22 februari 2000. Betreft: KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN Kenmerk: JH/LH20000222.1.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Querida Isabel, Dinsdag 22 februari 2000. Liefde is... ...hem prijzen. Ik ben benieuwd of dat ooit nog eens gebeurt. De brief van 12.24 heb ik om 13.00 uur afgegeven bij loket 7. "Para la reina" heb ik onze goede vriend laten weten. "Sí, sí, para la reina de Holanda. Ya lo se". Vandaar dat ik weer met belangstelling naar de weekhoroscoop kijk, want de Telegraaf van gisteren was inmiddels gearriveerd op de Plaza Costa del Sol. Vrijheid is eenieder gegund. Mijn voormalige echtgenote heeft ook alweer een punt achter haar laatste relatie gezet. Dat wil niet zeggen dat ik van zins ben om wederom naar Leersum terug te gaan. Ik ben geen YoYo. Mijn desbetreffende voormalige - inmiddels tweede - opvolger was werkzaam bij CMG. Ik realiseer mij dat dat bedrijf ook nog moet worden omgezet in Cervantes Management Groep. Dat is jou wel toevertrouwd als je nog een beetje tijd voor jezelf overhoudt. Vooral die reizen naar Londen en Amerika doemen voor mij op. Zodra The Magistrate of London onze claim op Harrods heeft geëffectueerd neem ik mij voor om naar NEW YORK en San Francisco te reizen. Bij voorkeur per Concorde. Het bericht van gisteren over het PvdA-congres in de gebouwen van de KUN attenderen mij op de brief die ik daarvandaan van het Alumnibureau ontving met de tekst:

"Geadresseerde. Betreft: correct adres. Nijmegen, datum poststempel (15-2-00). Kenmerk: AB/CV-99544. L.s., Bij het opschonen van het adressenbestand van de Katholieke Universiteit Nijmegen konden wij uw juiste adresgegevens niet controleren aangezien wij geen contact met u konden leggen. Om u op de hoogte te kunnen houden van de ontwikkelingen aan de KUN zouden wij graag over uw correcte adres beschikken. Gaarne verzoeken wij u vriendelijk bijgevoegd adres-mutatieformulier ingevuld te retourneren aan: Katholieke Universiteit Nijmegen, Alumnibureau, antwoordnummer 213 (u hoeft geen postzegel te plakken), 6500 HC Nijmegen. Wij danken u bij voorbaat voor de genomen moeite. Met vriendelijke groet, Mw. C. Verbeet-Parisius Hoofd Alumnibureau KUN. http://www.kun.nl/alum. Postadres: Postbus 9102. 6500 HC NIJMEGEN. Bezoekadres: Comeniuslaan 6. 6525 HP NIJMEGEN."

Het ingevulde antwoordformulier heb ik vanmiddag geretourneerd met de mededeling dat ik uitzie naar de start van de reünistenvereniging Spaans. Tijdens het voorlaatste seminar Spaans in onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven heb ik mij daarvoor opgegeven bij Dr. Cees van Esch en daarvoor betaald. Bij het alumnibureau heb ik klaarblijkelijk nummer RV 0043 volgens het etiket. Ik heb inmiddels al heel wat brieven aan de KUN gericht als goede bekende van Rector Magnificus Prof.Dr. Theo van Els. Te beginnen met Dissertatieprogramma. Aansluitend hierop een aantal faxberichten: (27september2003: datum ontbreekt) "TELEFAX Bestemd voor: KUN afd. O&O. T.a.v.: Mevrouw Alink. Afzender: J.L. van der Heijden. Aantal pagina's: 1. Betreft: mijn brief d.d. 13 juli 1995 aan mevrouw H. Linders. Geachte Mevrouw Alink, Graag wil U dank zeggen voor de behandeling van bovenvermelde brief. Mijn excuses voor het niet meezenden van mijn M.O.-akte. Inmiddels heb ik deze omissie hersteld d.m.v. een fax van hedenmiddag. Ik heb overigens in de brief van 13 juli nog een fout van mijn kant geconstateerd. Niet op 28 maart jl., maar op 28 februari 1995 heeft het bureau van de pedel de heer de Kort, studiecoördinator van de faculteit Geschiedenis, telefonisch laten weten dat mijn M.O.-akte Spaans mij het recht verschaft te promoveren. Vanaf dat moment ben ik met mijn promotie-onderzoek gestart. Uiteraard is dit belastingtechnisch gezien voor mij belangrijk. Al mijn gemaakte kosten zijn vanaf die datum fiscaal aftrekbaar. Ik hecht er derhalve sterk aan de mondelinge mededeling van 28-02-95 schriftelijk bevestigd te zien, met verwijzing naar die datum. U bij voorbaat zeer hartelijk dankend voor uw medewerking. Hoogachtend. Van 10 mei 1995 dateert het volgende faxbericht terzake voor: Prof. Dr. H. de Schepper. De volgende dag, 11 mei. Mijn auto was ik inmiddels kwijt. 6 juni 1995, 29 juli 1995 en tenslotte op 29 augustus 1995. De hieraan verbonden brieven aan mijn promotor luidden alsvolgt: 10 mei 1995, 29 mei 1995, 30 mei 1995, 19 juni 1995, 17 juli 1995. 30 mei 1995 blijkt een cruciale datum te zijn in de ontwikkeling van onze organisatie. Ik zond toen ook de volgende brief aan mijn collega in Twente Drs. M.F. Wouters-Dun 30 mei 1995. Mijn Collega Professor Kerkhof ontving de volgende brieven: 15 mei 1995, 30 mei 1995 en 30 januari 1996. Tot zover mijn berichtgeving aan de medewerkers van de Nijmeegse Universiteit. Ik denk dat zij - na hun ervaring met het PvdA Congres nu ook bij de organisatie van het congres te Torremolinos kunnen worden betrokken. Zij hebben er zaterdag jongstleden blijk van gegeven met een groep van duizend deelnemers aan zeventig workshops te kunnen werken. Ook Hein van der Pasch kan daarbij een wezenlijke rol vervullen. Extra geld is niet perse noodzakelijk op dit moment, als het maar goed wordt geïnvesteerd. Ik zond vandaag ook nog een brief naar de postbank met de volgende tekst: JH/Postbank20000222. Op basis van mijn inkomen in 1997 zijn mijn verplichtingen jegens de jongens inmiddels tot dat bedrag teruggebracht. Op dit moment draai ik op mijn computer het lied If I were a Lighthouse van John Wright. Ik mag aannemen dat er binnenkort ook een oproep van The Magistrate of London in Houten zal arriveren in verband met The London Lighthouse. WITH LOVE AGAIN, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN. Tijd: 17.13.

23 FEBRUARI 2000 RETOUR NIJMEGEN-'S-GRAVENHAGE

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN