FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

J.L. van der Heijden Zwanenveld 91-21 6538 SH NIJMEGEN PERSOONLIJK Prof. Dr. H. de Schepper NIJMEGEN. Nijmegen, 19 juni 1995. Geachte Heer de Schepper, Volgens afspraak ontvangt u hierbij ten behoeve van ons gesprek van volgende week 27 juni 14.00 uur mijn dissertatie-opzet met structuur en vraagstelling, bibliografie en bronnenmateriaal. Ik heb gemeend dat het goed is dat ik u eveneens een uitdraai verstrek van mijn tot op heden vastgelegde gedachten m.b.t. de geschiedenis van ons familiegeslacht, zoals min of meer afgesproken. De teksten hebben vooralsnog geen wetenschappelijke pretentie, maar ik hoop hiermee een beeld te geven van wat de fantasie bij mij heeft losgemaakt, alsmede een chronologisch overzicht van verrichte acties en voor de studie direct relevante opgetekende gegevens. Ik verzoek u deze informatie te beschouwen als rudimentair basismateriaal aan 'veldstudie' waarbinnen ik nog een duidelijke structuur wil aanbrengen. Op de eerste plaats treft u de laatste versie van mijn bijgestelde beleidsplan Instituto Cervantes Benelux aan. Ik denk dat dit stuk de hoogste prioriteit heeft in ons gesprek, met name gezien de ten positieve gekeerde omstandigheden, o.a. vanuit koninklijke kringen. Uiteraard bespreek ik met u ook graag mijn brieven van 10, 29 en 30 mei jl. Graag tot volgende week dinsdag. Hartelijke groet, John van der Heijden. P.S. Een student aan uw faculteit, de heer Mark Lindeijer, schijnt al ooit een proefschrift over de Familie Van der Heijden van Baak van Doornenburg te hebben geschreven. Ik zou al zeer geholpen zijn als ik hierover zou kunnen beschikken.

17 JULI 1995 VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN