FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

29 augustus 1995 TELEFAX Bestemd voor: Prof. Dr. H. de Schepper. J.L. van der Heijden. Aantal pagina's: 3. Geachte Heer de Schepper, Volgens afspraak ontvangt u hierbij een afschrift van mijn brief aan de Casa de España d.d. 24 augustus jl. m.b.t. het Instituto Cervantes Benelux, alsmede de toestemming van de Rector Magnificus van de KUN tot toelating tot de promotie, die ik vandaag ontving. Hartelijke groet, John van der Heijden.