FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

J.L. van der Heijden Zwanenveld 91-21 6538 SH NIJMEGEN. Prof. Dr. H. de Schepper. NIJMEGEN. Nijmegen, 30 mei 1995. Geachte Heer de Schepper, Aansluitend aan mijn brief van gisteren laat ik u weten dat ik, in verband met het verschijnen van de advertenties van afgelopen zaterdag van het 'Instituto Cervantes Utrecht', hier vandaag in een aangetekend schrijven op heb gereageerd. In punten samengevat is de inhoud van de brief:

1. Ik heb onlangs een herhalingsdepot verricht van het handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux
2. Het plaatsen van hun advertentie is in strijd met mijn merkenrecht
3. Mijn persoonlijk schade beloopt hierdoor in de honderdduizenden tot miljoenen guldens
4. Uiteenzetting wordingsgeschiedenis Instituto Cervantes Benelux i.s.m. de Baak
5. Het is belangrijk om de krachten te bundelen
6. Ik bied de directie van de 'Casa de España' daarom een plaats aan in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux
7. De Stichting kan dan verder gebruikt worden als overlegplatform teneinde gezamenlijk een nieuwe koers te bepalen.

De Stichting Cervantes Benelux, die vanaf april 1993 tot op heden 'slapende' is geweest, dient op zeer korte termijn actief te kunnen worden teneinde snel tot een nieuwe strategieformulering te kunnen komen. We zullen moeten starten met een rompbestuur en ik verzoek u hiermede thans om in dit bestuur zitting te nemen. Dit verzoek heb ik ook gericht aan uw collega Prof. Max Kerkhof. Ik vind het met name belangrijk dat zowel u als Max gezamenlijk in dit bestuur stappen gezien uw Belgische nationaliteit. We beschikken dan direct over een Belgisch-Nederlands-Spaans overlegplatform. Eveneens heb ik de penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux verzocht wederom actief te worden. Ik verneem graag op korte termijn uw beslissing en ben uiteraard bereid u nog meer aanvullende informatie te verstrekken m.b.t. de ontwikkeling van het oorspronkelijke beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Hartelijke groet.

6 JUNI 1995 BRIEF D.D. 30 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN