24 januari 2000. Betreft: VREDE VAN NIJMEGEN Kenmerk: JH/LH20000124. Dear Elizabeth, Nijmegen, vrijdag 21 januari 2000. De voor vanavond geplande reünie van de genealogiegroep is verschoven naar 3 maart. Ik loop daarom vanavond weer de brieven aan jou door teneinde ze weer te kunnen 'voegen'. Vooraf dien ik echter vast te stellen dat Kasteel de Haar gisteren in beeld is gekomen, hetgeen mij ook nog herinnert aan de brieven: Uitnodiging, European Cervantes Foundation en Adreswijziging aan Thierry baron van Zuylen van Nijevelt van de Haar. Ik verwacht hierop nog een reactie. Ik zal mijn actiepuntenlijstje weer eens aanvullen. De kenmerken van mijn brieven heb ik vanaf nu aangepast met het volledige jaartal 2000, i.p.v. 00. Dit werkt een stuk overzichtelijker en voorkomt eventuele millenniumbugs in de komende jaren. Ik heb twee actiepunten aan mijn lijst toegevoegd uit de brief van 24 december. Het betreft vooral de contacten met het advocatenkantoor aan de Herengracht 464, 1017 CA Amsterdam en de familie Van der Valk.

Zaterdag 22 januari 2000. Liefde is... ...een duwtje in de rug. Dat is hard nodig. In dat verband heeft Gemma Buters een goed artikel in de Telegraaf van vandaag. Ik citeer het artikel: Gentse professor verrichtte onderzoek bij 54 bedrijven naar relaties. HARDER WERKEN DOEN WE met liefde. Dit artikel is mij uit het hart gegrepen. Niet alleen omdat het door Gemma Buters is geschreven en professor Lievens door zijn stadgenote Daniëlle Roex kan zijn geïnspireerd, maar vooral omdat hij tegelijkertijd de oplossing van het probleem aandraagt: eerlijkheid in alle opzichten. Uiteindelijk is het van belang voor je eigen leven aansluitingspunten te vinden bij een partner. Die van mij heb ik in mijn brieven getracht duidelijk te maken. Ik blijf geloven in dat gemeenschappelijke doel. Ook gemeenschappelijke belangstelling als een concert in het Concertgebouw, een bezoek aan het ramschip Schorpioen of het landgoed Bronbeek. Het opbouwen van een nieuw bedrijf en een nieuwe samenleving. Liefde is en blijft daarbij mijn belangrijkste drijfveer. Vannacht heb ik lange tijd naar de Spaanse televisie zitten kijken in verband met de afgrijselijke aanslag op luitenant-kolonel Blanco García in Madrid, die door elke Spanjaard - inclusief de Basken - is veroordeeld. De reactie die dat bij amigo Aznar heeft opgeroepen wordt door mij volledig gedeeld. Liefde was ook de basis voor onze collegiale samenwerking ten tijde van onze VNO-tijd en ik ben ervan overtuigd dat dat ook de basis is voor onze huidige en toekomstige samenwerking, zowel privé als zakelijk. Zo zie ik nu al in het artikel HOLLANDSE PAN OP SCHOTS DAK dat de belangstelling voor Schotland aan het toenemen is. Ik lees in het artikel van Nico van der Zwet Slotenmaker onder meer: FORTH, zaterdag. Edinburgh is groots, Edinburgh is geweldig. Ik teken bij dit soort artikelen altijd bezwaar aan tegen het gebruik van de tegenwoordige tijd. In mijn optiek luidt de laatste zin: "Dat is nu eenmaal gebeurd bij kronen en de hoofden die eronder zaten". Wij bepalen immers nog steeds zélf wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik heb daarom mijn genealogie van de Britse vorsten gecompleteerd. Bijgaand vind je het begin van mijn werkzaamheden tot het eind: Van King Alpin (834) tot King William (2000). Dit vormt voor mij de basis van de leergang die ik in het kader van het Diana Project in ontwikkeling heb. Mary I Queen of Scots heeft overigens niet alleen in Linlithgow gewoond, maar ook in Jedburgh, niet zover van The Pheasant, waar ik de laatste avond in The Borders heb doorgebracht. Ik geef bij voorkeur geld uit aan een nieuwe auto, de Purple Sovereign 2000 heeft nog steeds mijn aandacht. DFDS SEAWAYS adverteert alweer met een overtocht per auto met 3 of 4 personen vanaf 152,- p.p. Dan heb ik echter wel eerst een auto nodig, zodra mijn gemaakte onkosten zijn vergoed. Ik houd mij dus gaarne aanbevolen. De ballonnen hangen hier nog steeds. Nu (14.15) ga ik weer eens naar de sauna. Wellicht tref ik daar weer eens iemand in het bubbelbad. 21.30 Niet dus. Wel een aardig artikel in De Gelderlander: Nijmegen wil na 321 jaar Vrede overdoen. Dienaangaande heb ik de heer D'Hondt de volgende brief doen toekomen: Vrede van Nijmegen. Voordien heb ik het programma over de Geheime Dienst bekeken. Zeer verhelderend. De opnames waren afkomstig van de BVD te Leidschendam. Ik mag aannemen dat zij goed samenwerken met Securicor. Wat de uit te nodigen gasten betreft denk ik eveneens aan de families waarvan ik nog enkele genealogieën produceer (bijgevoegd).

Zondag 23 januari 2000
Koffie gedronken bij de sectie Engeland en Wales in Wijchen. De plaats LLANFAIRPWLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWILLLLANTYSILIOGOGOCH is al in een eerder stadium door de sectie bezocht. Ik kreeg ook de lifestories van Britain's Kings and Queens mee naar huis. Dat kan ik goed gebruiken, want kort na aankomst ontving ik onverwacht 'koninklijk' bezoek. Het was Herman deze keer. Samen hebben wij een fietstocht gemaakt over de Beerendonck en een lange wandeling door de Overasseltse Vennen. In dit gesprek is jouw naam veelvuldig gevallen. Ik heb Herman laten weten dat het een goede zaak zal zijn als wij daar samen met ons drieën eens een wandeling maken. We hebben zeer intensief en diepgaand met elkaar gebrainstormd in en rond St. Walrick. Dientengevolge heb ik hem zojuist (22.00) de volgende informatie bezorgd: Kroon op het Werk. Van Herman heb ik vernomen dat de effecten van D Day Domino inmiddels via het Franse kanaal de voormalige Duitse Bondskanselier Helmuth Kohl hebben bereikt. De haarscheurtjes waarvan de astroloog recentelijk gewag maakte zijn klaarblijkelijk gesignaleerd in de relatie Cresson-Mitterand-Kohl, de voormalige "as" binnen dat deel van het werkgebied waarin Wij nog weinig invloed hebben kunnen uitoefenen . Het ligt wel voor de hand dat de 'Institutos Cervantes' SNBLEWS (Spanje - Nederland - België - Luxemburg - Engeland - Wales - Schotland) een sterke druk op het centrum van ons werkgebied beginnen uit te oefenen. Malafide praktijken van met name Franse regeringsfunctionarissen komen meer en meer aan het Licht. Aan de door onze burgemeester voorgestelde activiteit zal ik dan ook geen medewerking verlenen zodra er een republikeinse afgevaardigde uit Frankrijk zou worden uitgenodigd. Ik ga uitsluitend in zee met adellijke staatshoofden. In dit licht bezien staat onze kroonprins voor een zware keus. Ik heb geen enkel bezwaar tegen een goede verstandhouding met mejuffrouw Zorreguieta. Als het maar zakelijk blijft. Zij lijkt mij een uitstekende ambassadrice voor ons Nederlandse bedrijfsleven in Latijns-Amerika, maar als koningin geef ik persoonlijk de voorkeur aan een hoogadellijk lid van een Europees Vorstenhuis. Vanavond heb ik ook de Belgische Koninklijke Familie gezien in het programma Van Koninklijke Bloede. Dit is een uitstekende promotie van de constitutioneel monarch binnen de Europese Unie. In mijn Building the Holding is een speciale plaats ingeruimd voor de Europese Identiteit. Bij uitbreiding naar de Verenigde Staten komen die zaken uiteraard enigszins anders te liggen. Ik houd mij echter wel aan de afspraken die ik met Henk Lulofs op Sint Walrick heb gemaakt, ervan uitgaande dat dat ook in bilaterale zin het geval zal zijn. Vanavond heb ik in het programma Netwerk ook een reportage gezien over de achtergronden van Máxima Zorreguieta. Het ziet ernaar uit dat zij een zeer ambitieuze jongedame is uit een Argentijnse patriciërsfamilie van Baskische origine. Er werd met respect over deze achtergrond gesproken, op dezelfde wijze als ik over de Friese koopmansgeest denk. Daar heb ik grote waardering voor. Ik denk echter wel dat het belangrijk is dat er op landsbestuurlijk, staatshoofdelijk niveau onderscheid gemaakt dient te worden tussen generaties uit het rode adels- en het blauwe patriciaatsboekje. De sociale klasse van de Zorreguietas werd door de Argentijnen aangeduid met señorío. De echte nobleza heeft zich - voor zover ik dat kan overzien - nooit echt in de nieuwe wereld gevestigd, of het zou de Habsburgse Keizer van Mexico moeten zijn geweest. Hierover krijgen we volgende week meer te zien en te horen in het programma van Myrna. Wat onze nieuwe Argentijnse beleidsmedewerkster betreft denk ik dat we op zeer korte termijn knopen dienen door te hakken. Als zakelijke belangenbehartigster voor onze organisatie kan ze m.i. een essentiële rol gaan vervullen. Een niet met de feiten overeenstemmende berichtgeving terzake - zoals dat ten aanzien van Diana en onze sponsor is gebeurd - kunnen we ons niet meer veroorloven. Gezien jouw positie ligt die zware verantwoordelijkheid op jouw schouders teneinde hierin helderheid te verschaffen. Dat is jou wel toevertrouwd. Onze Arnhemse Mart Smeets droeg vandaag al een paarse stropdas en een paarse pochette. Ik vind dit een belangrijk voorteken.

Maandag 24 januari 2000
Ik denk niet dat het noodzakelijk is om mij weer eens te gaan zitten te bewijzen. Ik ben wel benieuwd naar 'het onverwachte'. Het artikeltje
Kalm! van Rob Hoogland vormt daarvan alweer de voorbode. Deze keer gaat zijn verhaal over Schotland. Hij is daar - blijkens het artikel - met ons aller Jan Stappenbeld op bezoek geweest. Ik ben benieuwd of hij daar al een gesprek heeft gevoerd met Ros Halley en Graham Riddle. Ik gun hen een stukje PR Van Harte.

Liefde is... ...haar "klem" zetten
Dat is goed bedacht. Dat probeer ik óók al jaren. Maar wel met het oogmerk om daar samen uit te komen. Ik mag aannemen dat Herman je van de inhoud van het gesprek van gisteren op de hoogte kan stellen. Hij heeft - wat mij betreft - daartoe de volledige vrijheid. Ik leg niemand nog een informatiestop op, zoals ik dat in het verleden heb gedaan. Dat dient immers geen doel meer. Op mijn medewerking aangaande ons project kun je blijven rekenen. Ik vraag mij af wie ik hierbij als jouw 'meerderen' moet beschouwen. Uiteindelijk zet ík nog altijd de lijnen uit vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid. Daarbij attendeer ik de spelers in het spel uiteraard wél op hun verantwoordelijkheden. Dat is niet altijd even leuk, maar mijn instructies dienen zonder meer te worden uitgevoerd. Hoewel het steeds moeilijker wordt om een financier te vinden, zoals in de tijd van Mitterand, ben ik ervan overtuigd dat er ook partijen in deze samenleving bereid zullen zijn om hun geld te steken in een eerlijk project. Ik zal van deze brief ook weer een kopie maken en opslaan in mijn ordner met de titel Building the Holding II. Ik hoop echter niet dat er nog spullen zullen zoekraken. Uitsluitend ten gevolge van diefstal ben ik in de afgelopen jaren het een en ander kwijtgeraakt. Het is mij nog een raadsel waar mijn foto's van jou en onze voormalige collega's terecht zijn gekomen. Onze groepsfoto uit Noordwijk is indertijd in het Radboudziekenhuis uit mijn kast ontvreemd. Het is mij niet bekend of dat al of niet met goedkeuring van de heer Werner is gebeurd. Mijn dossier heb ik nog in zijn totaliteit compleet. Ik heb alleen nog niet de onderzoeksresultaten ontvangen van de politie-aangiftes die ik verschillende keren in Utrecht heb gedaan. Dat geldt ook ten aanzien van de heer Wim Janssen van de Nijmeegse politie, aan wie ik in mei 1993 mijn netwerkinformatie heb overgedragen. Ik kom hem hier af en toe nog wel eens tegen. Met name als ik kopieën maak op het kopieerapparaat van Albert Heijn. Gisteren is ook nog onze gemeenschappelijke relatie met het sterrenbeeld vissen ter sprake gekomen. Ik heb Herman van mijn laatste contacten met Peter Ottenhoff in kennis gesteld. Een van de laatste keren dat ik hem telefonisch heb gesproken was op 30 april 1997 vanuit de Eurostar naar Parijs. Ook heb ik hem laten weten dat ik op jouw verzoek mijn contact met hem in het voorjaar van 1991 in de projectleidersvergadering heb gemeld. Kórt voor mijn ontslag. Ik heb Herman ook laten weten dat ik de driehoek Ottenhoff/Van der Heyden/Halbertsma als een uitstekend managementteam beschouw - door mij bestempeld als de gouden driehoek - doch uitsluitend op professionele basis. Van fantasieverhalen ben ik dus niet meer gediend. Uitsluitend op basis van feitenmateriaal kunnen we ons bedrijf van de grond tillen. Daarover beschikken jij en ik over ruime mate. 14.00 Uit de Volkskrant van vandaag heb ik vernomen dat er onder verantwoordelijkheid van de voormalige President van Frankrijk in het verleden 85 miljoen aan smeergeld naar de Duitse Bondsrepubliek is overgeheveld. Goed dat ik niet al te snel met Edith Cresson om de tafel ben gaan zitten. Ik vind graag een goede financier, maar wél op een nette manier. Van der Heijdens meubelbedrijf heeft de symboliek van de paarse en oranje ballonnetjes al overgenomen. Mijn banksaldo staat op nul. Ed d'Hondt gaat morgenavond met Nieuw Elan naar het nieuwe Goffertstadion. Nu ben jíj aan de beurt. De wedstrijd kan beginnen.......! Graag je reactie! With Love again!

27 JANUARI 2000 BUILDING THE HOLDING III

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN