Hans Wijers, jou welbekend als opvolger van Cees van Lede bij AKZO-Nobel. Beide brieven tonen aan dat het Spaanse Instituto Cervantes al vanaf 19 februari 1997 gebruik maakt van mijn handelsmerk en de facto vanaf die datum hiervoor dient te betalen als dat nog niet is gebeurd. Ook hierover ontvang ik graag nadere mededelingen. I don't take 'no' for an answer volgens Maria Delorme. En dat heeft zij goed gezien.

24 JANUARI 2005 ALLES OP EEN RIJ TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

ALL RIGHTS RESERVED