FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

6 juni 1995: TELEFAX: Bestemd voor: Prof. Dr. H. de Schepper. Afzender: J.L. van der Heijden. Aantal pagina's: 1. Geachte Heer de Schepper, In mijn brief aan u d.d. 30 mei jl. heb ik vermeld "De Stichting Cervantes Benelux, die vanaf april 1992 tot op heden 'slapende' is geweest, dient op zeer korte termijn actief te worden". Dit moet zijn: "De Stichting Cervantes Benelux, die vanaf april 1993 tot op heden 'slapende' is geweest, dient op zeer korte termijn actief te worden" (gecorrigeerd op 7 november 2003). Ik heb deze vergissing ook gemaakt in een brief aan Prof. Kerkhof. Gaarne wil ik u verzoeken dit aan de heer Kerkhof te melden. Ik maak u graag deelgenoot van het bericht dat Koning Juan Carlos van Spanje en Koningin Beatrix hebben gereageerd op mijn brief waarin ik hen mijn persoonlijke motieven tot de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux heb uiteengezet. Ik hoop volgaarne op uw medewerking te kunnen rekenen. Graag bespreek ik deze nieuwe perspectieven op dinsdag 27 juni om 14.00 uur. Op 20 juni zal ik ook alle informatie m.b.t. recente ontwikkelingen t.a.v. het Instituto Cervantes Benelux aan uw secretaresse overdragen. Hartelijke groet, John van der Heijden.

19 JUNI 1995 DISSERTATIE-OPZET TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER