TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Telefaxnummer: 070-3707940. Afzender: ICB. Datum: 19 februari 1997. Tijdstip: 17.15 uur. Betreft: STRATEGISCH PERSPECTIEF

Aantal pagina's: 3. Geachte Mevrouw Sorgdrager, Ten behoeve van het dossier Instituto Cervantes doe ik u hierbij afschrift toekomen van het schrijven van de directeur van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen d.d. 18 februari 1997, alsmede mijn reactie die ik weldra zal verzenden.

In het vertrouwen u hiermede naar wens te hebben geïnformeerd, verblijven wij met de meeste hoogachting, Hoogachtend, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Brief SBO d.d. 18-02-97; Brief JH/SBO970219

6 APRIL 1997 SECURITY MEASURES (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN